LSU atstovė pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei

Lietuvos sporto universiteto docentė dr. Jūratė Stanislovaitienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,12th ICCE Global Coach Conference“, kuri vyko Tokijuje, Japonijoje. Pranešėjai iš viso pasaulio – Australijos, Amerikos, Naujosios Zelandijos, Kanados ir daugelio Europos valstybių. Plenarinio posėdžio metu treneriai ir mokslininkai dalijosi savo patirtimi bei iššūkiais treniruojant skirtingų kultūrų sportininkus, diskutavo, kaip reikia spręsti iškilusias problemas pasitelkiant mokslinius tyrimus.

Konferencijos metu sekcijoje „Children Coaching“ docentė skaitė pranešimą tema „The Assessment of Physical and Technical preparation of Young Soccer Players at Different Sports Level“. Su kitų šalių mokslininkais ir sporto specialistais pranešėja dalijosi patirtimi apie sporto trenerių rengimą, taikomas metodikas ir iškylančius iššūkius.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0185) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.