Lietuvos sporto universitetas vykdo projektą „Higienos, sanitarijos, menstruacijų higienos ir geriamojo vandens užtikrinimo praktikos Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose tyrimas“

Lietuvos sporto universitetas kartu su partneriais (PSO biuras Lietuvoje, Lietuvos moksleivių sąjunga) nuo 2023 m. birželio 2 d. iki 2024 m. rugsėjo 1 d.  vykdo projektą „Higienos, sanitarijos, menstruacijų higienos ir geriamojo vandens užtikrinimo praktikos Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose tyrimas“, kuris finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija. Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojama suma – 41448,33 Eur, LSU indėlio suma    – 2181,49 Eur

Europos regione nemaža dalis vaikų ir paauglių mokosi mokyklose, kuriose neužtikrinamos tinkamos vandens, sanitarijos ir higienos sąlygos. Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m., pabrėžiama, kad svarbu gerinti saugias vandens, sanitarijos ir higienos paslaugas, bet kokiomis aplinkybėmis, ypatingą dėmesį skiriant mergaičių ir negalią turinčių vaikų higienai (PSO, 2015). Šioje darbotvarkėje šalys taip pat raginamos užtikrinti saugią mokymosi aplinką visiems, o to neįmanoma pasiekti neužtikrinus mokyklose tinkamos prieigos prie geriamojo vandens, sanitarijos ir higienos. Nors Lietuvoje keliami gana aukšti reikalavimai vaikų ir paauglių sveikatos saugai ir yra apibrėžti higienos normose, tačiau kasmet ugdymo įstaigose nustatomi sveikatos saugos pažeidimai. Norint pagerinti geriamojo vandens, sanitarijos ir higienos sąlygas mokyklose arba išlaikyti esamas geras sąlygas, reikalinga aktyvi nacionalinė stebėsena, kuri didintų atsakomybę ir skatintų mokyklas visapusiškai tobulinti aplinką, kurioje mokiniai praleidžia didelę dalį savo dienos. PSO Europos regiono biuro informaciniame leidinyje „Improving health and learning through better water, sanitation and hygiene in schools“ (2019) pateikiamos gairės kaip kurti ir skatinti geriamojo vandens, sanitarijos ir higienos tobulinimo priemones mokyklose. PSO Europos regiono biuras taip pat yra parengęs praktinę priemonę „Surveillance of water, sanitation and hygiene in schools“ (2019), kurios tikslas – pateikti įrodymais pagrįstas ir paruoštas naudoti priežiūros priemones, padedančias švietimo ir visuomenės sveikatos institucijoms stebėti ir vertinti geriamojo vandens, sanitarijos ir higienos sąlygas mokyklose, taip pat naudoti stebėjimo išvadas politikos formavimui ir planavimui. Įgyvendinant šį projektą bus remiamasi šiomis PSO priemonėmis parengiant klausimyną/-us, renkant informaciją apie higienos, sanitarijos, menstruacijų higienos ir geriamojo vandens užtikrinimo Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose gerąsias praktikas. Bus aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos ugdymo įstaigomis, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie SAM, PSO Europos regiono šalių Vandens protokolo, atsakingais asmenimis bei PSO ekspertais, Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurais, siekiant gauti kuo išsamesnę informaciją apie higienos, sanitarijos, menstruacijų higienos ir geriamojo vandens užtikrinimo gerąsias praktikas Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose.

Parengta gerųjų praktikų apžvalga padės politikos formuotojams, nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms, mokyklų administracijoms, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams kurti palankesnę sveikatai mokyklos aplinką gerinant geriamojo vandens, sanitarijos ir higienos (tame tarpe ir menstruacinės higienos) sąlygas mokyklose. Tai prisidės prie palankios ir saugios mokymosi aplinkos kūrimo, didins mokinių galimybes apsisaugoti nuo infekcinių ligų, gerins jų kognityvines funkcijas bei savijautą.

Projekto tikslas – remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos metodinėmis rekomendacijomis surinkti informaciją apie higienos, sanitarijos, menstruacijų higienos ir geriamojo vandens užtikrinimo Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose gerąsias praktikas ir parengti apžvalgą lietuvių ir anglų kalbomis.

Projekte numatomos vykdyti veiklos: 1) duomenų apie higienos, sanitarijos, menstruacijų higienos ir geriamojo vandens užtikrinimo Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose gerąsias praktikas surinkimas; 2) gautų duomenų analizė ir apžvalgos rengimas; 3) leidinio apie higienos, sanitarijos ir vandens užtikrinimo Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose gerąsias praktikas parengimas lietuvių ir anglų kalbomis; 4) leidinio apie menstruacijų higienos užtikrinimo Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose gerąsias praktikas parengimas lietuvių ir anglų kalbomis; 5) konferencijos organizavimas parengtos apžvalgos pristatymui PSO Europos regiono šalims ir kitos suinteresuotoms šalims.

Laukiami rezultatai:

  1. Atliktas higienos, sanitarijos, menstruacijų higienos ir geriamojo vandens užtikrinimo Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose gerųjų praktikų tyrimas, parengta gerųjų praktikų apžvalga.
  2. Parengtas ir išleistas elektroninis leidinys apie higienos, sanitarijos ir vandens užtikrinimo Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose gerąsias praktikas parengimas lietuvių ir anglų kalbomis.
  3. Parengtas ir išleistas elektroninis leidinys apie menstruacijų higienos užtikrinimo Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose gerąsias praktikas parengimas lietuvių ir anglų kalbomis.
  4. Suorganizuota konferencija parengtos apžvalgos pristatymui PSO Europos regiono šalims ir kitos suinteresuotoms šalims.
  5. Situacijos apžvalga higienos, sanitarijos, menstruacijų higienos ir geriamojo vandens užtikrinimo Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose srityje paskatins Lietuvos suinteresuotas institucijas ugdymo įstaigose įgyvendinti priemones, užtikrinančias saugesnę ir mokiniams palankesnę ugdymo aplinką.