Konferencijoje tarptautinei sporto mokslo bendruomenei pristatyti tyrimo rezultatai ir aptartos bendradarbiavimo galimybės

2018 m. balandžio 12–15 d. Treniravimo mokslo katedros e. doc. p. dr. Rasa Kreivytė dalyvavo Juodkalnijos sporto akademijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,15th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport – Sport Performance“ Budvoje (Juodkalnija) ir skaidydama pranešimą „Turnovers on offense in Lithuanian women‘s basketball“ pristatė vykdyto tyrimo rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei. Tyrėja plėtė mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio mokslininkais dalyvaudama diskusijoje „Project Management – Methods and Approaches – from Idea to Realisation”. Plenarinių pranešėjų kompetencija bei mokslinė patirtis leido susipažinti su ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse dirbančių mokslininkų vykdomų tyrimų rezultatais, užmegzti naujus ryšius su mokslininkais. Aptartos galimybės su Albanijos sporto universitetu (Sports University of Tirana, Albania) teikti tarptautinio projekto paraišką pagal ERASMUS+ programos kvietimą.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Tarptautinės mokslinės konferencijos programą bei tezių santraukas galima rasti:

http://www.csakademija.me/conference/download/Scientific_Programme.pdf

http://csakademija.me/conference/download/Book_of_Abstracts_2018.pdf