Informacija apie projektą „Laisvalaikio ir darbo kokybinės indikacijos vertinimas“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0137

Nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.  LSU buvo įgyvendinamas projektas „Laisvalaikio ir darbo kokybinės indikacijos vertinimas“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0137. Šiame projekte dalyvavo Sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programos 4 kurso studentė Viktorija Kanapinskaitė, kuri vadovaujama prof. dr. Birutos Švagždienės atliko  mokslinius tyrimus tema „Laisvalaikio ir darbo kokybės indikacijos vertinimas“. Projekto tikslas – įvertinti laisvalaikio kokybės indikacijas, koncentruojantis į darbo ir laisvalaikio charakteristikas, nustatant laisvalaikio svarbą atliekamam darbui.

Tyrimų susijusių su psichosocialinėmis darbo charakteristikomis ir darbuotojų amžiumi yra nedaug galbūt dėl to, kad  dauguma tyrimų lygiuojasi į darbo charakteristikų ir kitų kintamųjų, ypač sveikatos, ryšius, labiau atsižvelgdami į amžių, tačiau mažiau atsižvelgdami į pačių darbo charakteristikų ir demografinių rodiklių ryšius. Šiuo požiūriu, atlikto darbo tikslas – atskleisti laisvalaikio ir darbo kokybinės indikacijos ir kaip šios indikacijos įtakoja laisvalaikį ir darbą tarpusavyje. Analizuojant mokslinę literatūra išryškėjo, kad  laisvalaikis suvokiamas kaip laisvas laikas nuo būtinų užsiėmimų, skirtas žmogaus asmeniniams poreikiams tenkinti, taip pat plėsti žinias, lavintis ir dvasiškai bei fiziškai tobulėti. Darbas yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis ir žmogus didelę savo laiko dalį skiria darbui ir jo atlikimui. Esminiai indikatoriai atskleidžiantys laisvalaikio ir darbo kokybės indikacijas susideda iš darbo charakteristikų bei aplinkos ir asmens tapatumo modelių.

Tyrimu nustatyta, kad laisvalaikio ir darbo kokybinės indikacijos yra šios: asmeninių gebėjimų tobulinimo darbe, fizinės, psichologinės, emocinės pastangos darbe, palaikymas darbo metu, jei padaromos klaidos, darbo lūkesčių tenkinimas darbinėje veikloje, streso ir kontrolės lygis darbe, darbo kokybė po poilsio, atsiradusio laisvo laiko po darbo, aktyvaus ir pasyvaus laisvalaikio ir jo pasirinkimo formų bei laiko, mėgiamos veiklos, galvojimo apie darbą laisvalaikiu, laisvalaikio su šeima ir draugais pobūdžio. Aukščiausiai vertinamos šios indikacijos: laisvalaikio praleidimas su šeimos nariais ar draugais, asmeninių gebėjimų tobulinimas darbe, palaikymas darbo metu, aktyvus laisvalaikis ir t.t., žemiausiai šios stresas, kontrolė darbo metu, fizinės, psichologinės bei emocinės pastangos darbe ir t.t. Svarbu pabrėžti, kad šiandieną yra labai aktualu orientuotis į darbo ir laisvalaikio pusiausvyrą nes ši tinkama pusiausvyra gali būti vertinama kaip prevencinė priemonė vengiant žalingų įpročių bei esminė sveikatos priežiūros išlaidų mažinimo priežastis.

Atliktų tyrimų pagrindu studentė parengė pranešimą, kurį  2017 m. gruodžio 21 d. pristatė mokslinėje konferencijoje „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai“. Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo parengta tyrimo ataskaitą bei mokslinis straipsnis.

Projekto finansavimo šaltinis Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“