Informacija apie įgyvendinamą projektą „Vyr. mokslininko Oron Levin vizitas į Lietuvos sporto universitetą atlikti bendrus mokslinius tyrimus, mokslininkų kompetencijai kelti“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-05-0008

Docentė V. J. Česnaitienė teikė paraišką O. Levino vizitui į Lietuvos sporto universitetą pagal Lietuvos mokslo tarybos skelbtą kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Paraiška „Vyr. mokslininko Oron Levin vizitas į Lietuvos sporto universitetą atlikti bendrus mokslinius tyrimus, mokslininkų kompetencijai kelti“ buvo įvertinta teigiamai ir jai skirtas finansavimas.

2018 m. gegužės 27–birželio 2 d. Liuveno universiteto Kineziologijos katedros judesių valdymo ir neuroplastiškumo tyrimų centro vyr. mokslininkas Oron Levin atvyks į Lietuvos sporto universitetą. O. Levin atlieka tyrimus su naujausia judesių valdymo tyrimo įranga, todėl turi patirties vertinti smegenų žievės aktyvumo pokyčius atliekant įvairias motorines užduotis, atskirų galvos bei nugaros smegenų dalių veiklą atliekant tikslius, greitus, paprastus bei sudėtingus judesius. Vyr. mokslininkas pastaraisiais metais daug dėmesio skyrė centrinės nervų sistemos elgesio analizei esant skirtingoms aplinkos sąlygoms bei atliekant įvairias motorines užduotis. Jo mokslinių tyrimų sritis glaudžiai siejasi su Lietuvos sporto universiteto mokslininkų vykdomų mokslinių tyrimų temomis. Mokslinės stažuotės tikslas – ugdyti mokslininkų, tyrėjų kompetencijas ir pagerinti mokslinių tyrimų kokybę įtraukiant aukštos kvalifikacijos mokslininką, kuriant ir vykdant bendrus tyrimus. O. Levin kartu su Lietuvos sporto universiteto mokslininkais kurs tyrimų protokolus, motorinių bei kognityvinių funkcijų elgsenai besikeičiančioje aplinkoje atliekant įvairias užduotis vertinti. Jo mokslinė ir praktinė patirtis padės geriau pažinti sudėtingas judesių valdymo bei kognityvinių funkcijų vertinimo metodikas ir pritaikyti jas atliekant mokslinius ir taikomuosius tyrimus.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.