Informacija apie įgyvendinamą projektą „Ūmaus trumpalaikio kalorijų apribojimo įtaka vyresnių moterų, turinčių antsvorį ir nutukimą, patirtam stresui, kognityvinei ir motorinei funkcijai“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0002

Vasaros metu Sporto mokslo ir inovacijų instituto mokslo darbuotoja Rima Solianik ugdys Kineziterapijos studijų programos 3 kurso studentės Lauros Petruškaitės gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus. Gebėjimai bus ugdomi įgyvendinat projektą „Ūmaus trumpalaikio kalorijų apribojimo įtaka vyresnių moterų, turinčių antsvorį ir nutukimą, patirtam stresui, kognityvinei ir motorinei funkcijai“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0002.

Didėjant nutukimo mastui, auga susidomėjimas įvairių kalorijų ribojimo technologijų pritaikymu mažinant kūno svorį. Ypatingo dėmesio susilaukia protarpiniai badavimai, kurie ne tik efektyviai mažina svorį, bet ir mažina širdies kraujagyslių sistemos ligų riziką, gerina pažintines ir motorines funkcijas. Visgi atsakas į ūmų trumpalaikį kalorijų apribojimą yra menkai ištyrinėtas. Yra žinoma, kad dietų dažniau laikosi moterys negu vyrai. Nors ir žinomi skirtumai tarp skirtingų amžiaus grupių alkio pojūčio, galinčio daryti įtaką streso pojūčiui bei paveikti elgseną, bet nežinomas ūmaus kalorijų apribojimo poveikis vyresnėms moterims.

Projekto metu, 2019 m. liepos–rugpjūčio mėn., bus siekiama įgyvendinti projekte numatytą tikslą – nustatyti, kaip ūmus dviejų dienų kalorijų apribojimas paveiks vyresnių moterų, turinčių antsvorį ir nutukimą, patiriamą stresą, kognityvines bei motorines funkcijas. Planuojama, kad tyrime dalyvaus vyresnio amžiaus moterys, kurių kūno masės indeksas yra nuo 25 iki 35 kg/m2.

Per praktiką studentė turėtų įgyti žinių, kaip analizuoti literatūrą, organizacinių gebėjimų, susijusių su tyrimo planavimu, praktinių įgūdžių, išmoks, kaip tirti ir vertinti žmogaus elgsenos (kognityvinė (atmintis ir dėmesys) ir motorinė (pusiausvyra ir jėga) funkcija) ir streso kaitą, esant ūmiam trumpalaikiam kalorijų apribojimui, bei išmoks sisteminti ir apibendrinti gautus tyrimo duomenis bei formuluoti išvadas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0002) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).