Informacija apie įgyvendinamą projektą „Trumpalaikio vėsinimo poveikis žmonių smegenų motorinės žievės jautrumui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0012

Siekiant ugdyti studentų gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus nuo 2019 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Lietuvos sporto universitete įgyvendinamas projektas „Trumpalaikio vėsinimo poveikis žmonių smegenų motorinės žievės jautrumui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0012. Projekto metu Treniravimo sistemų studijų programos trečio kurso studentas Aivaras Strikas, kuruojamas mokslo darbuotojo Nerijaus Eimanto, sieks projekto tikslo –  ištirti trumpalaikio vėsinimo poveikį žmonių smegenų motorinės žievės jautrumui.

Sunku būtų paneigti faktą, kad žmonijos evoliucija ir gebėjimas išgyventi glaudžiai siejamas su gebėjimu greitai ir tiksliai reaguoti į aplinkos temperatūros svyravimus. Žmogus savo kasdienėje veikloje susiduria su šalčiu: dirbant, treniruojantis, užsiimant rekreacine veikla lauke, gydantis patirtas traumas (Abaïdia et al., 2017). Vis dar neaišku, kaip trumpalaikis aštrus šalčio stimulas gali paveikti galvos motorinės žievės jautrumą. Planuojamame eksperimente bus siekiama išsiaiškinti, kaip 10 min. aštrus šalčio stimulas paveikia sveikų jaunų vyrų galvos motorinės žievės jautrumą. Studento atliekamas tyrimas turėtų praplėsti žinias apie trumpo, vos 10 min. trukmės šalčio stimulo poveikį galvos motorinės žievės jautrumui. Tikimasi gauti naujų duomenų, kodėl organizmui vėstant keičiasi impulsacija į periferiją. Numatoma, kad bus parengtas mokslinio tyrimo rezultatų aprašas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0012) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).