Informacija apie įgyvendinamą projektą „Širdies, griaučių raumenų, kepenų bei riebalinio audinio pokyčiai badaujant“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0096

Vasaros metu profesorius Aivaras Ratkevičius ugdys magistratūros „Sporto fiziologija ir genetika“ studijų programos I kurso studentės Andros Jarulytės gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus. Gebėjimai bus ugdomi įgyvendinat projektą „Širdies, griaučių raumenų, kepenų bei riebalinio audinio pokyčiai badaujant“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0096.

Badavimas yra dažnas reiškinys tarp žmonių ir gyvūnų. Dauguma badavimo tyrimų ignoruoja tai, kad žmonės ir gyvūnai per savo gyvenim, patiria daug maisto kalorijų pertekliaus ir trūkumo ciklų. Kol kas neaišku, kaip vyksta audinių adaptacija prie tokių pokyčių. Projekto tikslas – ištirti 48 val. badavimo poveikį pelės audiniams bei įgyti atitinkamų mokslinio darbo įgūdžių bei kompetencijų šiems tyrimams atlikti. Tyrimai bus atliekami su C57BL6/J pelėmis, kurios pasižymi polinkiu tukti ir yra populiarus žmogaus medžiagos apykaitos tyrimų modelis. Pagrindinis dėmesys šiame tyrime bus skiriamas audinių masės pokyčiams bei glikogeno, kaip gliukozės atsargų indikatoriaus, svyravimų analizei. Studentė, atlikdama šiuos matavimus ir analizuodama rezultatus, įgis žinių bei svarbių praktinių įgūdžių moksliniams tyrimams atlikti. Tikimasi, kad po 2 mėnesių praktikos studentė parengs mokslinį pranešimą.

Projektu norima supažindinti studentę su moksliniu darbu (tyrimo planavimas, organizavimas ir atlikimas). Tikimasi, kad projekto metu studentė išmoks dirbti su šiuolaikine moksline įranga (plokštelių skaitytuvu, spektrofotometru ir pan.), supras ir galės interpretuoti matuojamus rodiklius. Taip norima įtraukti studentę į universiteto mokslinės plėtros veiklą bei paskatinti tęsti mokslus (magistrantūrą bei doktorantūrą).

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0096) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).