Informacija apie įgyvendinamą projektą „Normalaus ir didelio energinio tankio dietos poveikis fiziniam aktyvumui, gaunamos energijos kiekiui, kūno svoriui ir kraujo leptino koncentracijai“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0099

Vasaros metu Sporto mokslo ir inovacijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Tomas Venckūnas ugdys II pakopos Sporto fiziologijos ir genetikos studijų programos I kurso studento Lauryno Juškevičiaus gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus. Gebėjimai bus ugdomi įgyvendinat projektą „Normalaus ir didelio energinio tankio dietos poveikis fiziniam aktyvumui, gaunamos energijos kiekiui, kūno svoriui ir kraujo leptino koncentracijai“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0099.

Projekto metu, 2019 m. liepos–rugpjūčio mėn., bus tiriama, kaip nuo mitybos pobūdžio priklauso spontaninis fizinis aktyvumas, gaunamos energijos kiekis (pelės bus šeriamos ‘ad libitum’) ir kūno masė, kaip su tuo susijusi kraujo leptino koncentracija, kuri, manoma, ne tik reguliuoja apetitą, bet ir gali turėti įtakos ir savaiminio judamojo aktyvumo poreikiui. Tiriant standartinę laboratorinių pelių liniją C57/Bl6, bus nagrinėjama, kaip dvi žmonėms gana įprastos dietos („sveika“ – su subalansuota makronutrientų proporcija ir „nesveika“ – didelio energinio tankio sočiųjų riebalų ir paprastųjų angliavandenių gausi dieta) veikia skirtingus spontaninio aktyvumo aspektus ir judėjimui sunaudojamą energiją, taip pat su maistu gaunamos energijos kiekį ir kūno svorio pokyčius bei kaip tai susiję su kraujo hormono leptino koncentracijos pokyčiais. Praktiką atliksiantis studentas išmoks matuoti pelių kūno svorio, suėdamo pašaro kiekio bei skirtingais prietaisais registruoti ir analizuoti spontaninio fizinio aktyvumo pokyčius, atlikti ELISA matavimą leptino koncentracijai kraujo plazmoje. Šie rezultatai bus išanalizuojami statistinėmis programomis ir parengtas sukauptų duomenų apibendrinamasis aprašas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0099) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).