Informacija apie įgyvendinamą projektą „Mokslinė stažuotė Gdansko Jedrzejaus Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0082

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentei Vidai Janinai Česnaitienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Gdansko Jerzejaus Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademijoje 2018 m. birželio 4–15 d.

Mokslinės stažuotės metu bus parengtas bendrų mokslinių tyrimų planas ir atliktas pilotinis tyrimas. Planuojamų tarptautinių mokslinių tyrimų tema – „Aerobinių fizinių veiklų įtaka vyresnio amžiaus žmonių motorinių ir kognityvinių funkcijų sąveikai atliekant dvigubas užduotis“. Įvertinus pilotinio tyrimo gautus rezultatus bus atliktos galimos korekcijos ir pagal bendrus protokolus kiekviename universitete bus atliktas mokslinis tyrimas, kurio rezultatai leis įvertinti aerobinių fizinių veiklų įtaką vyresnio amžiaus žmonių motorinių ir kognityvinių funkcijų sąveikai atliekant dvigubas užduotis. Šio tyrimo rezultatai bus publikuoti tarptautinėse duomenų bazėse.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.