Informacija apie įgyvendinamą projektą „Liekamasis aukšto intensyvumo treniruotės poveikis protiniam darbingumui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0008

Vasaros metu Sporto mokslo ir inovacijų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Margarita Černych ugdys Treniravimo sistemų studijų programos 3 kurso studentės Meidos Mikalaikevičiūtės gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus. Gebėjimai bus ugdomi įgyvendinat projektą „Liekamasis aukšto intensyvumo treniruotės poveikis protiniam darbingumui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0008“.

Projekto metu, 2019 m. liepos–rugpjūčio mėn., bus siekiama įgyvendinti projekte numatytą tikslą – ištirti liekamąjį aukšto intensyvumo treniruotės poveikį protiniam darbingumui. Mokslinės vasaros praktikos metu studentė turėtų nustatyti liekamąjį aukšto intensyvumo treniruotės poveikį reakcijos laikui ir dviejų tipų tikslumui (veikimo ir neveikimo) naudojant „oddball“ užduotį bei streso hormonų kaitai. Praktikos pabaigoje bus parengtas mokslinio tyrimo rezultatų aprašas.

Projektu norima supažindinti studentę su moksliniu darbu (tyrimo planavimas, organizavimas ir atlikimas). Projekto eigoje tikimasi, kad studentė išmoks dirbti su įranga, supras ir galės interpretuoti matuojamus rodiklius. Taip norima įtraukti studentę į universiteto mokslinės plėtros veiklą bei paskatinti tęsti mokslus (magistrantūrą bei doktorantūrą).

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0008) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).