Informacija apie įgyvendinamą projektą „Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje: „20th International Conference on Sport, Physical Education, Exercise and Health Sciences““, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0206

Lietuvos mokslo tarybos skelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ paskatino Lietuvos sporto universiteto mokslininkus teikti paraiškas, siekiant kelti kvalifikaciją mokslo renginiuose užsienyje.

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesoriui Arūnui Emeljanovui skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją 20-toje tarptautinėje sporto, fizinio ugdymo, pratimų ir sveikatos mokslų konferencijoje, kuri vyks Jungtinėse Amerikos Valstijose (Niujorke).

Šio projekto tikslas – išvykti į tarptautinę mokslinę konferenciją skaityti pranešimą „The Comparision of Physical Fitness across Age and Gender in the Lithuanian Primary School Students: Population-Based Cross-Sectional Study“. Pranešime bus pristatytas Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo rezultatų palyginimas lyties ir amžiaus nuo 6 iki 10 metų grupėse. Atsižvelgiant į tai, kad fizinis pajėgumas glaudžiai siejasi su įvairiais sveikatos rodikliais, svarbu vertinti, stebėti ir analizuoti fizinį pajėgumą kuo jaunesniame amžiuje, jog laiku būtų imtasi priemonių užkirsti kelią sveikatai nepalankiems veiksniams. Todėl buvo atliktas pradinių klasių moksleivių populiaciją reprezentuojantis fizinio pajėgumo rodiklių tyrimas, kuris atskleidžia fizinio pajėgumo ypatybių kaitą 6–10 metų amžiaus laikotarpiu bei berniukų ir mergaičių skirtumus, todėl turėtų būti įdomus tiek visuomenės sveikatos specialistams, tiek ir kūno kultūros srityje dirbantiems mokslininkams bei praktikams iš viso pasaulio.

Projekto uždavinys – kelti mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautiniame moksliniame renginyje, pritraukiant kitų šalių mokslininkų dėmesį vaikų fizinio pajėgumo problemai, kas leistų planuoti tolimesnius tarptautinius fizinio pajėgumo ir su juo susijusių veiksnių tyrimus, mokslinių diskusijų su užsienio kolegomis metu gilinti supratimą apie aukščiausio lygio mokslą.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.