Informacija apie įgyvendinamą projektą „Fiziniai pratimai kaip diagnostikos, reabilitacijos ir prevencijos priemonė: poveikis neuroplastiškumui ir judėjimui po insulto atkurti“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0125

Vasaros metu docentė Jūratė Požėrienė ugdys Kineziterapijos magistrantūros studijų 1 kurso studento Onder Ural gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus. Gebėjimai bus ugdomi įgyvendinant projektą „Fiziniai pratimai kaip diagnostikos, reabilitacijos ir prevencijos priemonė: poveikis neuroplastiškumui ir judėjimui po insulto atkurti“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0125.

Projekto tikslas – nustatyti nauja Bobath metodo koncepcija grįstos fizinių pratimų programos poveikį neuroplastiškumui ir galvos smegenų insultą patyrusių asmenų judėjimui atkurti. Projekto metu bus siekiama įvertinti 4 savaičių naujos Bobath metodo koncepcija grįstos fizinių pratimų programos poveikį neuroplastiškumui ir motorinėms funkcijoms. Mokslinės vasaros praktikos metu studentas turėtų patikrinti ar 4 savaičių programa, kasdien 45 min. atliekant fizinius pratimus, pagerina neuroplastiškumą, dėl ko gerėja asmenų, persirgusių galvos insultu, motorinės ir judėjimo funkcijos. Praktikos pabaigoje bus parengta tyrimo ataskaita.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0125) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).