Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvavimas tarptautiniame moksliniame simpoziume (ISAPA 2019)“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0297

Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros docentei Jūratei Požėrienei skirtas finansavimas kelti mokslinę praktinę kompetenciją 22-ajame tarptautiniame taikomosios fizinės veiklos simpoziume „Liberty and the Pursuit of happiness“ (ISAPA 2019), kuris vyks 2019 m. birželio 14–18 dienomis Šarlotesvilio mieste, Virdžinijos valstijoje, JAV. Tarptautinė taikomosios fizinės veiklos federacija (IFAPA) yra tarptautinė organizacija, kuri vienija mokslininkus bei aukštojo mokslo institucijas, siekia skatinti ir plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, mokslinius tyrimus ir žinias pritaikytas fizinio ugdymo, neįgaliųjų sporto ir rekreacijos srityse. Simpoziumas yra tęstinis aukšto lygio mokslo renginys. 22-ame simpoziume dalyvaus žymūs pranešėjai (tarptautinio Specialiosios olimpiados komiteto prezidentas Tim Shriver, Kanados paralimpinio komiteto prezidentas David Legg ir kt.) ir mokslininkai (Tom Frazier, Martin Block, Shayke Hutzler, Martin Kudlacek, Aija Klavina). Simpoziume bus nagrinėjamos 24 temos, susijusios su neįgaliųjų taikomąja fizine veikla.

  1. Požėrienė nuo 1999 m. yra šios organizacijos narė, dalyvauja IFAPA rengiamose konferencijose. Dalyvavimas 22-ame tarptautiniame mokslo simpoziume, kur susirinks mokslininkai iš viso pasaulio, yra labai svarbus keliant savo kompetencijas, plėtojant jau turimus ryšius ir ieškant naujų tolesnei savo mokslinei ir pedagoginei veiklai.
  2. Požėrienė savo mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu pristatys žodinį pranešimą „Effect of physical activity on the self-esteem and social skills of men who experiencing social exclusion“. Dalyvaujant simpoziume bus siekiama pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei, kelti kompetencijas mokslinių diskusijų metu, ieškoti naujų ryšių tolesniems moksliniams tyrimams, įgytas žinias ir kompetencijas pritaikyti pedagoginėje veikloje.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.