Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvavimas tarptautinėje sporto mokslo konferencijoje „European College of Sport Science Congress“ Prahoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0238

Sporto mokslo ir inovacijų instituto vyr. mokslininkui Sigitui Kamanduliui skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Prahoje (Čekijoje) vykstančiame Europos sporto mokslo kolegijos kongrese (angl. European College of Sport Science Congress). Šis kongresas yra didžiausias sporto mokslo renginys pasaulyje. Jame savo patirtimi dalijasi sporto mokslininkai ne tik iš Europos, bet ir iš kitų žemynų sporto mokslo institucijų.

Kongrese bus pristatomas žodinis pranešimas „Physiological and psychological effects of low volume high-intensity interval exercise in young and older men”. Pranešime aptariamas didelio intensyvumo intervalinės treniruotės poveikis jaunų (per 19,5 m.) ir vyresnio amžiaus (per 65,7 m.) vyrų raumenų funkcijos bei streso rodikliams. Taip pat bus dalyvaujama diskusinėse sesijose naujiems kontaktams užmegzti.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.