Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „European College of Sport Science“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0240

Lietuvos mokslo tarybos skelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ paskatino Lietuvos sporto universiteto mokslininkus teikti paraiškas, siekiant kelti kvalifikaciją mokslo renginiuose užsienyje.

Sporto mokslo ir inovacijų instituto jaunesn. mokslo darbuotojui Daniele Conte skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją tarptautinėje mokslinėje konfernecijoje „European College of Sport Science (ECSS)“, kuri vyks 2019 m. liepos mėnesį Prahoje (Čekijoje). Tai pagrindinė sporto mokslo konferencija Europoje, kuri rengiama kartą per metus. Joje dalyvauja apie 3000 mokslininkų iš viso pasaulio. European College of Sport Science (ECSS) apima daugelį sričių, įskaitant taikomąjį mokslą, mokymą ir testavimą, biomechaniką, kurios yra vienos iš pagrindinių temų, kurias D. Conte šiuo metu analizuoja. Šios konferencijos temos „Sprinto maksimizavimas: ar galime perduoti savo biomechanines žinias, kad pagerintume sportininkų veiklą?“, „Treniruočių plano individualizavimas ir optimizavimas“, „Vartotojų skaitmeninės technologijos sveikatai ir sporto veiklai: pasaulinės ir būsimos perspektyvos“ atitinka D. Conte nuolat atliekamus tyrimus.

Konferencijos metu D. Conte skaitys pranešimą „Validity and reliability of the fitlight trainer system in estimating linear sprint time“, kuris glaudžiai susijęs su analizuojamais diskusiniais klausimais. Pranešime daugiausia dėmesio skiriama naujo testavimo įrenginio patikimumui ir validumui vertinant linijinį sprintą.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.