Informacija apie įgyvendinamą projektą „Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0246

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesoriui Arūnui Emeljanovui skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją 21-oje tarptautinėje fizinio pajėgumo ir sveikatos konferencijoje (angl. ICPFH 2019: 21st International Conference on Physical Fitness and Health) Singapūre 2019 m. lapkričio mėnesį.

Renginio metu bus skaitomas pranešimas „Decrease of Aerobic Capacity in Twenty Years in Lithuanian 11–18 Years-Old Youth“, kuriame pristatomas tyrimas, analizuojantis daugiau kaip 18 tūkst. moksleivių trijų kohortų (1992, 2002 ir 2012 metų) duomenis, nustatant aerobinio pajėgumo kaitos per du dešimtmečius tendencijas. Taip pat bus siekiama pristatyti Lietuvos mokslininkų įdirbį moksleivių fizinio pajėgumo tyrimuose, susipažinti su kitų mokslininkų darbais, naudojamais tyrimo metodais, praktika.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.