Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „4th International Conference Sport Economics & Sport Management (SESM)” Berlyne (Vokietija)“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0284

Sporto vadybos, ekonomikos ir  sociologijos katedros profesoriui Edmundui Jasinskui skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Vokietijoje (Berlyne) vykstančioje 4-ojoje tarptautinėje sporto ekonomikos ir sporto vadybos konferencijoje (angl. 4th international Conference Sport Economics & Sport Management (SESM)). Konferencijos metu mokslininkas skaitys pranešimą „Sustainable planning of sports event in environmental aspect“. Konferencijos dalyviai turės galimybę išklausyti  sporto ekonomikos mokslo tematika pranešimus bei užmegzti naujų kontaktų, siekiant bendrų sporto ekonomikos mokslo projektų bei bendrų publikacijų.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.