Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvavimas mokslinėje užsienio konferencijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0231

Lietuvos mokslo tarybos skelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ paskatino Lietuvos sporto universiteto mokslininkus teikti paraiškas, siekiant kelti kvalifikaciją mokslo renginiuose užsienyje.

Lietuvos sporto universiteto docentei Ilonai Tilindienei skirtas finansavimas kelti mokslinę praktinę kompetenciją AIESEP (Association Internationale des Ecoles Supérieures d’Education Physique – International Association for Physical Education in Higher Education) organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „AIESEP International Conference – Building Bridges for Physical Activity and Sport“. Ši tęstinė sporto mokslo konferencija labai svarbi mokslininkams, nes joje gvildenamos temos sutraukia įvairių sričių (biomedicinos, socialinių ir kt.) tyrėjus, kurie gali dalytis savo įvairiapuse vertinga moksline patirtimi. Aukštą konferencijos lygį atspindi jos organizatorių (AIESEP organizacijos) ir jų mokslinių partnerių kompetencijos sporto mokslo srityje. Partneriai yra gerai žinomos organizacijos, kurių nariai – aktyvūs mokslininkai, dėstytojai, praktikai: The International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE); The European Physical Education Association (EUPEA); International Federation of Physical Education (FIEP) Europe; European Network of Sport Science, Education and Employment (ENSSEE); European College of Sport Science (ECSS); Sport Pedagogy Research Network ir kt. Vienas svarbiausių pranešėjų šioje konferencijoje – Jungtinių Tautų atstovas Ramu Damodaran. Plenarinius pranešimus skaitys profesoriai iš Amerikos, Zenlandijos, Australijos universitetų.

Konferencijos metu Ilona Tilindienė pristatys žodinį pranešimą temą „The relationship between bullying experience and extraversion, neuroticism of adolescent athletes“. Tai labai aktuali socialinė-psichologinė sporto srities tema, nes joje analizuojama sportuojančių paauglių patyčių patirtis ir ekstravertiškumo bei neurotiškumo sąsajos. Bandoma atsakyti į klausimus, kokia sportuojančių paauglių patyčių patirtis mokykloje (patiria jas arba patys inicijuoja), kaip ši patirtis yra susijusi su paauglių ekstraversijos ir neurotiškumo lygiais, kiek šie rodikliai gali turėti įtakos vienas kitam, pvz., ar sportininkams patiriant patyčias mokykloje didėja neurotiškumo lygis ir pan.

Dalyvavimas šioje konferencijoje leis susipažinti su aukšto lygio sporto mokslo mokslininkais, gilintis į jų pranešimus, atliekamus tyrimus, užmegzti mokslinius ryšius bendriems projektams vykdyti.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.