Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0110

Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentei Ingai Staškevičiūtei Butienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją 2019 metais spalio mėn. 16 – 19 dienomis Santo Tomas Universiteto Sporto mokslo institutas (Universidad  Santo Tomás) organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,The World Voice of Sport  Management“.  Konferencija yra tęstinė, vykstanti jau 3-ąjį kartą. Konferencijoje mokslininkė skaitys žodinį pranešimą tema ,,Models of implementation of athletes’ dual career: gap analysis between practice and EU guidelines“. Pagrindinis dalyvavimo šioje konferencijoje tikslas –  kelti mokslinę kompetenciją,  pristatant mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei, gilinti sporto mokslo srities žinias mokslinių diskusijų metu bei plėsti mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio mokslininkais.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.