Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0172

Treniravimo mokslų katedros e. doc. p. dr. Rasai Kreivytei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Juodkalnijos sporto akademijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,15th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport – Sport Performance”, kuri vyks 2018 m. balandžio mėn.

Konferencijoje mokslininkė pristatys tyrimo rezultatus ir atliks žodinį pranešimą „Turnovers on offense in Lithuanian women’s basketball“. Pagrindinis dalyvavimo šioje konferencijoje tikslas – kelti mokslinę kompetenciją pristatant mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei, gilinti sporto mokslo srities žinias mokslinių diskusijų metu bei plėsti mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio mokslininkais.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.