Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0128

Lietuvos mokslo tarybos skelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ paskatino Lietuvos sporto universiteto mokslininkus teikti paraiškas, siekiant kelti kvalifikaciją mokslo renginiuose užsienyje.

Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros e. prof. p. dr. Irenai Valantinei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Juodkalnijos sporto akademijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,15th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport – Sport Performance“, kuri vyks 2018 m. balandžio mėn.

Konferencijoje mokslininkė pristatys tyrimo rezultatus ir skaitys pranešimą „Pre-Competitive Emotional States in Different Women’s Basketball Leagues“. Pagrindinis dalyvavimo šioje konferencijoje tikslas – kelti mokslinę kompetenciją, pristatant mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei, gilinti sporto mokslo srities žinias mokslinių diskusijų metu bei plėsti mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio mokslininkais.

Pridėtinė dalyvavimo konferencijoje vertė – plenarinių pranešėjų kompetencija bei mokslinė patirtis, leis susipažinti su ne Europos Sąjungos šalyse dirbančių mokslininkų vykdomų tyrimų rezultatais, palaikomi ne tik esami ryšiai su mokslininkais, bet ir užmegzti nauji, nes EK skatina bei atveria galimybes Baltijos ir Balkanų šalių bendradarbiavimui, taip pat planuojama aptarti galimybę teikti tarptautinio projekto paraišką.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.