Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0170

Lietuvos mokslo tarybos skelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ paskatino Lietuvos sporto universiteto mokslininkus teikti paraiškas, siekiant kelti kvalifikaciją mokslo renginiuose užsienyje.

Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentei Dovilei Valančienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Thirteenth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences“ (Ispanija, Granada) 2018 m. liepos mėn.

Konferencija yra organizuojama Interdisciplinary Social Sciences Research Network, kuris buvo įsteigtas 2006 m. (University of Illinois Research Park), siekiant sutelkti socialinius mokslus, taip pat socialinius ir gamtos ar taikomuosius mokslus bendram moksliniam dialogui. Mokslininkė pranešime „Law and other sciences: what is the contemporary status of law science?“ sieks pristatyti teisės mokslo ir kitų mokslų šiuolaikinį mokslinį dialogą, pateiks atliktos analizės duomenis, su kokiais mokslais teisės mokslas pasaulyje labiausiai bendradarbiauja, kuo tai prisideda prie didesnio pažinimo, sieks atsakyti į klausimą, kokia yra šiuolaikinė teisės mokslo būklė kitų mokslų apsuptyje, ar dialogas su kitais mokslais yra pakankamai matomas, ar labai nežymus, kokie viso to privalumai ir trūkumai. Mokslininkė ne tik pristatys savo pranešimą, bet ir sieks užmegzti mokslinius ryšius su įvairių mokslų atstovais, susipažįstant su naujomis idėjomis, apmąstant naujų tyrimų galimybes, plėtojant mokslų tarpdiscipliniškumą.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.