Budvoje (Juodkalnija) pristatyti tyrimo rezultatai tarptautinei sporto mokslo bendruomenei

2018 m. balandžio 12–15 d. Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė dr. Vida Janina Česnaitienė kėlė mokslinę kompetenciją Juodkalnijos sporto akademijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,15th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport – Sport Performance“ Budvoje (Juodkalnija).

Konferencijoje mokslininkė skaitė pranešimą ,,Interaction between motor control and cognitive functions in a dual task. Where is the priority?” ir pristatė vykdyto tyrimo rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei. Be to, plėtė mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio mokslininkais dalyvaudama diskusijoje „Lateralization in sports: how to measure?“. Konferencijoje pristatyti plenariniai pranešimai (Dejan Madic „Promotion of exercise interventions in children: is there a critical period?“, Nejc Sarabon „Kinesiology in ergonomics: focus on back pain“, Remi Radel „Neurocognitive functions involved in the regulation of effort during endurance exercise: a Dual-Model perspective“, Mehmet Uygur „Assessment of neuromuscular quickness through isometric force pulses“, Bostjan Simunic „Skeletal muscle mechanical contractile properties: from childhood to late adulthood“) atitiko mokslininkės mokslinių tyrimų interesus.

Plenarinių pranešėjų kompetencija bei mokslinė patirtis leido susipažinti su ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse dirbančių mokslininkų vykdomų tyrimų rezultatais, įvertinti mokslinių tyrimų metodikas bei suderinti bendradarbiavimo mokslinėje veikloje galimybes.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.