Lietuvos sporto universiteto mokslininkas dalyvavo tarptautinėje sporto, kūno kultūros, pratimų ir sveikatos mokslų konferencijoje Niujorke

Lietuvos sporto universiteto profesorius dr. Arūnas Emeljanovas tarptautinėje mokslo konferencijoje  „20th International Conference on Sport, Physical Education, Exercise and Health Sciences“, rugpjūčio 27 – 28 dienomis vykusioje  Niujorke (JAV) skaitė pranešimą, parengtą kartu su bendraautoriais doc. dr. Brigita Miežiene ir doc. dr. Vida Česnaitiene bei kolegomis iš Norvegijos University College of Southeast Norway Ingunn Fjørtoft ir Lise Kjønniksen. Pranešime pristatomi Lietuvos pradinių klasių moksleivių populiaciją reprezentuojančio fizinio pajėgumo tyrimo rezultatai, atskleidžiantys fizinio pajėgumo ypatybių skirtumus amžiaus ir lyties grupėse. Konferencijos metu užmegzti kontaktai su Kolumbijos universiteto bei kitų šalių mokslininkais duos naudos tolimesniam tobulėjimui.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.