LSU docentė patirties sėmėsi Gdansko Jerzejaus Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademijoje

2018 m. birželio 4 – 15 dienomis Lietuvos sporto universiteto (toliau – LSU) docentė dr. Vida Janina Česnaitienė stažavosi Gdansko Jedrzejaus Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademijoje (toliau – Akademija). Akademija ir LSU yra lyderiai sporto mokslo ir fizinio aktyvumo skatinimo srityse ir siekia stiprinti tarptautinius ryšius vyresnio amžiaus žmonių sveikatinime. Dėl šios priežasties stažuotės metu dr. Vida Janina Česnaitienė kartu su  dr. Zbigniew Ossowsky ir kitais kolegomis įvertino aukštųjų mokyklų galimybes atlikti bendrą mokslinį tyrimą.

Be abejo stažuotės metu buvo įvertinta Akademijos turima įranga vyresnio amžiaus žmonių posturografijos vertinimui bei  Lietuvoje ir Lenkijoje taikytinos vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo, pajėgumo ir kognityvinių funkcijų vertinimo metodikos. Taip pat  atrinktos tyrimo metodikos tarptautiniam moksliniam tyrimui „Aerobinių fizinių veiklų įtaka vyresnio amžiaus žmonių motorinių ir kognityvinių funkcijų sąveikai atliekant dvigubas užduotis“. Susitikimuose su mokslininkais buvo aptarta tyrimo problematika, paruošti bendrų tyrimų protokolai ir atliktas pilotinis tyrimas, kurio metu buvo ištestuotos 42 vyresnio amžiaus tiriamųjų motorinės ir kognityvinės funkcijos, įvertinta šių funkcijų sąveika atliekant dvigubą užduotį.

Ši mokslinė stažuotė turėjo pridėtinę vertę analizuojant vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės veiksnius. Tarptautinio tyrimo rezultatai suteikė daugiau informacijos, kuriant veiksmingas sveiko senėjimo strategijas. Ne mažiau svarus ir būsimų tarptautinių mokslinių publikacijų indėlis.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.