Socialiniai partneriai

Universiteto partneriai: universitetai, sporto šakų federacijos, sporto klubai, švietimo ir ugdymo įstaigos, verslo ir nevyriausybinės organizacijos.

Kiti partneriai

Švietimo ir neformalaus ugdymo įstaigos

VšĮ Kauno kolegija

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvo skariuomenės mokykla

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija

Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ (buvusi Kauno irklavimo mokykla)

Kauno rajono sporto mokykla

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija (buvusi Panevėžio sporto vidurinė mokykla)

Kauno sporto mokykla „Gaja“

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

Kauno Prano Daunio  ugdymo centras (buvęs Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras)

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla (buvusi Kauno Radvilėnų vid. m-kla)

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Kauno Jono Laužiko mokykla

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

Kauno Milikonių progimnazija

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras

Vytauto didžiojo universiteto  „Rasos“ gimnazija

Kauno Senamiesčio progimnazija

Kauno specialioji mokykla

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

Kauno Tado Ivanausko progimnazija (buvusi Kauno Šilainių vid. m-kla)

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija (buvusi Kauno Vaižganto vidurinė m-kla)

Kauno vaikų abilitacijos centras

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Kėdainių rajono Josvainių gimnazija

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Skuodo rajono Ylakių gimnazija

VšĮ Profesijų mokymo ir paramos centras

Kauno lopšelis- darželis „Varpelis“

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Kauno lopšelis- darželis „Žiedelis“

Kėdainių mokykla-darželis „Vaikystė“

Kitos įstaigos, savivaldybės, fondai

Druskininkų savivaldybė

Utenos rajono savivaldybės administracija

Birštono savivaldybė

A.Sabonio paramos fondas

Labdaros ir paramos fondas „Auginame ateitį“ 

Lietuvos Kolpingo fondas

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba

Policijos departamentas prie LR VRM

Kauno apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas

Kauno tardymo izoliatorius

Konsorciumas „Unikon“ (VU, LSU, VDA, LMTA)

„Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių“ klasteris („Vilties žiedas“, „MT sprendimai“, „Šiaurės miestelis“, „Optronika“, „Plėtra“, „Vildoma“,“Gemma sveikatos centras“, „Eleston“, VU ligoninės Santariškių klinikos, „Valstybinis mokslinių tyrimų institutas, Fizinių ir technologijos moklso centras“)