Erasmus+ programa 2014-2020 – naujas veiklos etapas Universitetui

Erasmus+ programa 2014-2020 – naujas veiklos etapas Universitetui

 

 

Dar vieni metai išskuba užleisti vietą ateinantiems, žadėdami naujus iššūkius ir naujas viltis, įdomesnes ir prasmingesnes veiklas bei ragina kokybiškai užbaigti įprastus senųjų metų darbus.

 

Tarptautinių ryšių skyriui tai buvo intensyvaus, įvairių veiklų baigimo ir naujų veiklų pradžios etapas. 2014 metų išvakarėse Universitetui buvo suteikta Erasmus chartija, taigi LSU tampa pilnateisis Europos Sąjungos aukštojo mokslo programų dalyvis 2014-2020 m. Chartija skatina aukštojo mokslo instituciją kelti žinių lygį, kad patenkinti Europos absolventų ir tyrėjų lygį, gerinti aukštojo mokslo kokybę ir svarbą, stiprinti aukštojo mokslo kokybę per mobilumą ir bendradarbiavimą, apjungti aukštąjį mokslą, mokslinius tyrimus, verslą, skatinant kompetencijos ir šalies vystymą, gerinti valdymą ir finansavimą.

 

Chartija nubrėžia ir Universiteto pagrindines veiklas, akcentuodama studentų ir personalo mobilumą, dalyvavimą jungtinėse studijų programose su Europos ir trečiosiomis pasaulio šalimis, skatindama strateginę partnerystę, aukštojo mokslo sistemų suderinamumą, kompetencijos stiprinimą kartu su kaimyninėmis ir trečiosiomis šalimis ir tarptautinių tinklų vystymą bei partnerinę paramą: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm Labai norėčiau atkreipti visų dėmesį, kad pirmą kartą naujoje Erasmus+ programoje yra skiriamos lėšos Sporto paprogramei: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm . Tai nauja veikla, kuri  padės spręsti sveikatinimo, treniravimo, dopingo, lygių teisių, diskriminacijos, netolerancijos, ir kt. klausimus bei teiks šaukimus teikti projektus šioms problemoms spręsti.

 

Tarptautinių ryšių skyriaus 2007-2013 m. koordinuojama Mokymosi visą gyvenimą Erasmus programos veikla baigiasi, 2014 m. pavasario semestras yra pereinamasis etapas į naująją Erasmus+ programą.

 

Belieka pasidžiaugti nuveiktais darbais, įvertinimais ir apdovanojimais:

2013 m. Lietuvos sporto universitetas yra apdovanotas už sėkmingiausiai  įgyvendintas personalo mobilumo veiklas (tarp 49 Lietuvos aukštųjų mokyklų) per 2007-2013 metų laikotarpį. Šiuo laikotarpiu tarptautiniu mobilumu pasinaudojo 188 LSU dėstytojai, 36 darbuotojai vyko stažuotėms, studijoms išvyko 281 LSU studentas, o praktikai – 26 studentai.

2013 m. Lietuvos sporto universiteto įgyvendinta Erasmus intensyvi programa „Europos identitetas per sporto savanorystę – EIVOS“ buvo nominuota kaip vienas iš trijų sėkmingiausių Lietuvos projektų Europos Komisijos paskelbtam Erasmus sėkmės istorijos konkursui.

2012 m baigiantis NordPlus Horizontal programos 3 metų „Baltijos šalių trenerių rengimo tinklas“ projektui, Lietuvos sporto universitetas buvo pripažintas kaip sėkmingiausiai įgyvendinantis šį Šiaurės – Baltijos šalių projektą.

2011 m. Švietimo mainų paramos fondas kokybės konkurse mūsų Universitetą apdovanojo už aktyvų asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, skatinimą dalyvauti Erasmus mobilume 2007-2010 m. laikotarpiu.

 

Pasidžiaukime nuveiktais darbais, bendraukime ir paskatinkime vieni kitus imtis naujų, prasmingų ir įdomių veiklų, kurios plėtotų akademinę kokybę, stiprintų tarptautinį akademinį ir mokslinį bendradarbiavimą ir partnerystę.

 

                                                                                                 Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Čikotienė