Sporto fiziologija ir genetika

Vadovas e. prof. p. dr. Aivaras Ratkevičius

Mokslo kryptis susideda iš dviejų mokslinių grupių: 1) Molekulinės sporto fiziologijos ir genetikos grupės ir 2) Sporto fiziologijos grupės. Molekulinė sporto fiziologija ir genetika – jauna mokslo kryptis, kuri sparčiai vystosi. Per paskutinius 5 metus absoliuti dauguma sporto mokslo publikacijų prestižiniuose žurnaluose (pvz.: Journal of PhysiologyJournal of Applied Physiology) naudojo molekulinės biologijos ir genetikos metodus. LSU grupės tikslas – griaučių raumenų savybes įtakojančių genetinių bei molekulinių veiksnių identifikavimas bei šių veiksnių fiziologinių mechanizmų išaiškinimas. Šis tikslas bus siekiamas tiriant įvairių pelių linijų adaptacijas fiziniams pratimams bei dietos pakeitimams. Planuojama didesnį dėmesį skirti genetiniams ir fiziologiniams veiksniams, įtakojantiems raumenų ir riebalų masės pokyčiams dėl dietos. Bus tęsiami ir miostatino geno slopinimo, kaip strategijos raumenų funkcijai gerinti, tyrimai. Sąryšių tarp genotipo ir fenotipo tyrimai gali padėti rasti naujas gydymo ir sveikatinimo priemones. Sporto fiziologijos grupė pagrindinį dėmesį skirs vaikų aerobinio darbingumo ypatumams, taip pat aerobinio darbingumo pokyčiams sergant I tipo diabetu.

MOKSLININKŲ GRUPĖS:

1. MOLEKULINĖ SPORTO FIZIOLOGIJA IR GENETIKA

Vadovas e. prof. p. dr. Aivaras Ratkevičius

1.

Tomas Venckūnas Dr., e. prof. p.

2.

Arimantas Lionikas Dr.

3.

Audrius Kilikevičius Dr.

4.

Juozas Baltušnikas Dr.

5.

Andrej Fokin Doktorantas

6.

Petras Minderis Dr.

7.

Rita Želnienė Lektorė

 

2. SPORTO FIZIOLOGIJA

Vadovas prof. dr. Arvydas Stasiulis

1.

Daiva Vizbaraitė Doc. dr.

2.

Sandrija Čapkauskienė Dr., e. doc. p.

3.

Loreta Stasiulė Dr., e. doc. p.

4.

Kristina Zaičenkovienė Dr., e. doc. p.

5.

Vaida Šidlauskaitė Doktorantė

6.

Ligita Šilinė Doktorantė