Konferencija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

  Konferencijos programa (bus pateikta iki gruodžio 18  d.

 e-stendinio pranešimo maketas

Konferencijos kryptys:

1.    Elito sportininkų treniravimo sistemos, rengimo technologijos ir valdymas.
2.    Sportininkų rengimasis Olimpinėms žaidynėms
3.    Treniruotės ir varžybų proceso kontrolė ir kompleksinis valdymas.
4.    Psichosocialiniai ir edukaciniai treniruotės aspektai.
5.    Fizinis aktyvumas ir sveikata.
6.    Sporto fiziologija, judesių valdymas ir sportininkų reabilitacija.
7.    Taikomoji fizinė veikla ir Parolimpinis sportas
8.    Sporto vadyba ir sportinė rekreacija.
9.    Šiuolaikinių informacinių ir kitų technologijų taikymas sporte.
10.    Studentų sportas.
11.    Tarptautiniai projektai Treniravimo moksle

Organizatoriai:
LSU Treniravimo mokslo katedra
Konferencijos vieta:
Lietuvos sporto universiteto Centrinių rūmų 215 auditorija

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Konferencijos atidarymas
Plenarinis posėdis

Kviestiniai pranešėjai:

Pranešėjas Pranešimas
prof. Albertas Skurvydas (LSU) Efektyvus treniravimas
Dr. Christian Kröger (Kylio Universitetas, Vokietija) Ballschool: „ABC“ of Learning to Play (Treniravimas žaidžiant)
Sheelagh Quinn, University of Limerick, Ireland Coaching Children: A Paradigm Shift (Vaikų treniravimas: paradigmos pasikeitimas)
Aistė Žemaitytė (sporto psichologė) Multifunkcinis sportininko rengimas komandoje. Psichologinis aspektas

Darbas sekcijose
Stendiniai pranešimai
Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas

Reikalavimai tezėms

Tezės pateikiamos lietuvių arba anglų kalba, jose turi būti aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados. Tezių apimtis iki 1 A4 formato puslapio. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, ,,Times New Roman“ 10 pt šriftu. Pavadinimas didžiosiomis raidėmis paryškintas, apačioje paryškintai rašoma autoriaus (-ių) pirmoji vardo raidė ir pavardė, po pavardės kursyvu rašomas mokslo įstaigos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas. Pavadinimas, autorius (-iai) ir mokslo įstaigos pavadinimas rašomi lygiuojant į kairę pusę. Tekstas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm.

Tezės bus publikuojamos konferencijos medžiagoje, turinčioje tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7952 ir talpinamos internetinėje LSU talpykloje. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

Reikalavimai mokslo straipsniams

Straipsniai bus spausdinami mokslinių straipsnių rinkinyje ,,Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai“ ir talpinami internetinėje LSU talpykloje. Straipsnių rinkinys turi tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7944.
Pateikiami straipsniai (lietuvių arba anglų kalba) turi būti parengti pagal žurnalo „Baltic Journal of Sports & Health Sciences“ keliamus reikalavimus mokslo straipsniams (https://www.lsu.lt/mokslas/mokslo-rezultatai-ir-ju-viesinimas/mokslo-leidiniai/zurnalas-baltic-journal-sport-health-sciences/ )
Straipsniai, pateikti nesilaikant reikalavimų nebus publikuojami.

Reikalavimai stendiniams pranešimams

Stendiniai pranešimai pateikiami tik elektronine forma pagal pateiktą pavyzdį.
Registracijos kortelė, tezės ir straipsniai pateikiami Organizaciniam komitetui Online adresu: (https://www.lsu.lt/mokslas/mokslo-rezultatai-ir-ju-viesinimas/mokslo-renginiai/konferencijos/ ) arba registruojantis elektroniniu paštu tmk@lsu.lt

Atsakingieji asmenys:
Mokslinio komiteto pirmininkas: Aurelijus Kazys Zuoza
Tel.: 37 302653
El. paštas: aurelijus.zuoza@lsu.lt

Organizacinio komiteto pirmininkas: Daiva Bulotienė
Tel.: 37 302664
El. paštas: daiva.bulotiene@lsu.lt

2018 m. gruodžio 8 d. registracijos, straipsnių ir tezių pateikimo galutinė data.
Pranešimų reglamentas:
Plenarinis pranešimas 30 min.
Pranešimai 10 min.
Diskusijos 5 min.

Lietuvos mokslinė konferencija
SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS IR SPORTININKŲ DARBINGUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI
Registracijos kortelė, tezės ir straipsniai konferencijos organizaciniam komitetui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 18 d. elektroniniu būdu (Norėdami užpildyti registracijos formą, turite būti prisijungę prie Google paskyros.) arba elektroniniu paštu: tmk@lsu.lt arba aurelijus.zuoza@lsu.lt