Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą

Vadovas prof. dr. Saulius Šukys

Tarptautinis tyrimų krypties aktualumas ir originalumas grindžiamas tuo, kad dėl nepakankamų fizinio aktyvumo tyrimų, lieka sudėtinga vertinti FA pokyčius populiacijoje. Gilinantis į sveikatos puoselėjimo klausimus taip pat mažai analizuoti kartų sveikatos klausimai.

Tiriant su sveikata susijusį elgesį aktualūs tyrimai aiškinantis tokio elgesio motyvus. Motyvacijos veiksnių, paaiškinančių kodėl vieni žmonės įsitraukia į su sveikata susijusį elgesį (FA), o kitų elgesys, nepaisant turimų  žinių, su sveikatai palankiu elgesiu nesiderina, išsiaiškinimas svarbus siekiant sukurti tokias intervencines programas, kurios tiesiogiai veiktų priežastinius elgesio keitimo veiksnius ir stiprintų sveikatą. Moksleivių fizinio ugdymo tyrimai aktualizuoja kūno kultūros pamokos turinio analizę ir naujų moksliškai pagrįstų fizinio ugdymo formų diegimą mokykloje. Asmenybės ugdymo per sportą tyrimų aktualumas grindžiamas šiuolaikinėje ugdymo teorijoje ypatingu dėmesiu vertybių ugdymui. Todėl tampa aktualu tirti socialinės atsakomybės ugdymo kūno kultūros ir sporto kontekste klausimus, sportuojančių socialinės kompetencijos ir socialinių įgūdžių raišką. Tiek fizinio aktyvumo, tiek ir ugdymo per sportą tyrimų aktualumas grindžiamas nepakankamais tyrimais atskleidžiant tėvų / šeimos vaidmenį skatinant vaikų fizinį aktyvumą bei tėvų įsitraukimo į vaikų sportines veiklas reikšmę jaunųjų sportininkų sportinei karjerai.

MOKSLININKŲ GRUPĖS:

1. SVEIKATĄ STIPRINANTIS FIZINIS AKTYVUMAS

Vadovė prof. dr. Rasa Jankauskienė

 1. Miglė Bacevičienė Dr., e. doc. p.

2.

Vida Janina Česnaitienė Dr., e. doc. p.

3.

Diana Karanauskienė Dr., e. doc. p.

4.

Vinga Indriūnienė Dr.

5.

Brigita Miežienė Dr.

6.

Alvydas Kalvėnas Doc. dr.

7.

Kristina Visagurskienė Dr.

8.

Simona Pajaujienė Dr.

9.

Sandra Kilikevičienė Dr.

10.

Rasa Mickūnienė Dr.

11.

Tomas Kukenys  Lektorius

12.

Vaiva Balčiūnienė Doktorantė

13.

Živilė Gadliauskaitė Doktorantė

14.

Vidmantė Treinienė Lektorė

 

2. ASMENYBĖS UGDYMO PER SPORTĄ TECHNOLOGIJOS

Vadovas prof. dr. Saulius Šukys

1.

Romualdas Malinauskas Prof. dr.

2.

Audronė Dumčienė Prof. dr.

3.

Vilija Malinauskienė Doc. dr.

4.

Šarūnas Šniras Doc. dr.

5.

Ilona Tilindienė Doc. dr.

6.

Rita Gruodytė-Račienė Doc. dr.

7.

Renata Rutkauskaitė Doc. dr.

8.

Arūnas Emeljanovas Dr., e. prof. p.

9.

Vida Janina Česnaitienė Dr., e. doc. p.

10.

Tomas Saulius Dr., e. doc. p.

11.

Dalia Lapėnienė Dr.

12.

Edita Maciulevičienė Dr.

13.

Laima Trinkūnienė Dr.

14.

Artūras Akelaitis Doktorantas

15.

Dalius Juodsnukis Doktorantas

16.

Aušra Lisinskienė Dr.

17.

Brigita Miežienė Dr.

18.

Vaida Putriūtė Doktorantė

19.

Aida Gaižauskienė Lektorė

20.

Laura Tumynaitė Doktorantė