Dėl pranešimų žiniasklaidoje

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodė visuomenę klaidinanti informacija apie Lietuvos sporto universiteto (LSU) reorganizavimą prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) būdu.

Interneto portalų publikacijose teigiama, kad „pačioje metų pradžioje buvo įvykę keli universitetų atstovų darbo grupės posėdžiai, kurių tikslas – parengti Seimo nutarimu Kaune jungiamų Lietuvos sveikatos mokslų bei Lietuvos sporto universitetų reorganizavimo planą ir sąlygas.“

Patiksliname, kad situacija kiek kitokia: po pirmojo abiejų universitetų darbo grupės posėdžio, įvykusio 2018 m. sausio 19 d., LSU sustabdė derybas, nes pagal išdėstytą atstovavimo deryboms modelį pažeistas derybų lygiateisiškumo principas – LSU turi mažiau atstovų nei LSMU, netenkino ir LSMU balsavimui pateikta darbo grupės reorganizavimo planui ir sąlygoms parengti darbo tvarka.

Taigi sustabdžius derybas, kaip teigia laikinoji LSU rektorė Diana Rėklaitienė, tik LSMU rengė abiejų universitetų reorganizavimo planą ir sąlygas, nes LSU Taryba ir Senatas ne kartą viešai reiškė nepritarimą šių dviejų universitetų jungimui. Todėl interneto portaluose pateikiama informacija, kad „buvo pritarta universiteto, susidedančio iš trijų lygiateisių akademijų, struktūrai, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) be Medicinos bei Veterinarijos akademijos veiktų nauja – Sporto – akademija“ bei „taip pat buvo pritarta ir universiteto valdymo modeliui, atstovavimo universiteto senate bei taryboje, proporcijoms, pritarta daliai kitų planų, susijusių su dviejų aukštųjų mokyklų pradėtu reorganizavimu“, neatitinka tikrovės, nes tam pritarė tik LSMU Taryba ir Senatas.

Lietuvos sporto universitetui nebuvo siūlomos pariteto sąlygos, apie kurias rašoma interneto portalų publikacijose, esą „LSU prijungus prie LSMU, Universiteto valdymo organuose užtikrinti visavertį atstovavimą Sporto akademijai“. Laikinoji LSU rektorė D. Rėklaitienė teigia, kad LSMU niekada nesiūlė LSU lygiateisio atstovavimo. „LSMU parengtuose dokumentuose numatytas menkas LSU atstovavimas: Senate tarp 49 narių Lietuvos sporto universitetui atstovautų tik 7, o Taryboje – tik vienas narys ir Sporto akademijos kancleris, kurį paskirtų LSMU rektorius. Tai nėra paritetas, todėl visuomenė klaidinama teigiant, kad LSU nesutinka su siūlomomis geromis sąlygomis. Be to, LSMU vienašališkai parengti dokumentai neatitinka dabar galiojančių teisės aktų”, – sako D. Rėklaitienė.

Ryšių su visuomene skyriaus informacija