Mokslinėje konferencijoje pristatyti naujausi tyrimai

Lietuvos sporto universitete (LSU) surengta strateginės mokslo krypties – Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas – vieša konferencija, kurios metu gausiai susirinkusiems mokslininkams, treneriams, kineziterapeutams, studentams, Kauno gyventojams pristatyti naujausi tyrimai.

Konferencijos dalyviai susipažino su raumenų stiprinimo ir testavimo, streso mažinimo sporte ir sveikatinime technologijomis, taikomosios fizinės veiklos mokslo pasiekimais, aptarė atletų termoreguliacijos ypatumus. Daug dėmesio skirta fiziniam aktyvumui, antsvorio problemų sprendimui.

Strateginės mokslo krypties – Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas – pagrindinis tikslas – integruojant molekulinės ir sisteminės biologijos šiuolaikinius metodus ištirti metabolinio sindromo indikatorių, kognityvinio, emocinio ir motorinio darbingumo, nuovargio ir atsigavimo/reabilitacijos priklausomybę nuo jauno ir senyvo amžiaus, fizinių bei kognityvinių vienkartinių krūvių, socialinio streso, kalorijų apribojimo, miego apribojimo, aplinkos temperatūros ir jų derinių. Pirmą kartą pasaulyje bus ištirtas „šalto” (vykdančiosios funkcijos) ir „karšto“ (intuityvaus, euristinio ir emocinio) proto indikatorių kaitos (poveikio metu ir po jo) priklausomybė nuo aerobinių, jėgos, greitumo, judesių valdymo ir skirtingos strategijos kognityvinių krūvių dydžio, kalorijų apribojimo, fizinio bei socialinio streso ir, kas svarbiausia, nuo amžiaus (vaikai, suaugusieji, senyvo amžiaus sveiki ir neįgalūs žmonės).

Daugiau apie šią strateginę kryptį, kuriai vadovauja profesorius Albertas Skurvydas, galite sužinoti: https://www.lsu.lt/mokslas/mokslinio-tiriamojo-darbo-kryptys/raumenys-judesiu-valdymas-sveikatinimas/