Prof. V. Landsbergis ir kiti iškilūs šalies žmonės ragina nenaikinti Lietuvos sporto universiteto

  Žymus politikas profesorius Vytautas Landsbergis ir grupė iškilių Lietuvos asmenybių – arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, akademikas Jurgis Brėdikis, profesoriai Virgilijus Noreika ir Donatas Katkus bei kiti – pasirašė kreipimąsi į šalies Seimo ir Vyriausybės narius dėl LSU, specializuotos sporto aukštosios mokyklos, išsaugojimo.

  „Pastarojo meto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo sistemos pertvarka, sprendžianti šalies aukštojo mokslo iššūkius, ryžtingai skinasi kelią permainoms. Tai sveikintinas ir šalies pažangai reikalingas procesas. Tačiau reiškiame susirūpinimą, kad vykdant reformą nepakankamai įsiklausoma į specializuotų Lietuvai ir jos piliečiams itin svarbių sporto ir sveikatinimo sričių atstovų nuomonę bei jų nuogąstavimus dėl vykdomos reformos pasekmių“, – teigia kreipimosi autoriai.

  Kreipimesi į Lietuvos politikus ir Vyriausybės narius pabrėžiama, kad sportas, kaip svarbus kultūros reiškinys, padeda spręsti socialines valstybės problemas, ugdyti visokeriopai sveiką ir stiprų šalies pilietį. Pasak kreipimosi autorių, sportas yra šalies reprezentacijos ir identiteto dalis, o nekorumpuoto sporto pergalės –tautos vienybės ir pasididžiavimo simboliai, todėl politikai raginami „atsižvelgti į akademinės sporto bendruomenės susirūpinimą bei siūlymus“.

  „Sekdami sėkmingai gyvuojančių specializuotų kultūros ir meno aukštųjų mokyklų – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Lietuvos dailės akademijos – pavyzdžiais, pasisakome už specializuotos, sporto kultūrą plėtojančios ir puoselėjančios aukštosios mokyklos veiklos tęstinumą, už Lietuvos valstybės sporto kultūros ir savarankiško akademinio židinio, transformavus jį į Sporto kultūros akademiją, išsaugojimą“, – teigiama kreipimesi.