Didėja LSU socialinių partnerių ratas

LSU rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė ir Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas pasirašė abiejų institucijų bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatė plėtoti bei įgyvendinti sveikos gyvensenos ir sporto, mokslinių tyrimų, neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas.

Bendradarbiavimo sutartį LSU pasirašė ir su Kėdainių r. Josvainių gimnazija. Sutartį su Universitetu pasirašyti atvyko gimnazijos direktorius Ramūnas Zigmantavičius.

LSU partneriams sudarys sąlygas kelti kvalifikaciją LSU, leis naudotis metodine bei materialine baze.

Naujieji partneriai įsipareigoja Universiteto personalui teikti rekomendacijas ir suteikti reikiamos informacijos tobulinant studijų programas bei sudaryti galimybes atlikti mokslinius tyrimus ir testavimus. Esant galimybei partneriai sudarys sąlygas LSU studentams atlikti praktiką.

Planuojama, kad Lietuvos sporto universiteto atstovai dalyvaus Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto ir Kėdainių r. Josvainių gimnazijos rengiamose konferencijose, seminaruose, kursuose, sporto ir kituose renginiuose.