Doktorantė iš Italijos Lietuvos sporto universitete tiria, kaip sportas gali spręsti smurto ir socialinės atskirties problemas

Lietuvos sporto universitete (LSU) studijuoja ir mokslinius tyrimus atlieka studentai iš įvairių šalių. Doktorantė Ambra Gentile iš Palermo universiteto (Italija), atlikdama mokslinius tyrimus ir  rengdama straipsnius savo doktorantūros darbui, Kaune praleido ne vieną mėnesį. Ji žavisi Lietuvos parkais ir džiaugiasi pirmą kartą gyvenime pamačiusi sniegą.

A. Gentile doktorantūros darbas yra apie tai, kaip sportas gali spręsti smurto ir socialinės atskirties problemas („The prevention of violence and social exclusion through sport and physical activity“). Jaunoji mokslininkė įsitikinusi, kad labai svarbu ugdyti vaikų sportiškumą, skatinti juos būti sąžiningus ir nesmurtauti. Doktorantė A. Gentile nagrinėja vaikų moralės pavyzdžius ir kuria tyrimų, kurie bus atliekami Italijoje, Lietuvoje, Anglijoje ir kitose šalyse, metodologiją.

„Socialinės psichologijos tyrimai rodo, kad 7–8 metų vaikai pradeda suprasti skirtumą tarp to, kas „teisinga“ ir „neteisinga“, todėl norėtume nustatyti, ar psichologiškai stiprinama vaikų moralinė motyvacija gali sumažinti smurtinį arba kitokį išskirtinį elgesį“, – teigia doktorantė iš Italijos.

LSU kartu su Palermo universitetu vykdo bendrą biologijos krypties Health promotion and cognitive sciences doktorantūrą. Doktorantei A. Gentile Palermo universiteto doc. dr. Antonino Bianco ir prof. dr. Stefano Boca pasiūlė prisijungti prie Erasmus+ Sportas programos finansuojamo tarptautinio projekto „SAVE / Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ bei šia tema rašyti daktaro disertaciją.

A. Gentile darbo vadovai yra Palermo universiteto prof. Stefano Boca ir LSU prof. dr. Irena Valantinė.