Bibliotekoje gauti nauji leidiniai

Bibliotekoje gauti nauji Human Kinetics ir kitų užsienio leidyklų leidiniai

kūno kultūros mokytojams, treneriams, sporto vadybininkams.

Informacija bibliotekos elektroniniame kataloge /Nauji leidiniai

arba LSU virtualioje bibliotekoje.