Romualdas Malinauskas

  • Profesorius
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Romualdas Malinauskas
  • romualdas.malinauskas@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1984VU, taikomoji matematika, matematikas/ Vilnius university, 1984, Professional qualification of mathematician
1994VU, psichologijos specialybė, psichologas/ Vilnius university, 1994, Professional qualification of psychologist
1999Socialinių mokslų daktaras (07S, edukologija) (Diplomas: DA 010171, Vilnius, 1999. 12 21), Lietuvos kūno kultūros akademija ir Vilniaus pedagoginis universitetas/ PhD, Education Science (S 007), (Lithunian Academy of Physical Education and Vilnius Pedagogical University), 21-12-1999

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
1997-2003Pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas, nuo 2003 eina profesoriaus pareigas / Head of the Department of Pedagogy and Psychology; Professor position since 2003
2004-2007Sporto pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas / Head of the Department of Sports Pedagogy and Psychology
2008-2011Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros vedėjas / Head of the Department of Social Sciences and Humanities
2012 iki dabar/ 2012 up to nowFizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius / Professor of Department of Physical and Social Education

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovė/ Physical education and well-beingUgdymas per sportą / Education through sportMokslinės grupės vadovas / Head of the scientific group

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija" (antros pakopos), "Sporto psichologija" (trečios pakopos)

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija" (antros pakopos), "Sporto psichologija" (trečios pakopos

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija" (antros pakopos), "Sporto psichologija" (trečios pakopos).

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija" (antros pakopos), "Sporto psichologija" (trečios pakopos)

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija" (antros pakopos), "Sporto psichologija" (trečios pakopos)

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija", "Lyderystės edukologija sporte"

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Mokymai "Dirbtinis intelektas studijose: galimybės ir ribos". 2023-04-06 14:00 val.3
Seminaras - Edukacinis forumas. Vasario 28 d. 15.00–17.00 val.2
Vebinaras - "MDPI International Day of Education Webinar". Jan 24 2023, 08_00 PM. 2 val.2
Seminaras - Socialinis kapitalas ir sveikatai bei aplinkai draugiškas elgesys. February 22, 2023, 1 val.1
Mokymai "Kritinė pedagogika – įvairovę palaikančios ir bendradarbiavimu besiremiančios mokymosi aplinkos kūrimas" 2023 m. kovo 8 d. 13.00-15.00 val.2
Mokymai - NeIšnaudotos MOODLE aplinkos galimybės 2023 04 27 2 val ROMUALDAS_MALINAUSKAS_2023-15232
Seminaras - Streso ir nerimo įveikos metodikos. 2023.01.11. 2 val.2
Mokymai „Kaip nesunkiai išmokti dirbti su grafinio dizaino CANVA programa?" 2023 03 1652
Seminaras „Piliečių balsas: kaip sąžiningai jį išgirsti?” 2023 02 232
Mokymai - 2023-01-12 14:00 – 16,00, MS Booking sistemos pristatymas.2
Internetinis seminaras - Atvirų duomenų supratimas. 2023 03 02.1
Nuotolinis seminaras LSU dėstytojams ir mokslo darbuotojams rugsėjo 20 d. 15.30 -17.00 val.1,5
Nuotolinis seminaras LSU dėstytojams ir mokslo darbuotojams rugsėjo 20 d. 15.30 -17.00 val.1,5
Internetinis seminaras - Discover how institutions can partner with ProQuest. 2023 11 13. 1 val.1
Mokymai - MOODLE įrankis - įverčių knygelė. 2023-09-14 14-00.1,5
Mokymai (2023-09-21. 14:00), Šiurkštūs darbo drausmės pažeidimai. Ką reikia žinoti darbuotojams dėl neteisėtų atleidimų1,5
Internetinis seminaras apie autorių teises (Nov 16, 2023. 06:00 PM)1
Seminaras apie skaitmeninimą - Nov 28, 2023 10 00 - 12 in Europe Vilnius ASEM Public Online Seminar on Digitalisation2
Mokymai - „MS Teams pradedantiesiems: pagrindiniai įrankiai ir funkcijos". 2023-10-19 . 2 val.2
Seminaras - Psichomocinė asmens sveikata - problemos ir pagalbos teikimas" 2023 08 311,5
Nuotolinis seminaras - Dirbtinio intelekto taikymas. 2023 11 30. 2 val.2
Seminaras - Dirbtinio intelekto naudojimas įv. srityse (2023 m. lapkričio 16 d.)5

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Akademinis susitikimas su prof. habil. dr. MARIJA BARKAUSKAITE - MOKOMĖS IŠ PRAEITIES KURDAMI ATEITĮ3
Paskaita "socialinių mokslūų tyrimų etika"1,5
Mokymai „Kibernetinė higiena (kaip valyti savo kibernetinius dantis)".2
ScienceDirect didaktika – internetinis seminaras bibliotekininkams ir akademikams2
Seminaras - Mokslinio tyrimo duomenų valdymo etika, gruodzio 2 d.3,5
Vebinaras - Scopus ir mokslinių duomenų pateikimas2
Internetinis seminaras - Bibliotekų kolekcijų ir vartotojo patirties transformavimas2
Tarptautinė diskusija - Mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų valdymo modeliai Europoje: kur mes esame5
Seminaras -“Etika akademinėje aplinkoje 2022“2,5
Seminaras - diskusija - Kokio doktorantūros modelio norime - 2022 10 11 14 val.2,5
Nuotoliniai mokymai „"Apverstos klasės“ metodo taikymas studijų procese".3 val.
“Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje. Kaip išlikti budriems” - paskaita kovo 10 d. 20222 val.
Nuotoliniai mokymai „MS Office 365 galimybės. MS Forms - grįžtamojo ryšio ir registracijų įrankis".2 val.
Nuotoliniai mokymai „Vaizdo apdorojimo programų naudojimas rengiant paskaitų vaizdo medžiagą".2 val.
Nuotoliniai mokymai „Dėstau, vertinu, egzaminuoju: edukacinės technologijos dėstytojo darbe".2 val.
Seminaras - MS Outlook - ne tik elektroninis paštas2 val.
Seminaras apie aukštųjų mokyklų studijų transformacijos sistemą Baltijos šalyse3 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
LSU bibliotekos organizuoti mokymai tema "Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieska Clarivate Analytics, Scopus Duomenų bazėse"
2021.06.15_seminaras apie intelektinę nuosavybę
Seminaras "Egzaminų ir atsiskaitymų organizavimas nuotoliniu būdu". (Organizavo LieDM konsorciumas ir Vilniaus universitetas, 2021.03.24).
Kvalifikacijos seminaras - Microsoft Teams platformos naudojimas nuotoliniam darbui
Kvalifikacijos seminaras - EBSCO e-knygų panaudojimas moksliniuose tyrimuose
Kiolno universiteto seminaras - Ką daro profesionalūs sportininkai, norėdami atsipalaiduoti ir būti susikaupę
Nuotolinis seminaras „Patyčios sporte“
V. Andriukaičio paskaita tema : „Europos Sąjungos žaliasis kursas“.
Webinaras: Europos požiūris į grobuonišką akademinę praktiką
Edukacijos forumas - Moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link
Seminaras - Nuotolinis (kontaktinis) mokymas
Seminaras 2021.06.15_Virtualios dėstytojų ir studentų auditorijos iššūkiai

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
European sport platform event - seminaras
ISSBD 2020 Pandemic Keynotes -seminaras
Seminaras "Sudėtingų bendravimo situacijų valdymas"
Virtualus dedukologijos doktorantūros konsorciumų seminaras
Seminaras "Virtualus mobilumas - Kas tai?"
Vebinaras" Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės"
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos organizuojamas seminaras „Vadovavimas doktorantui“
Vebinaras „Linkedin galimybės: universitetui, bendruomenei ir kiekvienam asmeniškai”

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokymai dėl duomenų apsaugos reikalavimų, 2019 06 05
Dalyvavimas 8 val. mokslinėje konferencijoje, 2019 11 21
Seminaras Global Matrix 3.0 on Physical Activity for Children and Youth: International Results from 49 Countries , 2019 03 01
Seminaras "Dėstytojo paveikslas sociokultūriniame kontekste", 2019 01 15
Seminaras "Bibliometrijos rodiklių paieška" 2019 02 08
Seminaras "Dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstas streso valdymas"

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras Informacijos paieška
Akademinis seminaras Terminologijos darbo mažmožiai
Seminaras- Dėstytojo paveikslas

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Penkių šalių futbolininkų, paveiktų Covid-19, streso įveikos charakteristikos pristatymas 13-me TARPTAUTINIAME ŠVIETIMO, SVEIKATOS IR ŽMOGAUS JUDĖJIMO KONGRESEKonstatuota, kad neadaptyvios įveikimo strategijos - neigimas, svaigalų vartojimas, neigiamų emocijų išleidimas ir kt. ir jų naudojimas leido sumažinti subjektyviai patirtą sportininkų stresą. Būtent šių strategijų naudojimas leido patirti mažesnį streso lygį. Hipotezė, kad sportininkai pandemijos įkarštyje rečiau pasitelkia į problemą orientuotas streso įveikimo strategijas, tokias kaip aktyvus streso įveikimas ir veiklos planavimas, pasitvirtino.Diplome lucrari in congres-70 konferencija MOKSLO ATASKAITAI
Mokslinio tyrimo viešinimas LSU tinklapyje 2023 m. balandžio 7 d.Lietuvos sporto universiteto (LSU) mokslininkų doc. dr. Tomo Sauliaus ir prof. dr. Romualdo Malinausko straipsnis empiriškai pagrindžia, kad Racionalios emocinės elgesio terapijos metodų taikymas gali padėti pagerinti būsimų trenerių psichologinę adaptaciją po pandemijos.Tyrimas atskleidžia, kokiomis priemonėmis galėtų būti stiprinamas sportininkų bei sporto trenerių psichologinis atsparumas ir tobulinami jų emocijų valdymo įgūdžiai. Darytina apibendrinanti išvada, kad suvokus neigiamų minčių reikšmę neadaptyvių emocijų atsiradimui, tampa aiškesnės sportininkų bei sporto trenerių emocinių problemų prevencijos galimybės.https://stats.sender.net/browser_preview/FGO9GSs7Ph_AU4S2
Interviu žiniasklaidai - LRT.lt "Laikai pasikeitė: kodėl vis daugiau krepšininkų taria „ne“ rinktinei." 2023.06.09profesorius R. Malinauskas beveik tris dešimtmečius tyrinėja sportininkų psichologijos procesus, ir įgyta patirtimi dalijasi su LRT.lt skaitytojais. • R. Malinauskas mano, kad krepšininkai atsisakyti žaisti rinktinėje gali dėl emocinio, fizinio pervargimo, pakitusio rinktinių tvarkaraščio ar patiriamo išorinio spaudimo. • „Pagrindinė būtų priežastis tada, kai krepšininkas atsisako be jokio pasiteisinimo. Čia jau diskutuoti nesvarstau, tai yra absoliučiai nepateisinama priežastis. Krepšininkas tokiu atveju turi pasiteisinti visuomenei, šaliai, federacijai, gali vieniem vienaip, kitiem kitaip, mažiau ar daugiau, bet padaryti tai privalo.“https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/2005281/laikai-pasikeite-kodel-vis-daugiau-krepsininku-taria-ne-rinktinei
Mokslinio tyrimo viešinimas LSU tinklapyje 2023 12 22 d.Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros mokslininkai Romualdas Malinauskas ir Vilija Malinauskienė atliko longitudinį tyrimą, kuriame analizuojamos Lietuvos universitetų trenerių emocinio perdegimo, suvokiamo streso ir lyties sąsajos, lyginant emocinio perdegimo ir suvokiamo streso rodiklius prieš koronaviruso pandemiją ir po jos. Tyrimo rezultatai atskleidė lyčių skirtumus pagal perdegimo komponentus (išsekimo, depersonalizacijos ir sumažėjusio pasitenkinimo darbu), bet ne pagal jaučiamą stresą. Tyrimo išvados gali būti naudingos siekiant suprasti, kad intervencinės priemonės, kuriomis siekiama sumažinti trenerių emocinį perdegimą, turėtų būti skirtos organizacijoms, o ne tik atskiriems asmenims.https://preview.mailerlite.io/emails/webview/428274/108245664729662776
Dalyvavimas LRT radijo laidoje "Ryto garsai" - Lietuvos krepšininkai Filipinuose žais ketvirtfinalio atkrintamąsias rungtynes su Serbija (2023 09 05)Prof R. Malinauskas: "Reiškinys, kai komanda ar sportininkas dėl mažų pradinių lūkesčių pasiekia geresnių rezultatų, nei tikėtasi, vadinamas "nuvertintos komandos proveržio efektu" arba vaizdingai tariant „išalkusių žaidėjų proveržio efektu“. Taip atsitinka, kai komanda ar sportininkas nelaikomi pagrindiniais čempionato dalyviais ir nėra slegiami didelių lūkesčių. Taip buvo 2010 m. vyko Pasaulio čempionatas, lūkesčių nebuvo, nebuvo spaudimo, o buvo laimėta bronza. Į rinktinę juk atėjo tokie žaidėjai (dalis kviečiamųjų atsisakė), kurių techniniai ar taktiniai gebėjimai nėra tiek ištobulinti, bet jie tikrai turi kovinę dvasią, tai tikrai yra pliusas rinktinei. Atėjo žaidėjai, kurie pasitikėjo vieni kitais, kuriems yra lengviau atsilaikyti prieš kritiką iš išorės, nes jie susitelkę, susitelkę į savo tikslus. Jie nori siekti rezultato, vidinis balsas jiems nesipriešina. Tokie žaidėjai turi racionalesnį mąstymą, nes žvaigždės kartais galvoja, kad negali daryti klaidų, o tie atėję sportininkai vietoje tokio įsitikinimo turi suvokimą, kad yra žmogiška daryti klaidų, o ir treneris turi atleisti jiems tokias klaidas, kokių neatleistų žvaigždėms (kurios atsisakė pakvietimo į rinktinę)."https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000292160/ryto-garsai-lietuvos-krepsininkai-filipinuose-zais-ketvirtfinalio-atkrintamasias-rungtynes-su-serbija
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Viešas pristatymas 'Karjeros diena su LSU mokslininkais -,,Mokslininko kelias""Karjeros dienų“ renginiai, vykę mokykloje 2022 gegužės 9 – 13d. sukvietė 7-8 klasių mokinius į susitikimus su alumniais, LSU mokslininkais: Lietuvos sporto universiteto prof. prof. dr. Romualdu Malinauskas pateikė vertingų dalykų apie karjerą, mokslininko kelią.https://www.vileisiumokykla.lt/naujienos/karjeros-dienu-renginiai
Sporto psichologo žvilgsnis į Pasaulio futbolo čempionatą: kas triumfuos pasaulio futbolo čempionate KatareLSU profesorius R. Malinauskas beveik tris dešimtmečius nagrinėja sportininkų psichologijos procesus, o įgyta patirtimi dalijasi su LSU studentais. Remdamasis moksliniais darbais, R. Malinauskas nagrinėjo, kaip pasaulio čempionatams rinktinės yra pasiruošę psichologiškai. Psichologiniu požiūriu labai svarbu, kaip bus nusiteikę komandų lyderiai – argentiniečių ir prancūzų. Lyderiai veda savo komandas į pergales. Buvo istorijų, kai argentiniečiams ne visada sekėsi, bet dabar L. Messi tikrai atrodo susikaupęs ir kažin ar Argentina be jo būtų tokia, kokia yra dabar.https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/1843403/sporto-psichologas-mato-kas-triumfuos-pasaulio-futbolo-cempionate-katare
KTU, LSU, VU doktorantūros mokslinių darbų pristatymas LETA _ Edukacijos forume „Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendimai ateičiai“Akcentuota, kad jungtinėje doktorantūroje doktorantai yra visuomet įtraukiami į mokslo projektus, ir į lietuviškus, ne tarptautinius, o tie projektai juk visuomet yra aktualiausių edukologijos tyrimų lauke . Šios bendros doktorantūros visose edukologijos disertacijose yra sprendžiamos problemos, kurių rezultatas – gautos reikšmingos mokslui ir praktikai žinios. Pvz., LSU neabejotinai turi didelį potencialą mokslinių tyrimų ir doktorantūros plėtrai sporto edukologijos, fizinės bei emocinės asmenybės raidos tyrimų tematikose, o tai edukologijos mokslo perspektyvoje yra labai plati tyrimų tematika, suteikianti galimybės tyrimų temoms atsiskleisti ir plėstis. LSU potencialas vykdyti edukologijos mokslo tyrimus buvo įvertintas net 5 balais vertinant kartu su kitais socialiniais mokslais.https://www.youtube.com/watch?v=oi81kIN6JSI
Mokslinio tyrimo viešinimas LSU tinklapyjeLietuvos sporto universiteto (LSU) mokslininkai prof. dr. Romualdas Malinauskas ir doc. dr. Vilija Malinauskienė atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama atskleisti jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ugdymo ypatumus per fizinio ugdymo pamokas. Šio tyrimo naujovė – tai socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas netipiškose mokyklose per fizinio ugdymo pamokas. Pabrėžiant tyrimo reikšmingumą, pirma, jis padeda mokslininkams geriau suprasti jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ugdymo specifiką per fizinio ugdymo pamokas, nes šių mokyklų mokiniai dažniausiai būna susidūrę su įvairiomis rizikomis, todėl geresnis jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ypatumų supratimas padės ir mokytojams, ir mokiniams, siekiant paversti savo silpnybes stiprybėmis ir įveikti įvairius iššūkius. Antra, šis tyrimas rodo, kad socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa gali būti sėkmingai įgyvendinama ne tik bendrojo ugdymo mokyklose per fizinio ugdymo pamokas, bet ir jaunimo bei suaugusiųjų mokyklose.https://www.lsu.lt/lsu-mokslininkai-tyre-jaunimo-ir-suaugusiuju-mokyklu-mokiniu-socialiniu-emociniu-igudziu-ugdyma-per-fizinio-ugdymo-pamokas
Pranešimas žiniasklaidai „Sporto psichologo žvilgsnis į Lietuvos rinktinės padėtį: „Reikėtų nesureikšminti „gyvenk arba mirk“ rungtyniųVienu geriausių savo srities specialistu laikomas profesorius R. Malinauskas beveik tris dešimtmečius nagrinėja sportininkų psichologijos procesus, o įgyta patirtimi dalijasi su LSU studentais. Specialistas pastebi, kad šiame Europos čempionate Lietuvos rinktinė patiria kaip niekada didelį aplinkos spaudimą. R. Malinausko teigimu, reikėtų mažiau dėmesio kreipti į prasčiausią lietuvių startą Senojo žemyno pirmenybių istorijoje ir labiau susitelkti artėjančioms grupės etapo rungtynėms.https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/1772828/sporto-psichologo-zvilgsnis-i-lietuvos-rinktines-padeti-reiketu-nesureiksminti-gyvenk-arba-mirk-rungtyniu
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-pataria/gyvenk-arba-mirk-sporto-psichologo-zvilgsnis-i-lietuvos-rinktines-padetiVienu geriausių savo srities specialistu laikomas profesorius R. Malinauskas beveik tris dešimtmečius tyrinėja sportininkų psichologijos procesus, ir įgyta patirtimi dalijasi su Žinių radijo klausytojais. Specialistas pastebi, kad šiame Europos čempionate Lietuvos rinktinė patiria kaip niekada didelį aplinkos spaudimą. R. Malinausko teigimu, reikėtų mažiau dėmesio kreipti į prastą lietuvių startą Senojo žemyno pirmenybėse ir labiau susitelkti artėjančioms grupės etapo rungtynėms.https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-pataria/gyvenk-arba-mirk-sporto-psichologo-zvilgsnis-i-lietuvos-rinktines-padeti
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Didesnis fizinis aktyvumas mažina tikimybę paaugliams susirgti depresijaSiekdami atskleisti paauglių depresijos simptomus numatančius veiksnius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSU) mokslininkai – doc. Vilija Malinauskienė ir prof. Romualdas Malinauskas atliko mokslinį tyrimą. Tyrėjų teigimu, aukštas vidinės darnos lygis bei aukšta savivertė, įsitraukimas į mokyklos gyvenimą, didesnis fizinio aktyvumo lygis mažino paauglių depresijos simptomų atsiradimo tikimybę. Tačiau ją didino patirtas negatyvus elgesys mokykloje, šeimos stresas bei smurtas, psichosomatiniai sveikatos nusiskundimai ir rūkymas. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad mergaitės labiau nei berniukai yra linkusios į depresiją. Pasak LSU atstovų, šioje studijoje nagrinėti paauglių depresijos simptomus numatantys veiksniai – psichosocialiniai, gyvensenos, vidiniai resursai, savęs vertinimas, įsijungimas į mokyklos gyvenimą, patirtas negatyvus elgesys mokykloje, taip pat – šeimos stresas bei smurtas, psichosomatiniai sveikatos nusiskundimai bei lytis, pritaikant hierarchinę regresijos analizę Kauno miesto moksleivių reprezentatyvioje imtyje. Tyrimas patvirtino daugiafaktorinę paauglių depresijos simptomų kilmę. Tyrimas paskelbtas Clarivate Analytics Web of Science žurnale „International Journal of Envidonmental Research ar Public Health“.https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1419949/mokslininkai-didesnis-fizinis-aktyvumas-mazina-tikimybe-paaugliams-susirgti-depresija
Sporto psichologo žvilgsnis į Europos futbolo čempionatą: įvardijo stipriausias ir silpniausias rinktinesLSU profesorius R. Malinauskas beveik tris dešimtmečius nagrinėja sportininkų psichologijos procesus, o įgyta patirtimi dalijasi su LSU studentais. Remdamasis moksliniais darbais, R. Malinauskas nagrinėjo, kaip Europos ar pasaulio čempionatams rinktinės ruošiasi psichologiškai. Profesoriaus teigimu, tokio rango varžyboms kaip Europos ar pasaulio čempionatai rinktinės psichologiškai turėtų pradėti ruoštis ne pasirengimo cikle, o daug anksčiau – likus bent metams iki pirmenybių pradžios. Pagrindinė išvada yra ta, kad būtina suprasti, jog šiuolaikinis futbolas apima ir sporto mokslą, ir psichologiją, todėl treneriai turi integruoti šiuos dalykus į savo programas jei nori išgauti gerą rezultatą.https://www.lrytas.lt/sportas/futbolas/2021/07/05/news/sporto-psichologo-zvilgsnis-i-europos-futbolo-cempionata-ivardijo-stipriausias-ir-silpniausias-rinktines-19985713
Naujo R. Malinausko vadovėlio „Fizinio ugdymo psichologija“ – ir saviugdai, ir studijoms, – pristatymas.Vadovėlis yra naudingas psichologijos dėstytojams, sporto mokslo atstovams. Ši knyga naudinga fizinio ugdymo mokytojams, mokiniams, fizinio ugdymo programų specialistams, universitetų studentams, fizinio ugdymo studijų programų studentams, psichologams, treneriams. Knyga gali būti naudinga tėvams ir suinteresuotiems asmenims, siekiantiems geriau suprasti fizinio ugdymo svarbą vaikų sveikatai. Vadovėlyje analizuojama geriausių Europos ir JAV mokslininkų darbų patirtis, be to, ieškoma pusiausvyros tarp teorijos ir praktikos. Knygoje daug dėmesio skiriama fizinio ugdymo psichologijos tyrimo metodologijai, fizinio krūvio ir psichikos sveikatos sąsajų apibūdinimui, motyvacijos fiziniam aktyvumui stiprinimo tyrimams, naujausių mokymo metodų, skirtų palankiam motyvaciniam klimatui kurti, analizei, teigiamo savęs vertinimo per fizinio ugdymo pamokas ugdymui, savaveiksmiškumo ir fizinio ugdymo sąsajų analizei, ugdytojų ir ugdytinių socialinės sąveikos ypatumams, fizinio ugdymo mokytojo psichologijai.https://bit.ly/3mldhnU
KTU, LSU, VU doktorantūros pristatymas LETA _ Edukacijos forume „Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendimai ateičiai“Akcentuota, kad jungtinės edukologijos krypties doktorantūros plėtrai, o tuo pačiu ir doktorantų rengimui aktualūs vykstantys ir prognozuojami pokyčiai visuomenėje, kurie skatina naujų tyrimo tematikų atsiradimą ir tuo pačiu įgalina efektyvų doktorantūros studijose parengtų doktorantų ekspertinio indėlio didinimą, panaudojant atrastas naujausias mokslo žinias, sprendžiant kylančius iššūkius.https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Labiausiai cituojamų Web of Science mokslo straipsnių viešinimasLabiausiai cituojamų Clarivate Analytics Web of Scienc mokslo straipsnių sklaida nuolat atnaujinamame internetinės sklaidos šaltinyje PUBLONShttps://publons.com/researcher/1423757/romualdas-malinauskas/
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LSU tyrimas atskleidė, kad mažas moterų fizinis aktyvumas laisvalaikiu susijęs su psichologiniu distresuReprezentatyvi vidurinių mokyklų mokytojų, bendrosios praktikos slaugytojų ir gydytojų apklausa buvo anonimiška. Tyrimo rezultatai parodė, kad visų trijų profesijų atstovių mažas fizinis aktyvumas laisvalaikiu buvo susijęs su psichologinio distreso simptomais, vertinant kompleksiškai su kitais nepalankiais darbo aplinkos (įtampa darbe, maža sprendimų laisvė darbe, menka socialinė parama darbe, patiriamas priekabiavimas darbe) ir kasdienio gyvenimo (stresas šeimoje ir buityje) rizikos veiksniais.https://www.lsu.lt/lsu-tyrimas-atskleide-kad-mazas-moteru-fizinis-aktyvumas-laisvalaikiu-susijes-su-psichologiniu-distresu
Universitetų studentų vyrų emocinės inteligencijos ir psichologinės gerovės sąsajos: mediacinis suvokiamos socialinės paramos ir suvokiamo streso vaidmuoPasitelkus sudėtingas struktūrinių lygčių modeliavimo procedūras pavyko išsiaiškinti, kad suvokiama socialinė parama atlieka tarpininko (mediatoriaus) vaidmenį emocinės inteligencijos ir psichologinės gerovės ilgalaikės sąveikos kontekste. Be to, nustatyta, kad suvokiamas stresas nebuvo tarpininkas emocinės inteligencijos ir psichologinės gerovės ilgalaikių sąsajų kontekste. Todėl galima konstatuoti, kad šis tyrimas pabrėžia suvokiamos socialinės paramos svarbą universitetų studentams, tiriant suvokiamą stresą, emocinę inteligenciją ir psichologinę gerovę.viesinimas straipsnio 2020 04 04
Labiausiai cituojamų mokslo straipsnių viešinimasLabiausiai cituojamų mokslo straipsnių sklaida nuolat atnaujinamame internetinės sklaidos šaltinyjehttps://publons.com/researcher/1423757/romualdas-malinauskas/
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LSU mokslininkų parengta ugdymo programa turi įtaką jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumuiTyrimo rezultatai patvirtino hipotezę, kad jaunųjų krepšininkų socialinis savaveiksmiškumas didesnis po ugdymo programos nei prieš ją. Tyrimo rezultatai parodė, kad edukacinė programa buvo veiksminga eksperimentinės grupės socialiniam savaveiksmiškumui ir jo komponentams – asmeniniam savęs valdymui (streso valdymui) ir emocijų kontrolei, – ugdytihttps://www.lsu.lt/lsu-mokslininku-parengta-ugdymo-programa-turi-itaka-jaunuju-krepsininku-savaveiksmiskumui/
Mokslo populiarinimo interviu - LRT.Su kokiais iššūkiais susiduria karjerą baigę sportininkai (Ryto garsai)Remiantis naujausiais moksliniais analizuojama, su kokiais iššūkiais susiduria karjerą baigę profesionalūs sportininkai ir kaip jiems sekasi pradėti naują gyvenimą. Kalbama apie dvigubos karjeros reikšmę ir naudą.https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000070066/ryto-garsai-su-kokiais-Issukiais-susiduria-karjera-baIge-profesioIonalus-sportininkai
Rekomendacijos sportuoiančių vaikų treneriams ir tėvamsRekomendacijos tėvams. Padedant vaikams pasirinkti tinkamą sporto šaką, pirmiausia atsižvelgti, kurią lankydami jie jaustųsi laimingi, daugiau judėtų.SFUK rekomendacijos
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslo populiarinimo interviu "Trenerio, komandos ir sirgalių pergalė"Žurnale "Prie kavos" 2018 Nr. 21 duodamas interviu apie trenerio kompetencijos įvertinimo kriterijusviesinimas _ sporto psichologijos ekspertas 1
Mokslo populiarinimo interviu - Sporto psichologas: aukščiausio lygio turnyruose vienas pagrindinių sėkmės garantų – psichologinis tvirtumasPasaulio futbolo čempionatas sporto mokslininkams įdomus įvairiais aspektais. Pateikiama sporto renginio psichologinė analizė.https://www.delfi.lt/sportas/archive/psichologinis-tvirtumas-pagrindinis-ginklas-pries-nesvarius-zaidimus-pasaulio-futbolo-cempionate.d?id=78293893
Vidinės motyvacijos saviugdos seminarų ciklo organizavimasSurengti keturi seminarai, kuriuose buvo nagrinėjamos vidinės motyvacijos stiprinimo galimybėsvidines motyvacijos stiprinimo seminaru ciklas _ organizatorius Malinauskas
LSU tyrimas atskleidė, kad aukštesnio emocinio intelekto merginos savo sveikata rūpinasi labiau nei vaikinaiAukštesnio emocinio intelekto merginos labiau rūpinasi savo sveikata ir ją stiprina, dažniau stengiasi išvengti nelaimingų atsitikimų (avarijų) nei vaikinai. Tačiau viskas yra priešingai, jei emocinis intelektas yra žemesnis – tokio emocinio intelekto merginos mažiau rūpinasi nei vaikinai. Taip teigia LSU mokslininkai prof. dr. Romualdas Malinauskas, prof. dr. Audronė Dumčienė, doc. dr. Saulė Sipavičienė ir doc. dr. Vilija Malinauskienė, tyrę, ar Lietuvos universitetų studentų emocinės inteligencijos ir su sveikata susijusio elgesio ryšys priklauso nuo lyties.https://www.lsu.lt/lsu-tyrimas-atskleide-kad-aukstesnio-emocinio-intelekto-merginos-labiau-rupinasi-savo-sveikata-nei-vaikinai/
Rekomendacijos sportuoiančių vaikų treneriams ir tėvamsLSU tinklapyje

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Dalius JuodsnukisVadovasLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2023

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Aleksandrs AstafičefsNarys2023 01 31, LASE, LATVIJA
Natalija KaunickienėNarys2023 09 29, VU
Aušra KardašienėPirmininkas2023 09 29, VU

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Katrina ValgemuteNarys2022 04 14, LASE (Ryga)
Vaiva BalčiūnienėPirmininkas2022 05 27, LSU
Simona DaniutėNarys2022 09 28, VU

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Vitalija PutriūtėPirmininkas2021 02 18, LSU
Sandrita ŠkėrienėNarys2021 03 31, KTU
Skaistė KovienėNarys2021 05 28, VU ŠA

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Robert LeščinskijNarys2020 09 18, KTU
Eglė_Misiūnaitė-BačiauskienėNarys2020 09 18, KTU
Lolita DudėnienėNarys2020 10 15, LSU
Audinga KniubaitėPirmininkas2020 10 15, LSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Tadas GulbinasNarys2019 05 31, ŠU
Regina KarvelienėNarys2019 05 31, ŠU
Audrius ArmasNarys2019 06 07, LSU
Valentina DemidenkoNarys2019 06 20, KTU
Lina GaižiūnienėNarys2019 06 20, KTU
Rimantas MėlinisPirmininkas2019 09 26, LSU

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Justinas MonkevičiusNarys2018 03 23, LEU
Edita GelbūdienėNarys2018 05 11, KTU
Rūta Ilgūnė-MartinėlienėNarys2018 09 12, LEU
Rita KantanavičiūtėNarys2018 10 05, ŠU
Evelina JaleniauskienėNarys2018 11 09, KTU

2017

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2017 05 30KTUEgidijus Nedzinskas
2017 10 12LEUDžeraldas Dagys
2017 10 20KTUGintarė Valinevičienė
2017 10 20KTUNijolė Putrienė
2017 10 27KTUMindaugas Dubosas
2017 12 14LEUAgnė Juškevičienė

2016

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2016 12 08LEUSnieguolė Vaičekauskienė
2016 02 12Šiaulių universitetasAistė Valaikienė
2016 05 26LEURasa Nedzinskaitė
2016 09 05LEUDžiuljeta Ruškytė

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2015 06 18KTUAndrius Eidimtas
2015 09 04LSURasa Mickūnienė
2015 09 25LEUVioleta Jadzgevičienė
2015 10 09ŠUSaulius Vaivada
2015 12 17LEUMikas Balkevičius
2015 12 17LEUAsta Meškauskienė
2015 12 21LEUAuksė Petruškevičiūtė
2015 12 22LSUNatalja Kočergina

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteteMoksloNr. 2023-K-032CPVA Kvietimas teikti paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gautiKoordinatorius
Skirtingo amžiaus jaunųjų krepšininkųpozityvaus elgesio įgūdžių nustatymas pandemijos metuKiti moksloP-PUB-23-64LMT Kiti-straipsnio publikavimasKoordinatorius

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslo straipsnio "Metaanalizė psichologinių intervencijų, skirtų sumažinti universiteto studentų stresą, nerimą ir depresiją Covid-19 pandemijos metu" žurnale "International Journal of Environmental Research and Public Health"Kiti mokslo (straipsnio publiakvimas)Nr. P-PUB-22-92LMTKoordinatorius
Mokslo straipsnio "Telekomunikacijos pardavimų vadybininkų emocinis perdegimas" publikavimas žurnale "International Journal of Environmental Research and Public Health" Nr. P-PUB-22-108Kiti mokslo (straipsnio publikavimas)Nr. P-PUB-22-108LMTKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslo straipsnio "Psichologinės intervencijos į priklausomybę nuo interneto / išmaniųjų telefonų linkusiems paaugliams ¬ metaanalizė" publikavimasKiti mokslo (straipsnio publikavimas)Nr. P-PUB-19-91LMTKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Straipsnis Web of Science DB

Saulius, Tomas; Malinauskas, Romualdas. Using rational emotive behavior therapy to improve psychological adaptation among future coaches in the post-pandemic era // Healthcare. Basel : MDPI. ISSN 2227-9032. 2023, vol. 11, iss. 6, art. no. 803, p. 1-15. DOI: 10.3390/healthcare11060803. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ; ] [ CiteScore: 2.70, SNIP: 0.873 SJR: 0.550 SJR: 0.550] [ Indėlis: 1.071] Rawat, Samir; Deshpande, Abhijit P.; Predoiu, Radu; Piotrowski, Andrzej; Malinauskas, Romualdas; Predoiu, Alexandra; Vazne, Zermena; Oliveira, Rafael; Makarowski, Ryszard; Görner, Karol; Branet, Camelia; Ciuntea, Mihai Lucian; Marineanu, Doru Vasile; Vicente-Salar, Néstor; de Gennaro, Davide. The personality and resilience of competitive athletes as BMW drivers—data from India, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Spain // Healthcare. Basel : MDPI AG. ISSN 2227-9032. 2023, vol. 11, iss. 6, art. no. 811, p. 1-15. DOI: 10.3390/healthcare11060811. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); DOAJ; ] [ CiteScore: 2.70, SNIP: 0.873 SJR: 0.550 SJR: 0.550] [ Indėlis: 1.071] Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Determining positive behavioral skills in different age groups of young basketball players during the pandemic // Children. Basel : MDPI AG. ISSN 2227-9067. 2023, vol. 10, iss. 6, p. 1-17. DOI: 10.3390/children10060914. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; DOAJ; ] [ CiteScore: 2.00, SNIP: 0.796 SJR: 0.504 SJR: 0.504] [ Indėlis: 1.214] Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. Characteristics of stress and burnout among Lithuanian university coaches: a pre-pandemic coronavirus and post-pandemic period comparison // Healthcare. Basel : MDPI AG. ISSN 2227-9032. 2023, vol. 11, iss. 14, art. no. 2096, p. 1-11. DOI: 10.3390/healthcare11142096. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ; ] [ CiteScore: 2.70, SNIP: 0.873 SJR: 0.550 SJR: 0.550] [ Indėlis: 0.786] Saulius, Tomas; Malinauskas, Romualdas. Working students’ perceptions of the emotion regulation process. A qualitative study // Current psychology. New York : Springer. ISSN 1046-1310. eISSN 1936-4733. 2023, Vol. 00, p. 1-14. DOI: 10.1007/s12144-023-05214-8. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; ] [ CiteScore: 4.60, SNIP: 0.994 SJR: 0.661 SJR: 0.661] [ Indėlis: 1.000] Görner, Karol; Makarowski, Ryszard; Predoiu, Radu; Piotrowski, Andrzej; Predoiu, Alexandra; Bertollo, Maurizio; Di Fronso, Selenia; Malinauskas, Romualdas; Vazne, Zermena; Croitoru, Doina; Boe, Ole; Bitang, Andrei; Barbu, Dumitru; Miklósi, Márta; Kovács, Klára; Vicente-Salar, Néstor. Stress levels among winter swimmers, firefighters, martial arts athletes in Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and Spain // Archives of budo. Melville : International Scientific Literature, Inc. ISSN 1643-8698. 2023, vol. 19, p. 213-225. Prieiga per internetą: <https://archbudo.com/view/abstract/id/16389> [žiūrėta 2024-01-02]. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ERIH Plus; ] [ CiteScore: 2.20, SNIP: 0.439 SJR: 0.314 SJR: 0.314] [ Indėlis: 0.929]

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Examining the level of mental toughness skills in young athletes // Ahi Evran 3rd international conference on scientific research, May 3-4, 2023 Baku, Azerbaijan / Ahmet Kazankaya, Mevlüde Alev Ateş, Elvan Cafarov, eds. Baku : IKSAD publishing house, 2023. ISBN 9786253670955. p. 408-413. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Mykolaitis, Pijus; Malinauskas, Romualdas. Mental health literacy in student athletes and non-athletes // I. International congress on exercise and sports sciences, 21-22 September, Samsun, Turkey : exercise and sports sciences congress book, 2023. ISBN 9786056967184. p. 155. [] [] Kriksciunas, Ignas; Malinauskas, Romualdas. Expression of mental resilience among wrestlers of youth and junior age // 6. international Ankara multidisciplinary studies congress, October 13-14, 2023, Ankara, Türkiye : proceedings book / ed. by Nurlan Akhmetov. Ankara : IKSAD Publications, 2023. ISBN 9786253673697. p. 10. Prieiga per internetą: <https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_16df959b83fa43ac81e8d063ea09873b.pdf> [žiūrėta 2023-10-26]. [] [] Razutis, Ignas; Malinauskas, Romualdas. Features of mindfulness in junior and adult basketball players // Karadeniz 14th international conference on applied sciences, October 13–15, 2023, Batumi, Georgia : abstract book / ed. by E. A. Külekçi. Istanbul : Academy Global Publishing House, 2023. ISBN 9786256830363. p. 63. Prieiga per internetą: <https://www.karadenizkongresi.org/_files/ugd/797a84_1e5e5ef3315b435a9cf2fdfcc416cddf.pdf> [žiūrėta 2023-10-26]. [] [] Penikas, Orestas; Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of self-control among boxers and judoists // EGE 9th international conference on social sciences September 22–24, 2023, Izmir, Turkey : abstract book / ed. by D. Solisworo. Istanbul : Academy Global Publishing House, 2023. ISBN 9786256830349. p. 603. Prieiga per internetą: <https://www.egekongresi.org/_files/ugd/797a84_52863d2aeab44d3f9651718489927bb7.pdf> [žiūrėta 2023-10-31]. [] [] Motuzas, Mindaugas; Malinauskas, Romualdas. Jaunių ir jaunuolių krepšininkų psichologinio atsparumo charakteristika // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2023, p. 32. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2023-12-23]. [] []

Straipsnis kitoje DB

Predoiu, Alexandra; Di Fronso, Selenia; Bertollo, Maurizio; Predoiu, Radu; Makarowski, Ryszard; Piotrowski, Andrzej; Cosma, Germina; Malinauskas, Romualdas; Vazne, Zermena. Coping strategies of footballers who have recovered from COVID-19 in five European countries // Discobolul – physical education, sport and kinetotherapy journal. Bucharest : National University of Physical Education and Sport. ISSN 1454-3907. eISSN 2286-3702. 2023, vol. 62, iss. 2, p. 119-130. [ Academic Search Ultimate; Index Copernicus; ] [] []

Monografijos dalis

Rawat, Samir; Deshpande, Abhijit P.; Predoiu, Radu; Piotrowski, Andrzej; Malinauskas, Romualdas; Predoiu, Alexandra; Vazne, Zermena; Oliveira, Rafael; Makarowski, Ryszard; Görner, Karol; Branet, Camelia; Ciuntea, Mihai Lucian; Marineanu, Doru Vasile; Vicente-Salar, Néstor; de Gennaro, Davide. The personality and resilience of competitive athletes as BMW drivers—data from India, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Spain // Improving athletes’ performance and avoiding health issues / editors João Paulo Brito, Rafael Oliveira. Basel : MDPI, 2023. ISBN 9783036589718. eISBN 9783036589701. p. 314-328. DOI: 10.3390/books978-3-0365-8970-1. [] []

2022

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Ramualdas K.; Vishtaitis, Deivydas. Особенности стратегий успеха среди кадетов и юниоров по баскетболу // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 12 января 2022 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2022. ISBN 9785604722091. p. 219-221. DOI: 10.21661/r-555780. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas; Navickas, Elvinas. Characteristics of mental energy among juniors U-18 and youth group U-19 football players // 7th international Zeugma conference on scientific researches, January 21-23, 2022 Gaziantep, Turkey : abstract book / ed. Nurettin Cakir. Gaziantep : IKSAD Publishing House, 2022. ISBN 9786258423983. p. 515. Prieiga per internetą: <https://en.zeugmakongresi.org/books> [žiūrėta 2022-01-31]. [] [] Malinauskas, Romualdas; Kazbaras, Algimantas. Satisfaction of senior grade students with physical education // International Eurasia congress on scientific researches and recent trends, February 18-20, 2022, Antalya, Türkiye : abstract book. Antalya : IKSAD Institute, 2022. ISBN 9786258405460. p. 186. Prieiga per internetą: <https://en.euroasiasummit.org/kongrekitaplari> [žiūrėta 2022-03-07]. [] [] Malinauskas, Romualdas; Rinkūnas, Tadas. Perceived stress and coping with stress among junior and youth basketball players // 1. International congress of gerontology, March 18-20, 2022, Sivas, Turkey : abstracts book / ed. Sevda Hastaoğlu Örgen. Sivas : Sivas Cumhuriyet university, 2022. ISBN 9786258377071. p. 82. Prieiga per internetą: <https://uluslararasigerontoloji.cumhuriyet.edu.tr/> [žiūrėta 2022-03-29]. [] [] Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Expression of prosocial and antisocial behavioral skills of young athletes in Lithuania // Challenges and solutions in sport science : 15th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 28–29, 2022, Kaunas, Lithuania : programme and abstracts. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2022. ISBN 9786098200454. p. 39. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/103> [žiūrėta 2022-05-09]. [] [] Vainauskas, Jonas; Malinauskas, Romualdas. Particularities of task and ego orientations among Lithuanian basketball league and National basketball league athletes // Ahi Evran 2nd international conference on scientific research, October 21-23, 2022, Kirsehir, Türkiye : abstract book / editor Mevlüde Alev Ateş. Kirsehir : IKSAD publishing house, 2022. ISBN 9786258246377. p. 864. Prieiga per internetą: <https://www.ahievranconference.org/conference-books?pgid=kx85oas1-51e96161-4ecf-41d4-b76b-e75e8f4c85d3> [žiūrėta 2022-11-03]. [] [] Jomantas, Arturas; Malinauskas, Romualdas. Achievement goals in sport among youth and adult basketball players : oral presentation // International Mediterranean congress, November 16-18, 2022, Mersin, Türkiye : proceedings book / ed. M. E. Kalgi. Mersin : IKSAD publishing house, 2022. ISBN 9786256380196. p. 98. Prieiga per internetą: <https://www.izdas.org/_files/ugd/1aed9a_7a053c06bf6f486db966a29b1e939aa6.pdf> [žiūrėta 2022-12-05]. [] [] Paškevičiūtė, Ugnė; Malinauskas, Romualdas. Jaunų ir suaugusių krepšininkų fizinio savaveiksmiškumo ypatumai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 43. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-14]. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas K. Theoretical foundations for education of positive behavior skills among young athletes: a qualitative study // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2022, vol. 11, iss. 1, p. 148-160. DOI: 10.13187/ejced.2022.1.148. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Complete; ERIC; ] [ CiteScore: 3.40, SNIP: 1.034 SJR: 0.619 SJR: 0.619] [ Indėlis: 0.929] Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. Meta-analysis of psychological interventions for reducing stress, anxiety, and depression among university students during the COVID-19 pandemic // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 15, art. no. 9199, p. 1-17. DOI: 10.3390/ijerph19159199. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Embase; DOAJ; ] [ CiteScore: 4.50, SNIP: 1.391 SJR: 0.814 SJR: 0.814] [ Indėlis: 1.214] Malinauskas, Romualdas; Grinevicius, Mantas; Malinauskiene, Vilija. Burnout among telecommunication sales managers // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 18, art. no. 11249, p. 1-15. DOI: 10.3390/ijerph191811249. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Embase; DOAJ; ] [ CiteScore: 4.50, SNIP: 1.391 SJR: 0.814 SJR: 0.814] [ Indėlis: 1.071] Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Perceived academic stress and social support among university undergraduate students during COVID–19 pandemic // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2022, vol. 11, iss. 3, p. 807-816. DOI: 10.13187/ejced.2022.3.807. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Complete; ERIC; ] [ CiteScore: 3.40, SNIP: 1.034 SJR: 0.619 SJR: 0.619] [ Indėlis: 0.714] Malinauskas, Romualdas; Malinauskas, Mindaugas; Malinauskiene, Vilija; Zabiela, Vytautas. Perceived stress in relation to demographics and clinical forms among patients with infective endocarditis: a cross-sectional study // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 21, art. no. 14073, p. 1-11. DOI: 10.3390/ijerph192114073. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Embase; DOAJ; ] [ CiteScore: 4.50, SNIP: 1.391 SJR: 0.814 SJR: 0.814] [ Indėlis: 0.786] Sygit-Kowalkowska, Ewa; Piotrowski, Andrzej; Boe, Ole; Rawat, Samir; Minic, Jelena; Predoiu, Alexandra; Predoiu, Radu; Vazne, Žermēna; Fernate, Andra; Malinauskas, Romualdas; Phuc Nguyen, Nguyen; Blenkinsopp, John; Martinská, Mária. Evaluation of work mode and its importance for home–work and work–home relationships: the role of resilience, coping with stress, and passion for work // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 21, art. no. 14491, p. 1-19. DOI: 10.3390/ijerph192114491. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Embase; DOAJ; ] [ CiteScore: 4.50, SNIP: 1.391 SJR: 0.814 SJR: 0.814] [ Indėlis: 1.357] Predoiu, Radu; Makarowski, Ryszard; Piotrowski, Andrzej; Görner, Karol; Predoiu, Alexandra; Malinauskas, Romualdas; Bertollo, Maurizio; di Fronso, Selenia; Vazne, Zermena; Boe, Ole; Oliveira, Rafael; Miklósi, Márta; Kovács, Klára; Ciolcă, Corina; Badea, Dan; Vicente-Salar, Néstor; Ciuntea, Mihai Lucian; Rawat, Samir. Experienced stress among martial arts athletes from selected European Union countries during the 4th wave of the covid-19 pandemic and the frequency of using coping strategies // Archives of budo. Melville : International Scientific Literature, Inc. ISSN 1643-8698. 2022, vol. 18, p. 211-226. Prieiga per internetą: <https://archbudo.com/view/abstract/id/15322> [žiūrėta 2023-01-02]. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ERIH Plus; ] [ CiteScore: 1.80, SNIP: 0.624 SJR: 0.290 SJR: 0.290] [ Indėlis: 1.143]

2021

Straipsnis Web of Science DB

Saulius, Tomas; Malinauskas, Romualdas. Involvement of critical thinking education in university studies: a qualitative research // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2021, vol. 10, iss. 1, p. 113-126. DOI: 10.13187/ejced.2021.1.113. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Complete; ERIC; ] [ CiteScore: 3.00, SNIP: 1.311 SJR: 0.517 SJR: 0.517] [ Indėlis: 1.000] Malinauskiene, Vilija; Malinauskas, Romualdas. Predictors of adolescent depressive symptoms // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, iss. 9, art. no. 4508, p. 1-13. DOI: 10.3390/ijerph18094508. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Embase; CAB Abstracts; DOAJ; ] [ CiteScore: 3.40, SNIP: 1.308 SJR: 0.747 SJR: 0.747] [ Indėlis: 0.929] Makarowsk, Ryszard; Piotrowski, Andrzej; Predoiu, Radu; Görner, Karol; Predoiu, Alexandra; Mitrache, Georgeta; Malinauskas, Romualdas; Vicente-Salar, Néstor; Vazne, Zermena; Cherepov, Evgeny; Miklós, Márta; Kovács, Klára; Pelin, Raluca; Boe, Ole; Rawat, Samir; Deshpande, Abhijit; Plopa, Mieczysław; Plopa, Wojciech. The English-speaking, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Romanian, Russian, Slovak, and Spanish adaptations of Makarowski’s Stimulating and Instrumental Risk Questionnaire for martial arts athletes // Archives of budo. Melville. ISSN 1643-8698. 2021, vol. 17, p. 1-33. Prieiga per internetą: <http://archbudo.com/view/abstract/id/14142> [žiūrėta 2021-05-07]. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ERIH Plus; ] [ CiteScore: 2.10, SNIP: 0.489 SJR: 0.354 SJR: 0.354] [ Indėlis: 2.357] Makarowsk, Ryszard; Piotrowski, Andrzej; Predoiu, Radu; Görner, Karol; Predoiu, Alexandra; Mitrache, Georgeta; Malinauskas, Romualdas; Vicente-Salar, Néstor; Vazne, Zermena; Cherepov, Evgeny; Hamzah, Imaduddin; Nikkhah-Farkhani, Zahra; Miklós, Márta; Kovács, Klára; Pelin, Raluca; Boe, Ole; Rawat, Samir; Deshpande, Abhijit; Plopa, Mieczysław. The Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, and Spanish, adaptation of the Makarowski's Aggression Questionnaire for martial arts athletes // Archives of budo. Melville. ISSN 1643-8698. 2021, vol. 17, p. 75-108. Prieiga per internetą: <http://archbudo.com/view/abstract/id/14018> [žiūrėta 2021-06-16]. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ERIH Plus; ] [ CiteScore: 2.10, SNIP: 0.489 SJR: 0.354 SJR: 0.354] [ Indėlis: 2.429] Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. Training the social-emotional skills of youth school students in physical education classes // Frontiers in psychology. Lausanne : Frontiers Media SA. ISSN 1664-1078. 2021, vol. 12, art. no. 741195, p. 1-8. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.741195. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ; PsycInfo; ] [ CiteScore: 3.50, SNIP: 1.354 SJR: 0.947 SJR: 0.947] [ Indėlis: 0.571] Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Peculiarities of perceived aggressiveness among youth school’s students // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2021, vol. 10, iss. 3, p. 664-669. DOI: 10.13187/ejced.2021.3.664. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Complete; ERIC; ] [ CiteScore: 3.00, SNIP: 1.311 SJR: 0.517 SJR: 0.517] [ Indėlis: 0.429]

Konferencijos pranešimo tezės

Малинаускас, Ромуальдас Казимерович; Шимелене, Рита. Особенности коллективной самоэффективности юных и взрослых баскетболистов // Taras Shevchenko 6th international conference on social sciences, April 4-5, 2021 Kyiv, Ukraine : proceedings book / M. Vaskiv, ed. Kyiv : IKSAD Globa Publications, 2021. ISBN 9786057055415. p. 1180. Prieiga per internetą: <https://6822d126-530b-4b2b-afcc-39167d4b7444.filesusr.com/ugd/614b1f_e5b980e660554a459cc2c794f143fac2.pdf> [žiūrėta 2021-05-05]. [] [] Janulis, Mindaugas; Malinauskas, Romualdas. Individualių ir komandinių šakų sportininkų sportinio meistriškumo ugdymosi įgūdžiai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2021 gruod. 2–3 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2021, p. 48. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/89> [žiūrėta 2021-12-20]. [] [] Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Kompleksinio pozityvaus elgesio ir psichologinio tvirtumo įgūdžių modelio kūrimas // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2021 gruod. 2–3 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2021, p. 78. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/89> [žiūrėta 2021-12-21]. [] [] Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Theoretical background for the development of mental toughness skills in young athletes // Societal interactions: rethinking modern issues : international scientific conference, December 9th, 2021, Lithuania, Klaipėda : abstract book. Klaipėda : Socialinių mokslų kolegija, 2021. ISBN 9789955648765. p. 45. Prieiga per internetą: <https://www.mokslomedis.lt/Mokslin%C4%97s%20konferencijos/> [žiūrėta 2022-01-24]. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Piotrowski, Andrzej; Sygit-Kowalkowska, Ewa; Boe, Ole; Cherepov, Evgeny; Deshpande, Abhijit; Hamzah, Imaduddin; Malinauskas, Romualdas; Nikkhah-Farkhani, Zahra; Predoiu, Radu; Rawat, Samir; Sharma, Shradha. Pandemic and post-pandemic challenges in the health area of working people // Health in the multidisciplinary discourse : 2nd International scientific and practical conference : April 14-16, 2021 : conference materials. Lviv : Ukrainian Catholic University. 2021, p. 41. [] [] Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Mental toughness of young athletes: a pilot study // Sport science and health at a time of change : 14th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 29–30, 2021, Riga, Latvia : abstracts. Riga : Latvian Academy of Sport Education. 2021, p. 4-5. Prieiga per internetą: <https://docs.google.com/document/d/10LVnb58ZP61a-K2pv6KPYGoBQAd4TZBO1mGbWtZi0P0/edit> [žiūrėta 2021-10-13]. [] [] Malinauskas, Romualdas; Jakaitiene, Rosita. Peculiarities of health literacy among university students // The 6 th international congress of exercise and sport sciences - The academic college at Wingate, June 9-11, 2021, Israel : book of abstracts / Nili Steinberg and Devora Hellerstein, eds. : Academic College at Wingate. 2021, p. 202. Prieiga per internetą: <https://www.wincol.ac.il/media/2021/08/Book%20of%20Abstracts%20-%20FINAL.pdf> [žiūrėta 2021-10-14]. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Ramualdas K.; Aiauskas, Sharunas. Особенности лидерских качеств тренера глазами баскетболистов // Педагогикаипсихология: перспективыразвития: материалыВсерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 11 июня2021 г.) / редкол.: О.Н. Широков [идр.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2021. ISBN 9785604641972. p. 183-185. DOI: 10.21661/r-554185. [] []

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Zablockis, Šarūnas; Ajauskas, Šarūnas. Expression of sport experiences between cadet and junior basketball players // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2021, vol. 3, no. 122, p. 33-41. DOI: 10.33607/bjshs.v3i122.1109. [ Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; Index Copernicus; ] [] [] Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Jaunųjų sportininkų psichologinio tvirtumo įgūdžių ugdymo teorinės prielaidos // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and process of education. Obelaukiai : Sveikatingumo institutas. ISSN 1822-4644. eISSN 2345-0681. 2021, Nr. 2(33), p. 34-41. Prieiga per internetą: <http://www.wem.lt/moksliniai-zurnalai-publikacijos/mokslas-ir-edukaciniai-procesai/archyvas/> [žiūrėta 2022-01-19]. [ Academic Search Complete; Academic Search Ultimate; ] [] []

Vadovėlis

Malinauskas, Romualdas. Fizinio ugdymo psichologija : vadovėlis. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2021. 290 p. ISBN 9786098200416. [] []

2020

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Малинаускас, Ромуальдас Казимерович; Вайткявичюс, Вайдас. Лидерские стили юных и взрослых баскетболистов // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: материалы XVII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 17 января 2020 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2020. ISBN 9785604411711. p. 197-199. DOI: 10.21661/r-529917. [] [] Malinauskas, Ramualdas K.; Zablockis, Sarunas. Особенности спортивного опыта баскетболистов – кадетов и юниоров // Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 27 января 2020 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2020. ISBN 9785604411728. p. 213-214. DOI: 10.21661/r-529932. [] [] Malinauskas, Romualdas K.; Kunstas, Andrius V. Характеристика психоэмоционального состояния будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта // Образовательная среда сегодня: теория и практика : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 29 июня 2020 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2020. ISBN 9785604469095. p. 131-132. DOI: 10.21661/r-551614. [] [] Malinauskas, Romualdas K.; Galdikas, Simas. Характеристика физического развития детей 12 лет // Образовательная среда сегодня: теория и практика : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 29 июня 2020 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2020. ISBN 9785604469095. p. 129-130. DOI: 10.21661/r-541448. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. The relationship between emotional intelligence and psychological well-being among male university students: the mediating role of perceived social support and perceived stress // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, iss. 5, 1605, p. 1-16. DOI: 10.3390/ijerph17051605. [ DOAJ; Embase; MEDLINE; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.00, SNIP: 1.218 SJR: 0.739 SJR: 0.739] [ Indėlis: 1.143] Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Dynamics of the sociability of future PE teachers in the first decades of the 21st century // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2020, vol. 9, iss. 1, p. 67-75. DOI: 10.13187/ejced.2020.1.67. [ ERIC; Academic Search Premier; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; ] [ CiteScore: 1.90, SNIP: 1.034 SJR: 0.378 SJR: 0.378] [ Indėlis: 0.643] Malinauskas, Romualdas K.; Pozeriene, Jurate. Academic motivation among traditional and online university students // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2020, vol. 9, iss. 3, p. 584-591. DOI: 10.13187/ejced.2020.3.584. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Premier; ERIC; ] [ CiteScore: 1.90, SNIP: 1.034 SJR: 0.378 SJR: 0.378] [ Indėlis: 0.571] Makarowski, Ryszard; Piotrowski, Andrzej; Predoiu, Radu; Görner, Karol; Predoiu, Alexandra; Mitrache, Georgeta; Malinauskas, Romualdas; Bochaver, Konstantin; Dovzhik, Lydia; Cherepov, Evgeny; Vazne, Zermena; Vicente-Salar, Néstor; Hamzah, Imaduddin; Miklósi, Márta; Kovács, Klára; Nikkhah-Farkhani, Zahra. Stress and coping during the COVID-19 pandemic among martial arts athletes – a cross-cultural study // Archives of budo. Melville : International Scientific Literature, Inc. ISSN 1643-8698. 2020, vol. 16, p. 161-171. Prieiga per internetą: <http://archbudo.com/view/abstract/id/13812> [žiūrėta 2020-10-15]. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ERIH Plus; ] [ CiteScore: 2.50, SNIP: 0.855 SJR: 0.467 SJR: 0.467] [ Indėlis: 0.786] Sniras, Sarunas A.; Uspuriene, Aiste Barbora P.; Malinauskas, Romualdas K. Competencies of physical education teachers for injury prevention // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2020, vol. 9, iss. 4, p. 893-901. DOI: 10.13187/ejced.2020.4.893. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Premier; ERIC; ] [ CiteScore: 1.90, SNIP: 1.034 SJR: 0.378 SJR: 0.378] [ Indėlis: 0.643]

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Inovatyvios technologijos medicinos švietime – prabangi privilegija ar realybė? // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2020, Nr. 5(281), p. 15-17. Prieiga per internetą: <http://www.sskc.lt/uploads/Leidiniai/Spaudai202005.pdf> [žiūrėta 2020-05-15]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Kulvietis, Saulius; Malinauskas, Romualdas. Jaunuolių ir suaugusių krepšininkų mentalinių gebėjimų panašumai ir skirtumai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2020 gruod. 3–4 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2020, p. 44. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/83> [žiūrėta 2021-02-23]. [] []

2019

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskiene, Vilija; Malinauskas, Romualdas; Malinauskas, Mindaugas. Leisure-time physical inactivity and psychological distress in female dominated occupations in Lithuania // Women & health. Philadelphia : Taylor & Francis. ISSN 0363-0242. eISSN 1541-0331. 2019, vol. 59, no. 1, p. 28-40. DOI: 10.1080/03630242.2017.1421288. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); MEDLINE; CAB Abstracts; Index Copernicus; Scopus; ] [ CiteScore: 1.80, SNIP: 0.667 SJR: 0.454 SJR: 0.454] [ Indėlis: 0.929] Uspuriene, Aiste Barbora P.; Malinauskas, Romualdas K.; Sniras, Sarunas A. Effects of education programs on dance sport performance in youth dancers // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2019, vol. 8, iss.1, p. 136-143. DOI: 10.13187/ejced.2019.1.136. [ ERIC; Academic Search Premier; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; ] [ CiteScore: 1.20, SNIP: 1.998 SJR: 0.470 SJR: 0.470] [ Indėlis: 0.571] Malinauskas, Romualdas. Differences in social skills and personal responsibility between students of high and youth schools // Croatian journal of education = Hrvatski casopis za odgoj i obrazovanje. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 1848-5189. eISSN 1848-5197. 2019, vol. 21, no. 1, p. 189-212. DOI: 10.15516/cje.v21i1.2775. [ Sociological Abstracts; ERIC; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.50, SNIP: 0.470 SJR: 0.210 SJR: 0.210] [ Indėlis: 1.714] Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Social self-efficacy and prosocial behaviour among students of high and youth schools // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2019, vol. 8, iss. 3, p. 542-549. DOI: 10.13187/ejced.2019.3.542. [ Academic Search Complete; ERIC; Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.20, SNIP: 1.998 SJR: 0.470 SJR: 0.470] [ Indėlis: 0.571] Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. A meta-analysis of psychological interventions for Internet/smartphone addiction among adolescents // Journal of behavioral addictions. Budapest : Akadémiai Kiadó. ISSN 2062-5871. eISSN 2063-5303. 2019, vol. 8, no. 4, p. 613-624. DOI: 10.1556/2006.8.2019.72. [ DOAJ; MEDLINE; Embase; Academic Search Premier; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 5.30, SNIP: 1.620 SJR: 1.624 SJR: 1.624] [ Indėlis: 0.857] Saulius, Tomas; Malinauskas, Romualdas K. Students’ experiences of philosophy classes in higher education: a case study // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2019, vol. 8, iss. 4, p. 879-888. DOI: 10.13187/ejced.2019.4.879. [ DOAJ; ERIC; Academic Search Complete; Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.20, SNIP: 1.998 SJR: 0.470 SJR: 0.470] [ Indėlis: 0.714]

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, R.; Lavrinovich, D. Особенности спортивной социальности юных и взрослых баскетболистов // Педагогический опыт: от теории к практике : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25 янв. 2019 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604214299. p. 289-290. DOI: 10.21661/r-475642. [] [] Malinauskas, R. K.; Pocius, Eimantas. Удовлетворенность специалистов спортивной медицины обучением в центре развития компетенций // Научные исследования: теория, методика и практика : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары,1 февр. 2019 г.). / редкол.: О. Н.Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604230213. p. 68-70. DOI: 10.21661/r-475619. [] [] Малинаускас, Ромуальдас Казимерович; Казакевич, Александр Леонидович. Навыки создания мысленных образов у кадетов и юниоров греко-римской борьбы // Воспитание и обучение: теория, методика и практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 13 февр. 2019 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС « Интерактив плюс », 2019. ISBN 9785604230237. p. 245-246. DOI: 10.21661/r-485862. [] [] Malinauskas, R.K.; Cukanovas, A.A. Oсобенности стресса спортсменов индивидуальных и командных видов спорта // Педагогика и психология: перспективы развития : cборник материалов VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 1 март. 2019 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604230251. p. 94-96. DOI: 10.21661/r-486087. [] [] Malinauskas, R.K.; Pocius, Eimantas. Познавательные мотивы специалистов спортивной медицины во время обучения в центре развития компетенций // Педагогический опыт: от теории к практике : материалы X Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 26 июля 2019 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604321317. p. 109-111. DOI: 10.21661/r-497952. [] [] Malinauskas, R.K.; Grigonis, K. Профессиональное выгорание у тренеров по плаванию в зависимости от возраста // Развитие современного образования: от теории к практике: материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 6 сент. 2019 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604321386. p. 71-73. DOI: 10.21661/r - 508226. [] [] Malinauskas, Romualdas; Pocius, Eimantas. The impact of application of innovative technologies on university students’ learning satisfaction // 7th international academic conference on economics, business, engineering and social sciences, 21-22 December, 2019, Tbilisi, Georgia : procceedings. Tbilisi : European Institute for Research and Development, 2019. ISBN 9789941820045. p. 86-89. Prieiga per internetą: <https://eird702981748.files.wordpress.com/2019/12/eird-conference-book-2019-1.pdf> [žiūrėta 2020-02-06]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Grigaitė-Bliūmienė, K.; Malinauskas, R. Sport values of young athletes // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 75. DOI: 10.7220/9786094673849. [] [] Drevinskas, Dovydas; Malinauskas, Romualdas. Asmeninių ir grupinių fizinio rengimo treniruočių dalyvių savęs vertinimo raiška // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 34. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-19]. [] [] Neverdauskas, Kornelijus; Malinauskas, Romualdas. Jaunučių ir jaunių futbolininkų tikslo laimėti siekimo panašumai ir skirtumai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 57. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-23]. [] []

Kitas leidinys

Šukys, Saulius (sudarytojas); Malinauskas, Romualdas (sudarytojas); Saulius, Tomas (sudarytojas); Šniras, Šarūnas (sudarytojas); Bacevičienė, Miglė (sudarytojas); Jankauskienė, Rasa (sudarytojas); Malinauskienė, Vilija (sudarytojas); Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Gruodytė-Račienė, Rita; Trinkūnienė, Laima (sudarytojas); Maciulevičienė, Edita (sudarytojas); Skurvydas, Albertas (sudarytojas); Stanislovaitienė, Jūratė (sudarytojas); Masiulis, Nerijus (sudarytojas); Stasiulis, Arvydas (sudarytojas); Mamkus, Gediminas (sudarytojas); Kamandulis, Sigitas (sudarytojas); Lukonaitienė, Inga (sudarytojas); Vizbaraitė, Daiva (sudarytojas); Pokvytytė, Vaida (sudarytojas); Skučas, Kęstutis (sudarytojas); Packevičiūtė, Aušrinė (sudarytojas); Venckūnienė, Kristina (sudarytojas); Ostasevičienė, Vida (sudarytojas); Jasinskas, Edmundas (sudarytojas); Simanavičius, Artūras (sudarytojas); Švagždienė, Biruta (sudarytojas); Ūsas, Antanas (sudarytojas); Dudonienė, Vilma (sudarytojas); Požėrienė, Jūratė (sudarytojas). Sporto mokslas – Lietuvos žmonių gerovei: baltoji knyga / sudaryt. Albertas Skurvydas. Kaunas : LSU, 2019. 75 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/63> [žiūrėta 2019-08-06]. [] []

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Saulius, Tomas; Kaufmanas, Giedrius. Emotional intelligence and stress coping strategies among students of physical education and sport study programs // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2019, vol. 4, no. 115, p. 29-36. DOI: 10.33607/bjshs.v4i115.820. [ Index Copernicus; SPORTDiscus with Full Text; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); ] [] [] Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Inovatyvių technologijų integracijos reikšmė sporto medicinos specialistų studijose // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and process of education. Obelaukiai : Sveikatingumo institutas. ISSN 1822-4644. eISSN 2345-0681. 2019, Nr. 2(29), p. 16-24. Prieiga per internetą: <http://www.wem.lt/moksliniai-zurnalai-publikacijos/mokslas-ir-edukaciniai-procesai/>. [ Academic Search Complete; Academic Search Ultimate; ] [] []

2018

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskiene, Vilija; Malinauskas, Romualdas. Lifetime traumatic experiences and disordered eating among university students: the role of posttraumatic stress symptoms // BioMed research international. London : Hindawi Publishing corp. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141. 2018, 2018, 9814358, p. 1-10. (Clinical study). DOI: 10.1155/2018/9814358. [ DOAJ; METADEX; MEDLINE; Embase; CSA/ASCE Civil Engineering Abstracts; CAB Abstracts; Biotechnology Research Abstracts; Aerospace & High Technology Database; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 5.10, SNIP: 1.061 SJR: 0.935 SJR: 0.935] [ Indėlis: 0.714] Malinauskas, Romualdas; Sniras, Sarunas; Malinauskiene, Vilija. Social self-efficacy training programme for basketball-playing students: a case study // Revista de psicologia del deporte. Palma : Universidad de les Illes Balears. ISSN 1132-239X. eISSN 1988-5636. 2018, vol. 27, no. 1, p. 165-185. Prieiga per internetą: <https://archives.rpd-online.com/article/view/v27-n1-malinauskas-sniras-malinauskiene.html> [žiūrėta 2021-03-24]. [ Academic Search Premier; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ; ] [ CiteScore: 1.60, SNIP: 1.084 SJR: 0.469 SJR: 0.469] [ Indėlis: 1.500] Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Malinauskas, Mindaugas. Lifetime traumatic experiences and leisure physical inactivity among adolescent boys // Puerto Rico health sciences journal. San Juan : University of Puerto Rico. ISSN 0738-0658. eISSN 2373-6011. 2018, vol. 37, no. 1, p. 32-38. (Full-length articles). Prieiga per internetą: <http://prhsj.rcm.upr.edu/index.php/prhsj/article/view/1371>. [ Embase; MEDLINE; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.90, SNIP: 0.308 SJR: 0.376 SJR: 0.376] [ Indėlis: 0.500] Akelaitis, Artūras; Malinauskas, Romualdas. The expression of emotional skills among individual and team sports male athletes // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. Kharkov : G.S. Skovoroda Kharkov National Pedagogical University. ISSN 1818-9172. eISSN 2308-7269. 2018, vol. 22, no. 2, p. 62-67. DOI: 10.15561/18189172.2018.0201. [ Index Copernicus; Directory of Open Access Journals; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Dumciene, Audrone; Sipaviciene, Saule; Malinauskiene, Vilija. Relationship between emotional intelligence and health behaviours among university students: the predictive and moderating role of gender // BioMed research international. London : Hindawi publishing corp. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141. 2018, vol. 2018, art. no. 7058105, p. [1-11]. DOI: 10.1155/2018/7058105. [ MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSIS Previews; DOAJ; ] [ CiteScore: 5.10, SNIP: 1.061 SJR: 0.935 SJR: 0.935] [ Indėlis: 0.786] Malinauskas, Romualdas; Emeljanovas, Arunas; Valantine, Irena; Malinauskiene, Vilija. Retrospective attitudes towards the assessment system in physical education in the former Soviet Republic of Lithuania: differences with regard to gender, education, age, and physical activity // Baltic journal of health and physical activity. Gdansk : Gdansk university of physical education and sport. ISSN 2080-1297. eISSN 2080-9999. 2018, vol. 10, iss. 3, p. 38-47. DOI: 10.29359/BJHPA.10.3.04. [ Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); DOAJ; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. The mediation effect of perceived social support and perceived stress on the relationship between emotional intelligence and psychological wellbeing in male athletes // Journal of human kinetics. Katowice : De Gruyter Open. ISSN 1640-5544. eISSN 1899-7562. 2018, vol. 65, iss. 1, p. 291-303. DOI: 10.2478/hukin-2018-0017. [ DOAJ; SPORTDiscus; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.80, SNIP: 0.957 SJR: 0.516 SJR: 0.516] [ Indėlis: 0.929]

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje kitoje DB

Malinauskas, R.K.; Baltrushaitis, S. Cравнительная характеристика стресса будущих сотрудников полиции, занимающихся и не занимающихся спортом // Научное и образовательное пространство: перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2018. ISBN 9785604055977. p. 106-107. DOI: 10.21661/r-468339. [ Russian Science Citation Index; ] [] [] Malinauskas, R.; Ramanauskaite, E. Психическая устойчивость баскетболистов и легкоатлетов // Педагогический опыт: от теории к практике : материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 22 янв. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2018. ISBN 9785604055984. p. 375-377. DOI: 10.21661/r-468024. [ Russian Science Citation Index; ] [] [] Малинаускас, Р. К. Лидерские компетенции будущих специалистов в области физической культуры и спорта // General question of world science : collection of scientific papers on materials VI international scientific conference, Luxembourg, 30.11.2018 / НИЦ «Наука России». Москва : НИЦ «Наука России». 2018, p. 39-41. DOI: 10.18411/gq-30-11-2018-12. [ Russian Science Citation Index; ] [] []

2017

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas; Dumciene, Audrone. Psychological wellbeing and self-esteem in students across the transition between secondary school and university: a longitudinal study // Psihologija. Beograd : Assoc Serbian psychologists. ISSN 0048-5705. 2017, vol. 50, iss. 1, p. 21-36. DOI: 10.2298/PSI160506003M. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); DOAJ; Scopus; ] [ CiteScore: 0.80, SNIP: 0.471 SJR: 0.242 SJR: 0.242] [ Indėlis: 1.143] Malinauskas, Romualdas; Juodsnukis, Dalius. Education of social responsibility among sports schools students // European journal of contemporary education. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2017, vol. 6, no. 2, p. 289-296. DOI: 10.13187/ejced.2017.2. 289. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Complete; ] [ CiteScore: 0.10, SNIP: -1.000 SJR: -1.000 SJR: -1.000] [ Indėlis: 0.571] Malinauskas, Romualdas K. Enhancing of self-efficacy in teacher education students // European journal of contemporary education. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2017, vol. 6, no. 4, p. 732-738. DOI: 10.13187/ejced.2017.4.732. [ DOAJ; ERIC; Academic Search Complete; Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.10, SNIP: -1.000 SJR: -1.000 SJR: -1.000] [ Indėlis: 0.500]

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Baltrukonis, Mauras. Сравнительный анализ игровой деятельности нападающих Континентальной и Высшей хоккейных лиг // Педагогическое мастерство и педагогические технологии : материалы XI Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 5 март 2017 г. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс». ISSN 2411-9679. 2017, no. 1 (11), p. 276-278. DOI: 10.21661/r-118656. [ Russian Science Citation Index; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Kryžius, Lukas. Сравнительный анализ волевых качеств боксеров и борцов греко-римского стиля // Научные исследования: теория, методика и практика : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 19 ноября 2017 г.). В 2 т. Т. 1 / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2017. ISBN 9785604020869. p. 254-255. DOI: 10.21661/r-465718. [ Russian Science Citation Index; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Nižnik, Diana. Психологическое благополучие женщин, посещающих групповые занятия в фитнес-клубе // Образовательная среда сегодня: теория и практика : материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 9 дек. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2017. ISBN 9785604039731. p. 315-316. DOI: 10.21661/r-466843. [ Russian Science Citation Index; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Kalvaitis, Andrius. Особенности грамотности в вопросах здоровья у сидячих работников // Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 31 дек. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2017. ISBN 9785604055953. p. 146-148. DOI: 10.21661/r-467941. [ Russian Science Citation Index; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Vazne, Žermēna; Malinauskas, Romualdas. Mental toughness among Latvian and Lithuanian students athletes // Multiplicity of sports science in practice : abstracts of the 10th conference of the Baltic Sport Science Society, Riga, Latvia, 26-28 April 2017. Riga : Latvian academy of sport education, 2017. ISBN 9789934520334. p. 66-66. [] []

2016

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Kardišauskas, Andrius; Malinauskas, Romualdas. Sport values of professional athletes and future sport specialists // Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения : материалы XLI международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых, Москва, 27 февраля 2016 г. Москва : Московский научный центр психологии и педагогики. ISSN 6827-2321. 2016, p. 45-48. Prieiga per internetą: <https://en.calameo.com/read/0043553531accf27b51cd> [žiūrėta 2021-03-10]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Kardišauskas, Andrius; Malinauskas, Romualdas. Sports ethics relativity: point of view of athletes and sport community member // Current issues and new ideas in sport science : abstracts of the 9th conference of the Baltic Sport Science Society, Kaunas, 27-29 April 2016. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098040968. p. 145-145. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/konferencijos_teziu_rinkinys_2016_05_12_0_0.pdf>. [] []

Straipsnis Scopus DB

Malinauskas, Romualdas. Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį // Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. eISSN 2029-0551. 2016, t. 121, Nr.1, p. 70-82. DOI: 10.15823/p.2016.05. [ Index Copernicus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; DOAJ; Educational Research Complete; MLA; Scopus; ] [ CiteScore: 0.10, SNIP: 0.385 SJR: 0.187 SJR: 0.187] [ Indėlis: 0.929]

Monografija

Dumčienė, Audronė; Skurvydas, Albertas; Malinauskas, Romualdas; Saulius, Tomas. Šiuolaikinis fizinis ugdymas: tarpdisciplininis kontekstas : monografija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. 204 p. ISBN 9786098040944. [] []

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Kardišauskas, Andrius. Sporto etika ir sporto vertybės sportininkų ir būsimųjų sporto srities darbuotojų akimis // Sporto mokslas / Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. 2016, Nr. 2(84), p. 16-22. DOI: 10.15823/sm.2016.15. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Jaunųjų krepšininkų kolektyvinis savaveiksmiškumas // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and processes of education. ISSN 2345-0681. 2016, Nr. 2(23), p. 19-24. [ Academic Search Complete; Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis Web of Science DB

Akelaitis, Arturas V.; Malinauskas, Romualdas K. Education of social skills among senior high school age students in physical education classes // European journal of contemporary education. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2016, vol. 18, no. 3, p. 381-389. DOI: 10.13187/ejced.2016.18.381. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Complete; ] [] []

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Kaufmanas, Giedrius. Oсобенности эмоциона льного интеллекта студентов, обучающихся по направлению «Физическая культура и спорт» // Образовательная среда сегодня: стратегии развития : материалы VIII Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 17 дек. 2016 г. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс». ISSN 2411-8184. 2016, 4, 8, p. 130-132. DOI: 10.21661/r-116123. [ Russian Science Citation Index; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Ščipokas, Paulius. Лидерские качества у студентов I и III к урсов, обучающихся в колледжах // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики : cборник материалов IX Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 25 дек. 2016 г. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс». ISSN 2411-8184. 2016, 4, 9, p. 429-431. DOI: 10.21661/r-116333. [ Russian Science Citation Index; ] [] []

Kitas leidinys

Skurvydas, A.; Stanislovaitis, A.; Stasiulis, A.; Vizbaraitė, D.; Pajaujienė, S.; Solianik, R.; Brazaitis, M.; Malinauskas, R.; Jasinskas, E.; Trinkūnienė, L. Sporto mokslo naujovės žmonių fizinės ir socialinės gerovės srityje: baltoji knyga / sudaryt. Albertas Skurvydas ; Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : LSU, 2016. 1 interneto išteklius (90 p.). eISBN 9786098200195. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/34> [žiūrėta 2019-11-07]. [] []

2015

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Saulius, Tomas. Oсобенности социальной адаптации учащихся юношеских школ // Международный научный центр "Сфера общественных наук" = International center for the social sciences : Научные исследования в сфере общественных наук: вызовы нового времени : VII Международная научно-практическая конференция, Россия, Екатеринбург, 30-31 января 2015. Екатеринбург : Международный научный центр "Сфера общественных наук". ISSN 2349-6504. 2015, no. 1(7), p. 21-23. [ Index Copernicus; OAJI; The Asian Education Index; ] [] []

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas K.; Malinauskienė, Vilija A. Indicators of empathy display among future physiotherapists // European journal of medicine. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2308-6513. eISSN 2310-3434. 2015, vol. 7, no. 1, p. 22-28. DOI: 10.13187/ejm.2015.7.22. [ OAJI; Dialnet; ] [] [] Malinauskas, Romualdas K.; Akelaitis, Arturas V. Emotional skills among senior high school age students in physical education classes // European researcher. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2219-8229. eISSN 2224-0136. 2015, vol. 93, no. 4, p. 344-348. DOI: 10.13187/er.2015.93.344. [ Index Copernicus; CAB Abstracts; DOAJ; ACM Digital Library; Academic Journals Database; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Akelaitis, Artūras. The optimism expression for middle school age students in physical education classes // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2015, vol. 4, no. 99, p. 30-38. DOI: 10.33607/bjshs.v4i99.100. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Juodsnukis, Dalius; Akelaitis, Artūras; Malinauskas, Romualdas. Lietuvos universitetai periodinėje spaudoje: kas sakoma stojantiesiems? // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and processes of education. ISSN 2345-0681. 2015, Nr. 2(21), p. 19-30. Prieiga per internetą: <http://www.wem.lt/moksliniai-zurnalai-publikacijos/mokslas-ir-edukaciniai-procesai/2015-nr-2-21/>. [ Index Copernicus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Akelaitis, Artūras; Malinauskas, Romualdas. Emotional skills among senior high school age students in physical education classes // 8th Conference of Baltic Society of Sport Sciences "Sport Science for Sports Practice and Teacher's Training" : Abstracts, April 22-24, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2015. ISBN 9789955209881. p. 69-70. [] [] Juodsnukis, Dalius; Malinauskas, Romualdas. Exploring the social responsibility of Lithuanian and Latvian sports schools students // 8th Conference of Baltic Society of Sport Sciences "Sport Science for Sports Practice and Teacher's Training" : Abstracts, April 22-24, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2015. ISBN 9789955209881. p. 118-119. [] [] Dumčienė, Audronė; Malinauskas, Romualdas; Saulius, Tomas. Physical self-efficacy of women participation in fitness classes // 8th Conference of Baltic Society of Sport Sciences "Sport Science for Sports Practice and Teacher's Training" : Abstracts, April 22-24, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2015. ISBN 9789955209881. p. 98-99. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas. Dynamics of values held by future sports teachers: a longitudinal study // South African journal for research in sport, physical education and recreation. Matieland : Stellenbosch University. ISSN 0379-9069. 2015, vol. 37, no. 1, p. 77-86. Prieiga per internetą: <http://www.ajol.info/index.php/sajrs/article/view/117162>. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.40, SNIP: 0.324 SJR: 0.182 SJR: 0.182] [ Indėlis: 0.714] Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Self-reported physical inactivity and health complaints: a cross-sectional study of Lithuanian adolescent schoolgirls // Cadernos de saúde pública = Reports in public health. Rio de Janeiro : Cadernos Saude Publica. ISSN 0102-311X. eISSN 1678-4464. 2015, vol. 31, no. 5, p. 981-988. DOI: 10.1590/0102-311X00080614. [ CAB Abstracts; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.90, SNIP: 1.228 SJR: 0.752 SJR: 0.752] [ Indėlis: 0.571] Emeljanovas, Arūnas; Malinauskas, Romualdas; Valantinė, Irena; Hardman, Ken. The relationship between the assessment system in physical education in the former soviet state of Lithuania and physical activity levels of adults // Kinesiology. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 1331-1441. 2015, vol. 47, no. 2, p. 242-252. Prieiga per internetą: <http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=221531>. [ SPORTDiscus with Full Text; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.70, SNIP: 0.598 SJR: 0.253 SJR: 0.253] [ Indėlis: 0.786]

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Stankevičius, Žilvinas; Rėklaitienė, Diana. Self-efficacy and leadership in physical education and sport students // 4th Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2015 : Proceedings, Zilina, Slovak Republic, 10–14 August 2015. Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. eISSN 1339-9977. 2015, vol. 4, issue 1, p. 120-122. DOI: 10.18638/eiic.2015.4.1.468. [] []

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Saulius, Tomas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. Критическое мышление и физическая культура = Critical thinking and physical education // Научно-методическое обеспечение и сопровождение системы физического воспитания и спортивной подготовки в контексте внедрения комплекса ГТО: материалы международной научно-практической конференции (26–27 ноября 2015 года). Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. ISBN 9785696047485. p. 545-550. [] [] Malinauskas, Romualdas. Психическое здоровье и эмоциональный интеллект юных спортсменов и подростков, не занимающихся спортом = Mental health and emotional intelligence of young athletes and youth not involved in sports // Научно-методическое обеспечение и сопровождение системы физического воспитания и спортивной подготовки в контексте внедрения комплекса ГТО: материалы международной научно-практической конференции (26–27 ноября 2015 года). Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. ISBN 9785696047485. p. 251-255. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Stankevičius, Žilvinas; Rėklaitienė, Diana. Universitetinių kūno kultūros ir sporto studijų programų studentų savaveiksmiškumo ir lyderystės ypatumai // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys (elektroninis leidinys) / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2015, p. 58-65. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/41>. [] []

2014

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Bukauskas, Gintaras. Особенности социальной адаптации учащихся общеобразовательных и юношеских школ = Peculiarities of the psychosocial adjustment among students of youth and secondary schools // European journal of physical education and sport. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2310-0133. 2014, vol. 5, no. 3, p. 185-191. DOI: 10.13187/ejpe.2014.5.185. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Mamkus, Gediminas; Venckūnas, Tomas. Personality traits and exercise capacity in male athletes and non-athletes // Perceptual and motor skills. Missoula : Ammons Scientific. ISSN 0031-5125. 2014, vol.118, no. 1, p. 145-161. DOI: 10.2466/29.25.PMS.118k13w1. [ Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.20, SNIP: 0.541 SJR: 0.314 SJR: 0.314] [ Indėlis: 1.214] Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Lapėnienė, Dalia. Social skills and life satisfaction of Lithuanian first- and senior-year university students // Social behavior and personality : an international journal. Palmerston North : Society for Personality Research. ISSN 0301-2212. eISSN 1179-6391. 2014, vol. 42, no. 2, p. 285-294. DOI: 10.2224/sbp.2014.42.2.285. [ Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.80, SNIP: 0.446 SJR: 0.262 SJR: 0.262] [ Indėlis: 0.714] Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Malinauskienė, Vilija. Perceived characteristics of aggressiveness in male adolescent athletes and nonathletes // Revista de cercetare si interventie sociala. Iasi : Expert Projects Publishing House. ISSN 1583-3410. eISSN 1584-5397. 2014, vol. 45, p. 17-30. [ Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.60, SNIP: 1.007 SJR: 0.907 SJR: 0.907] [ Indėlis: 1.000] Malinauskienė, Vilija; Malinauskas, Romualdas. Unhealthy food in relation to posttraumatic stress symptoms among adolescents // Appetite. London : Elsevier. ISSN 0195-6663. 2014, vol. 74, p. 86-91. DOI: 10.1016/j.appet.2013.12.002. [ Scopus; BIOSIS Previews; Current Contents / Life Sciences; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 4.30, SNIP: 1.226 SJR: 1.243 SJR: 1.243] [ Indėlis: 0.429]

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Brusokas, Andrius; Malinauskas, Romualdas. Career self-efficacy among Lithuanian adolescents in sports schools // Procedia - Social and Behavioral Sciences : 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 116, p. 212-216. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.196. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); ScienceDirect; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.411 SJR: 0.151 SJR: 0.151] [ Indėlis: 0.357]

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas. Indicators of psychical stability among junior and youth track and field national team candidates // European Journal of Physical Education and Sport. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2310-0133. eISSN 2409-1952. 2014, vol. 3, no. 1, p. 39-45. Prieiga per internetą: <http://ejournal7.com/journals_n/1392545043.pdf>. [ Directory of Open Access Journals; E-library; Open Academic Journals Index; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Akelaitis, Artūras. Vidurinio mokyklinio amžiaus sportuojančių ir nesportuojančių mokinių optimizmo raiška // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2014, Nr. 1(75), p. 12-16. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2014_1.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Vazne, Zermena. Emotional intelligence among Lithuanian and Latvian student athletes // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2014, Nr. 2(93), p. 29-33. DOI: 10.33607/bjshs.v2i93.115. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Akelaitis, Artūras; Malinauskas, Romualdas. Vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių socialinių emocinių gebėjimų ugdymas per kūno kultūros pamokas // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and processes of education. ISSN 2345-0681. 2014, Nr. 1(18), p. 5-11. Prieiga per internetą: <http://www.wem.lt/moksliniai-zurnalai-publikacijos/mokslas-ir-edukaciniai-procesai/2014-nr-1-18/>. [ Index Copernicus; ] [] [] Juodsnukis, Dalius; Malinauskas, Romualdas. Socialinės atsakomybės samprata ir socialinės atsakomybės ugdymo patirtis per kūno kultūrą ir sportą // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and processes of education. ISSN 2345-0681. 2014, Nr. 1(18), p. 36-45. Prieiga per internetą: <http://www.wem.lt/moksliniai-zurnalai-publikacijos/mokslas-ir-edukaciniai-procesai/2014-nr-1-18/>. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Bukauskas, Gintaras. Особенности социальной адаптации учащихся общеобразовательных и юношеских школ // European journal of physical education and sport. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2310-0133. 2014, vol. 5, no. 3, p. 185-191. DOI: 10.13187/ejpe.2014.5.185. [ E-library; OAJI; ] [] [] Bednář, Miloš; Malinauskas, Romualdas. Sport as the basic contents of leisure in biodromal perspective. An example of long-distance runners // Baltic journal of sports & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2014, vol. 4, no. 95, p. 2-8. DOI: 10.33607/bjshs.v4i95.130. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Akelaitis, Artūras; Malinauskas, Romualdas. Vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių emocinių gebėjimų raiška per kūno kultūros pamokas // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and processes of education. Obelaukių km. : VšĮ Sveikatingumo institutas. eISSN 2345-0681. 2014, Nr. 2(19), p. 5-11. Prieiga per internetą: <http://www.wem.lt/moksliniai-zurnalai-publikacijos/mokslas-ir-edukaciniai-procesai/2014-nr-2-19/>. [ Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Akelaitis, Artūras. Выражение оптимизма у юных портсменов и юношей, не занимающихся спортом // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Томск, 28-29 апреля 2014 г. Томск : Издательство ТГПУ. 2014, p. 98-100. [] []

Straipsnis Scopus DB

Klizas, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas; Žvirdauskas, Dainius. Paauglių psichosocialinės adaptacijos kaita taikant modifikuotas kūno kultūros pamokas // Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. 2014, T. 113, Nr.1, p. 186-198. Prieiga per internetą: <http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/16/16> [žiūrėta 2015-03-12]. [ Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Educational Research Complete; MLA; ] [ CiteScore: 0.20, SNIP: 0.426 SJR: 0.139 SJR: 0.139] [ Indėlis: 0.929]

Mokomoji knyga

Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Sportininkų ir trenerio sąveikos psichologija : studijų knyga. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. 128 p. ISBN 9786098040869. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Akelaitis, Artūras; Malinauskas, Romualdas. Dalyvaujančių ir nedalyvaujančių neformalaus ugdymo procese mokinių emocinė inteligencija ir socialinė kompetencija // Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai : mokslinė-praktinė konferncija, Kaunas, 2014 m. lapkričio 26 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014. ISBN 9786099550121. p. 22-23. [] [] Janauskas, Artūras; Malinauskas, Romualdas. Sporto mokyklas / sporto būrelius lankančių ir jų nelankančių mokinių asmeninė kompetencija // Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai : mokslinė-praktinė konferncija, Kaunas, 2014 m. lapkričio 26 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014. ISBN 9786099550121. p. 24. [] []

Recenzija Scopus DB

Gudonis, Vytautas; Malinauskas, Romualdas. Vingos Rakauskienės daktaro disertacijos "Vyresniųjų klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas, taikant edukacinį konsultavimą mokykloje" (socialiniai mokslai, edukologija 07 S, fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S 273) recenzija // Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. 2014, T. 114, Nr. 2, p. 263-267. [ Scopus; MLA; Educational Research Complete; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Index Copernicus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; ] [ CiteScore: 0.20, SNIP: 0.426 SJR: 0.139 SJR: 0.139] [ Indėlis: 0.357]

2013

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Gudonis, Vytautas. Emotional Intelligence Features of Future Teachers of Physical Education = Emotional intelligence features of future teachers of physical education // European Researcher. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2219-8229. eISSN 2224-0136. 2013, vol. 43, no. 3-1, p. 602-605. Prieiga per internetą: <http://www.erjournal.ru/journals_n/1364726150.pdf>. [ CAB Abstracts; Academic Search Complete; DOAJ; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Stankevičius, Žilvinas. Expression of career self-efficacy of students enrolled in university physical education and sports study programmes // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 1(88), p. 32-39. DOI: 10.33607/bjshs.v1i88.143. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Vaicekauskas, Andrius. Well-being, activity, mood and optimistic way of thinking of adolescent athletes // Sveikatos mokslai. Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė žurnalas "Sveikata". ISSN 1392-6373. 2013, t. 23, Nr. 2 (87), p. 25-27. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.038. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Akelaitis, Artūras; Šniras, Šarūnas. Vidurinio mokyklinio amžiaus sportuojančių ir nesportuojančių mokinių vidinė darna ir optimizmas // Sveikatos mokslai. Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė žurnalas "Sveikata". ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2013, t. 23, Nr. 6 (91), p. 15-17. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.126. [ Index Copernicus; ERA; DOAJ; Academic OneFile; Academic Search Complete; ] [] [] Malinauskas, Romualdas K.; Akelaitis, Arturas. Выражение оптимизма у учащихся среднего школьного возраста на уроках физкультуры // European journal of contemporary education. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2304-9650. 2013, vol. 6, no. 4, p. 229-234. DOI: 10.13187/ejced.2013.6.229. [ Index Copernicus; DOAJ; ACM Digital Library; ] [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Gintalas, Mantas. Социальные навыки юных футболистов и легкоатлетов // Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте : материалы VII Международной научно-практической конференции, Смоленск, Россия, 19-21 декабря 2012 г. Смоленск : Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 2013. ISBN 9785945780682. p. 108-109. [] [] Malinauskas, Romualdas; Akelaitis, Artūras. Социальная компетенция будущих специалистов в области физической культуры и спорта // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: Материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Томск, 28-29 марта 2013 г. Томск : Издательство ТГПУ. 2013, p. 99-100. [] []

Straipsnis Scopus DB

Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Показатели общей и физической самоэффективности представителей юношеского баскетбола // Теория и практика физической культуры. Москва : Теория и практика физической культуры и спорта. ISSN 0040-3601. 2013, no. 3, p. 27-29. Prieiga per internetą: <http://elibrary.ru/item.asp?id=18830679>. [ ISI Master Journal List; ] [] [] Akelaitis, Artūras; Malinauskas, Romualdas. Viduriniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybių raiška per kūno kultūros pamokas // Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. 2013, T. 112, p. 73-78. Prieiga per internetą: <http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/142/134>. [ CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Educational Research Complete; MLA; ] [ CiteScore: 0.20, SNIP: 0.458 SJR: 0.187 SJR: 0.187] [ Indėlis: 0.429]

Konferencijos pranešimo tezės

Akelaitis, Artūras; Malinauskas, Romualdas. Emotional intelligence among Lithuanian and Latvian students of senior high school age in physical education classes // 6th Baltic scientific conference "Sport science for sustainable society" : abstracts, Riga, Latvia, 23-25 April 2013. Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2013. ISBN 9789984920467. ISSN 1691-6220. p. 34. Prieiga per internetą: <http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf>. [] [] Juodsnukis, Dalius; Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of social responsibility among Lithuanian and Latvian sports schools students // 6th Baltic Scientific Conference "Sport Science for Sustainable Society" : Abstracts, Riga, Latvia, 23-25 April 2013. Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2013. ISBN 9789984920467. ISSN 1691-6220. p. 35-36. Prieiga per internetą: <http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf>. [] [] Malinauskas, Romualdas. Lengvaatlečių jaunių ir jaunimo rinktinių kandidatų psichologinė kompetencija // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Treniravimo mokslo katedros mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2013 m. gruodžio 19 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2013, p. 40-41. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Emeljanovas, Arūnas; Malinauskas, Romualdas; Irena, Valantinienė; Hardman, Ken. The relationship between the evaluation system in physical education in the former Soviet Union and physical activity levels of adults // XII ENSSEE [Forum] [Elektroninis išteklius] : Book of Abstracts, Groningen, The Netherlands, 23-26 October 2013. Groningen : Hanze University. 2013, p. 13-14. [] []

Recenzija Scopus DB

Malinauskas, Romualdas. Apginta pirmoji disertacija Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto bendros edukologijos mokslo krypties doktorantūros taryboje // Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. 2013, T. 110, p. 130-134. [ MLA; Educational Research Complete; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Index Copernicus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; ] [ CiteScore: 0.20, SNIP: 0.458 SJR: 0.187 SJR: 0.187] [ Indėlis: 0.357]

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Lengvaatlečių jaunių ir jaunimo rinktinių kandidatų psichologinė kompetencija // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (VI) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. ISSN 2029-1590. 2013, p. 137-144. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/52>. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas; Emeljanovas, Arūnas. Specificity of schoolchildren's social skills during physical education classes // Croatian journal of education = Hrvatski casopis za odgoj i obrazovanje. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 1848-5189. eISSN 1848-5197. 2013, vol. 15, Special Issue 4, p. 51-68. Prieiga per internetą: <http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=170077>. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; SocINDEX with Full Text; ] [ CiteScore: 0.10, SNIP: 0.030 SJR: 0.205 SJR: 0.205] [ Indėlis: 1.286]

2012

Straipsnis kitoje DB

Gudonis, Vytautas; Malinauskas, Romualdas; Šerpetauskas, Tadas. Būsimųjų kineziterapeutų empatiškumo tyrimas = The analysis of future kinesitheraphists' empathy // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2012, Nr. 2(68), p. 23-28. Prieiga per internetą: <https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/110369> [žiūrėta 2021-09-29]. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius; Gudonis, Vytautas. Peculiarities of career self-efficacy of young basketball players = Особенности карьерной самоэффективности юных баскетболистов // European journal of contemporary education. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2012, vol. 1, no. 1, p. 30-33. Prieiga per internetą: <http://ejournal1.com/journals_n/1348513112.pdf>. [ ERIC; ERIH Plus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas K.; Malinauskiene, Vilija A.; Vazne, Zermena A.; Pancekauskas, Darius J. Self-efficacy among students of pedagogical universities // European researcher. Sochi : Kochkeshev Yu.K. ISSN 2219-8229. eISSN 2224-0136. 2012, vol. 18, no. 3, p. 301-305. Prieiga per internetą: <http://www.erjournal.ru/journals_n/1332220713.pdf> [žiūrėta 2020-03-17]. [ Index Copernicus; DOAJ; ] [] [] Malinauskas, Romualdas K.; Akelaitis, Arturas V. Peculiarities of social competence of future specialists of physical education and sports // European researcher. Sochi : Kochkeshev Yu.K. ISSN 2219-8229. eISSN 2224-0136. 2012, vol. 19, no. 4, p. 399-402. Prieiga per internetą: <http://www.erjournal.ru/journals_n/1334774033.pdf> [žiūrėta 2020-03-17]. [ Index Copernicus; DOAJ; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Juodsnukis, Dalius. Badmintono žaidėjų pasitikėjimas savimi: empirinio tyrimo rezultatai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2012, Nr. 3(69), p. 36-40. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/20.500.12259/110256> [žiūrėta 2020-12-21]. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Juodsnukis, Dalius. Skirtingo meistriškumo badmintono žaidėjų laimėjimų motyvacijos ypatumai // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2012, Nr. 5(38), p. 29-32. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/2012_5_38/malinauskas_juodsnukis.pdf>. [ Index Copernicus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; ] [] []

Recenzija Scopus DB

Gudonis, Vytautas; Radzevičienė, Liuda; Malinauskas, Romualdas. Lotos Bobrovos daktaro disertacijos „Universitetinių studijų kūno kultūros ir sporto specialybių studentų gyvenimo stiliaus projektavimas vertybinių orientacijų kontekste“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S ) recenzija // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Edukologija. ISSN 1392-0340. 2012, t. 107, p. 127-134. [ MLA: Modern Language Association International Bibliography; Current Abstracts (EBSCO); CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Educational Research Complete; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); DOAJ; Index Copernicus; Scopus; ] [ CiteScore: 0.10, SNIP: 0.069 SJR: 0.188 SJR: 0.188] [ Indėlis: 0.571]

Konferencijos pranešimo tezės

Brusokas, Andrius; Malinauskas, Romualdas. Sport-specific sources of self-efficacy of young basketball players // Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : 5th Baltic Sport Science Conference : Abstracts, Kaunas, 18-19 April 2012. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 35. [] [] Klizas, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Changes in psychosocial adjustment of adolescent girls in the lessons of physical education // Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : 5th Baltic Sport Science Conference : Abstracts, Kaunas, 18-19 April 2012. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 110. [] [] Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Sport-specific efficacy of young basketball players // XVI International Scientific Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation” : Proceeding Book, Sofia, Bulgaria, 17–19 May 2012. [Sofia] : [National Sports Academy “Vassil Levski"]. ISSN 1310-3393. 2012, Extra issue, p. 669-670. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Mental health of schoolchildren involved in sports // Together for Physical Education : Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress=1r Congrés Català de l’Educació Física i de l’Esport, Barcelona, 7-9 June 2012. Barcelona : [Universitat Ramon Llull]. 2012, p. 487-189. [] [] Juodsnukis, Dalius; Malinauskas, Romualdas. Skırtıngo meıstrıškumo badmıntono žaıdėjų pasıtıkėjımas savımı ır laımėjımų motyvacıja // Fizinis aktyvumas ir sportas universitete - 2012 = Physical activity and sport at university 2012 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-994X. 2012, p. 37-40. [] [] Malinauskas, Romualdas; Černiauskas, Eivinas. Состояние психического здоровья студентов– спортсменов и студентов, не занимающихся спортом // Современное образование, физическая культура, спорт и туризм : Материалы 3-й региональной межвузовской научно-практической конференции, Сочи, 27–30 ноября 2012 г. Сочи : РИЦ СГУ. 2012, p. 76-78. [] [] Malinauskas, Romualdas. Особенности социально-психологической компетенции будущих специалистов в области физической культуры и спорта // Шестые Байкальские международные социально-гуманитарные чтения. В 3 т. Т. 2 : материалы. Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2012. ISBN 9785962406350. p. 226-230. [] []

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Особенности самоэффективности будущих специалистов в области физической культуры и спорта // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: Материалы XV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Томск, 29-30 марта 2012 г. Томск : Издательство ТГПУ. 2012, p. 212-214. [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Формирование психологических навыков в студенческой команде по футболу // Современные средства повышения физической работоспособности спортсменов : сборник материалов II международной научно-практической конференции, Смоленск , 11-12 октября 2012. Смоленск : СГАФКСТ, 2012. ISBN 9785945780538. p. 169-173. [] [] Malinauskas, Romualdas; Juodsnukis, Dalius. Skirtingo meistriškumo badmintono žaidėjų laimėjimų motyvacijos ypatumai // Įvairaus amžiaus žmonių kūno kultūros ir sportinio ugdymo aktualijos bei perspektyvos [elektroninins išteklius] : konferencijos medžiaga / Šiaulių universitetas. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094301780. p. 23-25. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Klizas, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas; Karanauskienė, Diana; Senikienė, Žibuoklė; Klizienė, Irina. Changes in psychosocial adjustment of adolescent girls in the lessons of physical education // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2012, t. 48, Nr. 9, p. 465-471. Prieiga per internetą: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23168921> [žiūrėta 2016-12-29]. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Index Copernicus; ] [ CiteScore: 1.00, SNIP: 0.396 SJR: 0.217 SJR: 0.217] [ Indėlis: 0.500]

2011

Straipsnis kitoje DB

Klizas, Šarūnas; Klizienė, Irina; Malinauskas, Romualdas. Psychosocial adjustment and subjective assessment of the mental health of adolescents in terms of gender = Paauglių psichosocialinė adaptacija ir subjektyvus psichikos sveikatos vertinimas priklausomai nuo lyties // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos diagnostikos centras, Vilniaus Medicinos draugija. ISSN 1392-1312. 2011, T. 17, nr. 1, p. 71-76. [ Index Copernicus; ] [] [] Klizas, Šarūnas; Ramanauskienė, Irina; Malinauskas, Romualdas. Paauglių psichosocialinė adaptacija ir subjektyvus psichikos sveikatos vertinimas priklausomai nuo lyties // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : UAB "SK - IMPEKS medicinos diagnostikos centras". ISSN 1392-1312. 2011, T. 17, Nr. 1(42), p. 71-76. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Jaunųjų krepšininkų karjeros savaveiksmiškumas // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and processes of education. Šiauliai : K.J. Vasiliausko leidykla Lucilijus. ISSN 1822-4644. 2011, Nr. 2(15), p. 80-88. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Skirtingos lyties 14-16 metų mokinių socialinių įgūdžių panašumai ir skirtumai // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and processes of education. Šiauliai : K.J. Vasiliausko leidykla Lucilijus. ISSN 1822-4644. 2011, Nr. 3(16), p. 120-127. [ Index Copernicus; ] [] [] Vazne, Žermēna; Malinauskas, Romualdas. A multidimentional factor model for team preparation in basketball // LASE journal of sport science. Riga : Latvian Academy of Sport Education in Riga. ISSN 1691-7669. 2011, vol. 2, no. 2, p. 68-81. [ Index Copernicus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Jaunųjų krepšininkų karjeros savaveiksmiškumas // Salus. Societas. Scientia = Sveikata. Visuomenė. Mokslas : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų anotacijos, Šiauliai, 2011 m. gegužės 6 d. Šiauliai : Šiaulių valstybinė kolegija, 2011. ISBN 9786094150333. p. 40-42. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius; Šniras, Šarūnas; Kazulis, Remigijus. Skirtingos lyties 16-18 metų mokinių psichikos sveikatos ypatumai // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : programa ir konferencijos medžiaga, Klaipėda, 2011. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955185703. p. 171-173. [] [] Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Особенности самоэффективности учащихся старшего школьного возраста в области физической культуры и спорта // Развитие физической культуры и спорта: социокультурный психолого-педагогический и медицинский аспекты : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Самара, 25 декабря 2011 г. Самара : ЦДК "F1"; изд-во "Инкома-Пресс", 2011. ISBN 9785431700323. p. 57-61. [] []

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of social skills among children at risk // Sabiedrība, integrācija, izglītība=Society, Integration, Education : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvia, 2011.gada 27.-28.maijs. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2011. ISBN 9789984440644. ISSN 1691-5887. 2011, I daļa, p. 417-425. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); ] [] []

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Показатели психической надёжности футболистов различной квалификации // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 24-25 марта 2011 г. Томск : Издательство ТГПУ. 2011, p. 42-44. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskienė, Vilija; Leišytė, Palmira; Malinauskas, Romualdas; Kirtiklytė, Kristina. Associations between self-rated health and psychosocial conditions, lifestyle factors and health resources among hospital nurses in Lithuania // Journal of advanced nursing. Malden : Wiley-Blackwell. ISSN 0309-2402. 2011, vol. 67, no.11, p. 2383-2392. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2011.05685.x. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 1.543 SJR: 0.922 SJR: 0.922] [ Indėlis: 0.714] Malinauskienė, Vilija; Leišytė, Palmira; Malinauskas, Romualdas; Bagdonas, Gintautas; Jankauskienė, Laima; Malinauskaitė, Ieva. Outdoor and indoor air pollution and myocardial infarction among women in Kaunas, Lithuania: a case-control study // Polish journal of environmental studies. Olsztyn : HARD. ISSN 1230-1485. eISSN 2083-5906. 2011, vol. 20, No. 4, p. 969-976. Prieiga per internetą: <http://www.pjoes.com/index.php?s=abs_id&id=2011200419>. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Chemical abstracts; Scopus; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.432 SJR: 0.227 SJR: 0.227] [ Indėlis: 0.571]

Monografija

Malinauskas, Romualdas. Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai : monografija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011. 243 p. ISBN 9786098040616. [] []

2010

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Bukauskas, Gintaras. Trenerių konfliktų su sportininkais sprendimo strategijos // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 2(77), p. 49-54. DOI: 10.33607/bjshs.v2i77.379. [ SPORTDiscus with Full Text; Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Особенности психической надежности баскетболистов различной квалификации // Физическое воспитание студентов. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 2075-5279. 2010, № 1, p. 80-82. Prieiga per internetą: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Phvsts/2010_1/10mardpl.pdf>. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Černiauskas, Eivinas. Lietuvos studentų krepšinio lygos krepšininkų ir krepšininkių emocinės būsenos prieš pasunkintas pratybas ir po jų // Sveikatos mokslai. Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė žurnalas "Sveikata". ISSN 1392-6373. 2010, t. 20, Nr.3 (69), p. 3135-3138. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Skirtingos lyties 14-16 metų mokinių suvokto streso ir depresyvumo ypatumai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė žurnalas "Sveikata". ISSN 1392-6373. 2010, t. 20, Nr.3 (69), p. 3151-3153. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Skirtingos lyties 14-16 metų mokinių psichikos sveikatos ypatumai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė žurnalas "Sveikata". ISSN 1392-6373. 2010, t. 20, Nr.3 (69), p. 3157-3159. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. Психическое здороье студентов педагогических вузов // Физическое воспитание студентов. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 2075-5279. 2010, № 3, p. 45-47. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Социально-психологическая адаптация учащихся среднего школьного возраста на уроках физической культуры // Молода спортивна наука Украïни=Young Sport Science of Ukraine : Збiрник наукових праць. Львiв : Львiвський державний унверситет фiзичноï культури. ISSN 1996-1448. 2010, no. 2, p. 147-150. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Профилактика психических состояний спортсменов студенческих команд по баскетболу и футболу // Физическое воспитание студентов. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 2075-5279. 2010, № 5, p. 47-49. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Savaveiksmiškumo samprata ir sportininkų savaveiksmiškumo ypatumai // Mokslas ir edukaciniai procesai=Science and Processes of Education. Šiauliai : K.J. Vasiliausko leidykla Lucilijus. ISSN 1822-4644. 2010, Nr. 4(13), p. 68-80. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Būsimųjų kūno kultūros mokytojų emocinės inteligencijos raiška // Mokslas ir edukaciniai procesai=Science and Processes of Education. Šiauliai : K.J. Vasiliausko leidykla Lucilijus. ISSN 1822-4644. 2010, Nr. 4(13), p. 81-88. [ Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Brusokas, Andrius. Особенности психической надежности баскетболистов различной квалификации // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : VI международная научная конференция : сборник статей, Белгород-Харьков-Красноярск, Украина, 2 февраля 2010 года. Харьков : Харьковская государственная академия дизайна и искусств. 2010, p. 63-65. [] [] Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. Психоэмоциональное состояние студентов педагогических вузов // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : VI международная научная конференция, Белгород-Красноярск-Харьков, Россия, 20-21 апреля 2010 г. Белгород : Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, 2010. ISBN 9789668106552. p. 90-93. [] [] Malinauskas, Romualdas. Психическое здоровье студентов в контексте занятий спортом // Современные педагогические и информационные технологии в физической культуре и спорте : Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 25-26 марта 2010 г. В 2 ч. Ч. 1. Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета. 2010, p. 152-155. [] [] Malinauskas, Romualdas; Bukauskas, Gintaras. Trenerių konfliktų su sportininkais sprendimo strategijos // Kūno kultūra ir sportas universitete-2010 = Physical culture and sport in universities 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-4840. 2010, p. 246-248. [] [] Malinauskas, Romualdas; Motiejūnas, Florijonas; Šniras, Šarūnas; Butėnas, Algimantas. Sportuojančių studentų priešvaržybinis nerimas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : tema "Sveikata ir ilgaamžiškumas" : programa ir konferencijos medžiaga, Klaipėda, 2010. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955184980. p. 139-141. [] [] Malinauskas, Romualdas. Профилактика психических состояний спортсменов в юношеском возрасте // Четвертые университетские социально-гуманитарные чтения 2010 года. В 3 т. Т. 3 : материалы. Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2010. ISBN 9785962404776. p. 238-242. [] [] Malinauskas, Romualdas. Особенности социально-психологической компетенции будущих специалистов в области физической культуры и спорта // Совершенствование подготовки кадров в области физической культуры и спорта в условиях модернизации высшего профессионального образования в странах Балтийского региона : материалы Международной научно-практической конференции "Совершенствование подготовки кадров в области физической культуры и спорта в условиях модернизации высшего профессионального образования в странах Балтийского региона", Великие Луки, 25-27 ноября, 2009 год. Великие Луки : ООО Великолукская городская типография, 2010. ISBN 9785350002447. p. 241-242. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Stress, social support and life satisfaction in injured athletes // Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management : 3rd Baltic Sport Science Conference : Abstracts, Riga, Latvia, April 29 - May 1, 2010. Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2010. ISBN 9789984920467. ISSN 1691-6220. p. 95. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas. The associations among perceived social support, stress and life-satisfaction among injured college athletes // Social behavior and personality : an international journal. Palmerston North : Society for Personality Research. ISSN 0301-2212. 2010, vol. 38, no. 6, p. 741-752. DOI: 10.2224/sbp.2010.38.6.741. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.539 SJR: 0.250 SJR: 0.250] [ Indėlis: 0.857] Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija; Dumciene, Audrone. Burnout and perceived stress among university coaches in Lithuania // Journal of occupational health. Topkyo : Japan Society for Occupational Health. ISSN 1341-9145. 2010, vol. 52, no. 5, p. 302-307. DOI: 10.1539/joh.O10006. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Chemical abstracts; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.712 SJR: 0.537 SJR: 0.537] [ Indėlis: 0.429]

Mokomoji knyga

Malinauskas, Romualdas; Gulbinskienė, Vaida. Šaulių psichologinis rengimas : studijų knyga. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. 116 p. ISBN 9786098040074. [] []

Vadovėlis

Malinauskas, Romualdas. Taikomoji sporto psichologija : vadovėlis. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. 448 p. ISBN 9786098040135. [] []

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas. The relationship of perceived social support and perceived stress to life satisfaction among injured college athletes: severity of injury effects // Proceedings of the 21st Pan-Asian Congress of Sports & Physical Education, Nanchang, China, April 23-25, 2010. Vol. 3 : Theory and practice of competitive sports. Liverpool : World Academic Union, 2010. ISBN 9781846260391. p. 6-9. [ Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science); ] [] []

2009

Straipsnis kitoje DB

Klizas, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Klizienė, Irina. Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinės adaptacijos ir nerimo sąsajos su lytimi = Links between psychosocial adjustment and anxiety of middle school age students and their gender // Visuomenės sveikata = Public Health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2009, T. 4, p. 115-120. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/Visuomenes_sveikata_4-47.pdf>. [ Index Copernicus; ] [] [] Klizas, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinė adaptacija lyties aspektu = Psychosocial adjustment among students of mid-ole school age for males and females // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2009, t. 19, Nr.1 (61), 2158-2161 p. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/repository/dokumentai/moksliniai%20straipsniai/2009%20SM.1(I%20dalis)indd.pdf> [žiūrėta 2009-03-24]. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Особенности формирования психологических навыков в студенческой команде по баскетболу = Peculiarities of implementing psychological skills training program in basketball team of university athletes // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 1993-4335. 2009, № 2, p. 73- 81. Prieiga per internetą: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Phvsts/texts/2009-02/09martua.pdf> [žiūrėta 2009-03-25]. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Bendrojo lavinimo ir jaunimo mokyklų mokinių socialinių įgūdžių raiška // Mokslas ir edukaciniai procesai=Science and Processes of Education. Šiauliai : K.J. Vasiliausko leidykla Lucilijus. ISSN 1822-4644. 2009, Nr. 1(7), p. 94-102. [ Index Copernicus; ] [] [] Dumčienė, Audronė; Sipavičienė, Saulė; Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Ramanauskienė, Irina. Paauglių agresyvaus elgesio sąsajos su fiziniu aktyvumu = Links between aggression behavior of adolescents and they physical activity // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2009, t. 19, Nr.6 (66), p. 2718-2721. [ Index Copernicus; ] [] [] Dumčienė, Audronė; Sipavičienė, Saulė; Malinauskas, Romualdas; Ramanauskienė, Irina. Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių psichoemocinės savijautos aspektai = Aspects of psycho-emotional self-feeling of sporting and non-sporting adolescents // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2009, t. 19, Nr.1 (61), p. 2722-2725. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Lietuvos studentų krepšinio lygos krepšininkų pasitikėjimas savimi ir jo šaltiniai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2009, Nr. 4(58), p. 69-73. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2009_4.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Černiauskas, Eivinas; Šniras, Šarūnas. Lietuvos studentų krepšinio lygos krepšininkų ir krepšininkių emocinių būsenų raiška // Mokslas ir edukaciniai procesai=Science and Processes of Education. Šiauliai : K.J. Vasiliausko leidykla Lucilijus. ISSN 1822-4644. 2009, Nr. 3(9), p. 99-106. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Būsimųjų sporto pedagogų dorovinių bruožų vertinimas socialinio rengimo kontekste // Mokytojų ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2009, Nr. 13(2), p. 82-92. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas. Vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinė adaptacija per kūno kultūros pamokas = The psychosocial adjustment among students of middle school age during physical education lessons // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2009, Nr. 1(22), p. 114-117. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/09_01_22/malinauskas_klizas_22.pdf>. [ CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Особенности формирования психологических навыков в студенческой команде по баскетболу // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : V международная научная конференция : сборник статей, Харьков-Белгород, Украина, 3 февраля 2009 года. Харьков : Харьковская государственная академия дизайна и искусств. 2009, p. 107-109. [] [] Malinauskas, Romualdas. Анализ доминирующих мотивов представителей вузовского танцевального спорта // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, Беларусь, 8-10 апреля 2009 г. Т. 3. Физическое воспитание и спорт в системе образования как фактор физического и духовного оздоровления нации. Часть 1. Минск : БГУФК, 2009. ISBN 9789856902461. p. 218-221. [] [] Malinauskas, Romualdas. Мотивация к занятиям физической культурой у студентов педагогических вузов // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : V международная электронная научная конференция, Харьков-Белгород-Красноярск, Россия, 21 апреля 2009 г. Харьков : Харьковская государственная академия дизайна и искусств. 2009, p. 110-112. [] [] Malinauskas, Romualdas. Особенности мотивации к занятиям физической культурой у юношей старших классов // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: XII Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию образования факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета. Т. 1. Томск, 28-29 апреля 2009 г. Томск : Издательство ТГПУ, 2009. ISBN 978-5-89428-327-2. p. 219-221. [] [] Malinauskas, Romualdas. Психическое здоровье студентов-спортсменов и студентов, не занимающихся спортом // Актуальные проблемы здоровьесберегающих технологий в области физической культуры и спорта среди молодежи : Всероссийская научно-методическая конференция : материалы, Иркутск, 20 мая 2009 г. Иркутск : Издательство Иркутского государственного университета, 2009. ISBN 978-5-9624-0347-2. p. 59-61. [] [] Malinauskas, Romualdas; Gricienė, Vida; Motiejūnas, Florijonas; Šniras, Šarūnas. Rizikos grupės vaikų vidinė darna // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos programa ir medžiaga (mokslinių straipsnių rinktinė), Klaipėda, 2009 m. kovo 20 d. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955184089. p. 97-98. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Mental health of sporting scholchildren // Человек, спорт, здоровье=People, Sport and Health : IV Международный конгресс : материалы, Санкт-Петербург, Россия, 23-25 апреля 2009 г. Санкт-Петербург : Олимп-СПб. 2009, p. 78-79. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. Mental health of sporting schoolchildren // Current and Future Directions in Human Kinetics Research : 11th International Conference of Sport Kinetics : Final Program & Book of Abstracts, Kallithea, Chalkidiki, Greece, 25-27 September 2009 / IASK. Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, 2009. ISBN 9789608840324. p. 193. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskienė, Vilija; Leišytė, Palmira; Malinauskas, Romualdas. Psychosocial job characteristics, social support, and sense of coherence as determinants of mental health among nurses // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, Nr. 11, p. 910-917. DOI: 10.3390/medicina45110117. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.000 SJR: 0.240 SJR: 0.240] [ Indėlis: 0.571]

2008

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas. College athletes' perceptions of social support provided by their coach before injury and after it // Journal of sports medicine and physical fitness. Torino : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. eISSN 1827-1928. 2008, vol. 48, no.1, p. 107-112. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.549 SJR: 0.358 SJR: 0.358] [ Indėlis: 0.429]

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Состояние психического здоровья юных спортсменов и юношей, не занимающихся спортом = Charasteristics of mental health indicators among sporting and non-sporting youths = Sportuojančių ir nesportuojančių jaunuolių psichikos sveikatos indikatorių charakteristika // Здравоохранение. Минск : Издательство "Белоруский дом печати". ISSN 1027-7218. 2008, № 1, p. 15-17. [ ISI Master Journal List; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Šniras, Šarūnas; Malinauskienė, Vilija; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai ir vidinė darna = Social skills and sense of coherence among children at risk // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.3 (57), p. 1658-1661. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/repository/dokumentai/moksliniai%20straipsniai/2008%20SM3.(II%20dalis)indd.pdf> [žiūrėta 2008-09-03]. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Vaikų globos namų ugdytinių psichikos sveikatos ir savijautos ypatumai = Mental health and self-feeling among children from foster home // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.3 (57), p. 1701-1703. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/repository/dokumentai/moksliniai%20straipsniai/2008%20SM3.(II%20dalis)indd.pdf> [žiūrėta 2008-09-03]. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Psichologinio rengimo programos poveikis didelio meistriškumo krepšininkų psichologiniams įgūdžiams = The influence of psychological training program on the psychological skills in elite basketball players // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 2(52), p. 6-11. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2008-2.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Šniras, Šarūnas. Vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių socialinė adaptacija kūno kultūros pamokų metu = Social adjustment among students of middle school age during physical education lessons // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2008, Nr. 2(69), p. 52-56. DOI: 10.33607/bjshs.v2i69.503. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Sportuojančių Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų vertybės = Values of sporting students of lithuanian academy of physical education // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 3(53), p. 31-35. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2008-3.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Krepšinį žaidžiančių studentų sportinės veiklos motyvacija // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2008, Nr. 4(71), p. 57-62. DOI: 10.33607/bjshs.v4i71.470. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Stočkus, Andrius. Lietuvos dvikovos sporto šakų trenerių profesinis perdegimas // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr.4(54), p. 17-21. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2008-4.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Мотивация к занятиям физической культурой у студентов педагогических вузов = Motivation for physical exercise among students of pedagogical universities = Pedagoginių universitetų studentų motyvacija kūno kultūros pratybomsю // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 1993-4335. 2008, № 4, p. 97-104. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų perdegimo ypatumai // Ugdymo psichologija. Vilnius : VPU. ISSN 1392-639X. 2008, Nr. 19, p. 68-73. [ TOC Premier; Educational Research Complete; MLA; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); ] [] [] Malinauskienė, Vilija; Malinauskas, Romualdas. Vaikų globos namų ugdytinių vidinė darna ir psichikos sveikata // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr. 5(59), p. 1917-1920. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Dumčienė, Audronė; Šniras, Šarūnas. Rizikos grupės vaikų esminiai socialiniai įgūdžiai ir vidinė darna // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr. 5(59), p. 1935-1938. [ Index Copernicus; ] [] [] Dumčienė, Audronė; Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Šniras, Šarūnas. Vaikų socializacijos centrų ugdytinių socialinių įgūdžių raiška // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr. 5(59), p. 1948-1950. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Būsimųjų sporto pedagogų empatija: empirino tyrimo rezultatai // Mokytojų ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2008, Nr. 11(2), p. 46-56. [ Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Sportuojančių studentų psichikos sveikata ir vidinė darna // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, Klaipėda / Klaipėdos universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. ISBN 9879955183013. p. 13-14. [] [] Gricienė, Vida; Malinauskas, Romualdas; Motiejūnas, Florijonas; Klizas, Šarūnas; Šeščilienė, Ina-Marija. Sportuojančių ir nesportuojančių LKKA studentų psichoemocinė būsena // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, Klaipėda / Klaipėdos universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija. Klaipėda, 2008. ISBN 9879955183013. p. 15-16. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Ценностные ориентации более и менее одаренных студентов - будущих специалистов по физической культуре // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Томск, 27-28 марта 2008 г. Томск : Издательство ТГПУ. 2008, p. 32-34. [] [] Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Šniras, Šarūnas. Vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių socialinė adaptacija kūno kultūros pamokų metu // Kūno kultūra ir sportas universitete-2008=Physical Culture and Sport in Universities 2008 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955255093. p. 166-168. [] [] Malinauskas, Romualdas. Sportuojančių ir nesportuojančių studentų požiūris į agresiją ir jų agresijos lygis = Attitude towards aggression and aggression level among sporting and non-sporting students // Kūno kultūra ir sportas universitete-2008=Physical Culture and Sport in Universities 2008 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955255093. p. 163-165. [] [] Malinauskas, Romualdas. Социальная готовность студентов к педагогической деятельности // Профессиональное педагогическое образование студентов вуза: проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа М.Е.Кобринского) : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, Республика Беларусь, 14 мая 2008 г. Минск : БГУФК, 2008. ISBN 9789856827887. p. 251-253. Prieiga per internetą: <http://www.sportedu.by/Frames/Text/Sciense/Material/Sbornik_pedegog.pdf> [žiūrėta 2008-07-03]. [] [] Malinauskas, Romualdas. Мотивация к занятиям физической культурой у юношей старших классов // Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и теории спорта (научно-педагогическая школа А.А. Гужаловского) : материалы Международной научно-методической конференции, Минск, Республика Беларусь, 10-11 апреля 2008 г. Минск : БГУФК. 2008, p. 88-90. [] [] Malinauskas, Romualdas; Liaugminas, Adolfas; Zuoza, Aurelijus-Kazys. Особенности социально-психологической компетенции баскетболистов и легкоатлетов // Инновационные подходы в организации и содержании образовательного процесса в спортивной и оздоровительной деятельности : материалы Российской научно-методической конференции, Уфа, Россия, 7-8 февраля 2008 г. Уфа : Уфимский государственный авиационный университет, 2008. ISBN 9785869117502. p. 198-200. [] [] Malinauskas, Romualdas. Социально-психологическая адаптация баскетболистов и легкоатлетов // Международная научно-практическая конференция "Рудиковские чтения" : труды участников, Ростов-на-Дону, Россия, 3-5 июня 2008 г. Ростов-на-Дону : ИПО ПИ ЮФУ. 2008, p. 37-40. [] [] Malinauskas, Romualdas; Klizas, Šarūnas; Šniras, Šarūnas. Социально-психологическая адаптация учащихся средних классов на уроках физической культуры // Современные технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в системе образования : материалы VII международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию факультета физической культуры и спорта, Калининград, Россия, 23-25 октября 2008 г. / Рoссийский государственный университет им. И. Канта. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. ISBN 9785888749203. p. 90-93. [] [] Malinauskas, Romualdas. Доминирующие мотивы к занятиям физической культурой у юношей старших классов // Современные технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в системе образования : материалы VII международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию факультета физической культуры и спорта, Калининград, Россия, 23-25 октября 2008 г. / Рoссийский государственный университет им. И. Канта. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. ISBN 9785888749203. p. 87-90. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. The dynamics of values among future sport pedagogues // Kultūra ir dialogas: tarpdalykinių tyrimų ir aukštojo mokslo ateities perspektyvos : tarptautinė mokslinė konferencija, Klaipėda, 2008 m. balandžio 11-12 d. Klaipėda : LCC tarptautinis universitetas. 2008, p. 18. [] [] Malinauskas, Romualdas. Доминирующие мотивы студентов Литовской академии физической культуры // XII Международный научный конгресс «Современный Олимпийский и Паралимпийский спорт и спорт для всех» [Elektoninis išteklius] : материалы конференций, Москва, Россия, Май 26-28, 2008. Москва : Физическая культура. 2008, p. 370-371. [] []

Konferencijos pranešimo tezės tarptautinėse DB

Malinauskas, Romualdas. Athletes' perceptions of social support provided by their coach before injury and after it // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis : abstracts of the First Baltic conference in exercise and sports sciences and the First Baltic conference of young scientists in exercise and sport sciences, Tartu, Estonia, 7-10 May 2008. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2008, vol. 13 (Supplement), p. 96-97. [ SPORTDiscus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Batutis, Olegas; Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of moral values of sport school students // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos=Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : II tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2008 m. spalio 16-17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 22. [] [] Malinauskas, Romualdas. The peculiarities of motivation for sports activity among basketball-playing students // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos=Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : II tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2008 m. spalio 16-17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 78. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas; Vazne, Žermēna. Мотивация к занятиям физической культурой у юношей старших классов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Москва : НИЦ "ТиПФК". ISSN 1817-4779. 2008, no.1, p. 18-21. [] []

2007

Vadovėlis

Liaugminas, Adolfas; Muckus, Kazimieras; Skurvydas, Albertas; Malinauskas, Romualdas; Stasiulis, Arvydas; Linonis, Vitas; Liaugminas, Saulius; Sriubas, Saulius; Dambrauskas, Giedrius; Raškevičius, Kęstutis. Graikų-romėnų imtynės : vadovėlis. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2007. 448 p. ISBN 9789955622574. [] []

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Dumčienė, Audronė; Dumbliauskas, Almantas; Šeščilienė, Ina-Marija; Šniras, Šarūnas. Sportuojančių moksleivių psichikos sveikatos ugdymo, taikant psichologinio poveikio priemones, ypatumai = Peculiarities of sporting-schoolchildren mental health training, using psychological intervention // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2007, nr. 1(36), p. 40-45. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_2007_1(36).pdf>. [ Index Copernicus; ] [] [] Batutis, Olegas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. 14-16 metų moksleivių fizinės saviugdos ir psichikos sveikatos sąsaja = The correlation between physical self-education and mental health of schoolchildren aged from 14 to 16 // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2007, t. 17, Nr. 3 (50), p. 924-927. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/repository/dokumentai/sveikata/2007%20SM3.(II%20dalis)indd.pdf> [žiūrėta 2008-04-10]. [ Index Copernicus; ] [] [] Dumčienė, Audronė; Malinauskas, Romualdas; Sipavičienė, Saulė; Klizas, Šarūnas. Moksleivių sveikatinimo per kūno kultūros pamokas aspektai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2007, t. 17, Nr. 3 (50), p. 939-941. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/repository/dokumentai/sveikata/2007%20SM3.(II%20dalis)indd.pdf> [žiūrėta 2008-04-10]. [ Index Copernicus; ] [] [] Dumčienė, Audronė; Malinauskas, Romualdas; Sipavičienė, Saulė; Klizas, Šarūnas. Sportuojančių paauglių psichoemocinės savijautos ypatumai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2007, t. 17, Nr. 3 (50), p. 987-990. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/repository/dokumentai/sveikata/2007%20SM3.(IV%20dalis)indd.pdf> [žiūrėta 2008-04-10]. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Būsimųjų sporto pedagogų antropocentrinių ir egzistencinių vertybių dinamika = The dynamics of existential and antropocentric values among future sport pedagogues // Mokytojų ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2007, Nr. 8, p. 91-101. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Sportuojančių jaunuolių psichikos sveikata ir vidinė darna // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2007, t. 17, Nr. 3(50), p. 936-938. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/repository/dokumentai/sveikata/2007%20SM3.(II%20dalis)indd.pdf> [žiūrėta 2008-04-10]. [ Index Copernicus; ] [] [] Gulbinskienė, Vaida; Malinauskas, Romualdas; Skarbalius, Antanas. Šaulių psichinio parengtumo įvertinimas = Estimation of the shooters' psychical perfomance // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 2(48), p. 27-30. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2007-2.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Jaunių (17–18 metų) krepšininkų ir futbolininkų bendrasis ir fizinis savaveiksmingumas: empirinio tyrimo rezultatai = Generalized self-efficacy and physical self-efficacy of young football and basketball players (aged 17–18): results of empirical study // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 2(48), p. 55-61. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2007-2.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Batutis, Olegas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. 14-16 metų moksleivių fizinės saviugdos ir psichikos sveikatos sąsaja // Physical Culture and Sport in Universities : International Conference, Palanga, Lithuania, 26 May 2007. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955252559. p. 32-35. [] [] Malinauskas, Romualdas; Ivaškienė, Vida; Šeščilienė, Ina-Marija; Tilindienė, Ilona. Sportuojančių LKKA studentų vertybės // Physical Culture and Sport in Universities : International Conference, Palanga, Lithuania, 26 May 2007. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955252559. p. 239-243. [] [] Malinauskas, Romualdas; Dumbliauskas, Almantas; Klizas, Šarūnas; Motiejūnas, Florijonas. Sportuojančių LKKA studentų savikontrolė ir vidinė darna // Physical Culture and Sport in Universities : International Conference, Palanga, Lithuania, 26 May 2007. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955252559. p. 234-237. [] [] Malinauskas, Romualdas. Мотивация к занятиям физической культурой у юношей старших классов = Vyresnių klasių moksleivių motyvacija kūno kultūros pamokų metu // Актуальные проблемы физической культуры и спорта : материалы Х Всероссийской научно-практической конференции,Томск, Россия, 29-30 марта 2007 г. Томск : Издательство ТГПУ. 2007, p. 69-72. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Mental health and sense of coherence among sporting students // Studentų sportas - viso sporto šerdis=Universities sport is the heart of all sports : tarptautinė mokslinė konferencija studentams ir mokslininkams, Kaunas, 2007 m. gegužės 16 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. 2007, p. 13-14. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Top-level athletes' perceptions of social support provided by their coach before injury and after it // Local Sport in Europe : 4th EASS (European Association for the Sociology of Sport) Conference : Abstract Book, Münster, Germany, 31 May - 3 June, 2007. Münster : Institut für Sportkultur und Weiterbildung, 2007. ISBN 9783000214684. p. 208. [] [] Malinauskas, Romualdas. Психическое здоровье юных баскетболистов до и после республиканских соревнований // Человек, спорт, здоровье=People, Sport and Health : материалы III Международного конгресса, Санкт-Петербург, Россия, 19-21 апреля 2007 г. Санкт-Петербург : Олимп-СПб, 2007. ISBN 5910210165. p. 101-102. [] [] Malinauskas, Romualdas. Социальные навыки баскетболистов и легкоатлетов // Материалы Международной научной конференции психологов физической культуры и спорта <<Рудиковские чтения>>, Москва, Россия, 11-14 июня 2007 г. Москва : ООО <<Анита Пресс, 2007. ISBN 9785903124169. p. 83. [] [] Malinauskas, Romualdas; Gricienė, Vida; Šniras, Šarūnas. Sportuojančių LKKA studentų psichikos sveikata // Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose: patirtis, galimybės ir ribos : socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos, Kaunas, 2007 m. spalio 19 d. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9879955253600. p. 143-146. [] [] Malinauskas, Romualdas. Психическое здоровье юных футболистов до и после республиканских соревнований // Восток - Беларусь - Запад. Сотрудничество по проблемам формирования и укрепления здоровья : материалы международного симпозиума, Брест, Беларусь, 24-28 октября 2007 г. Брест : Альтернатива, 2007. ISBN 9789856843498. p. 168-169. [] []

Konferencijos pranešimo tezės tarptautinėse DB

Batutis, Olegas; Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė. The correlation between physical self-education and mental health of schoolchildren aged from 14 to 16 // Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis=Abstracts of the 24th Pediatric Work Physiology Meeting, Tallinn (Laulasmaa), Estonia, 5-9 September 2007. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2007, vol.12 (Supplement), p. 18. [ SPORTDiscus; ] [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas; Gudonis, Vytautas; Šniras, Šarūnas. Динамика социально-психологической компетентности студентов педагогических вузов // Психологический журнал. Москва : Наука. ISSN 0205-9592. 2007, Т. 28, № 4, p. 45-51. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Eastview; Scopus; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.003 SJR: 0.101 SJR: 0.101] [ Indėlis: 0.500]

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas; Dumbliauskas, Almantas. Influence psychological skill training program in Greco-Roman wrestling = Psichologinio rengimo programos įtaka graikų-romėnų imtynininkų psichologiniams įgūdžiams // LSPA zinātniskie raksti 2006. Rīga : Latvijas Sporta pedagogijas akadēmija, 2007. ISBN 9984920402. p. 136-141. [] []

2006

Konferencijos pranešimo tezės

Bukauskas, Gintaras; Malinauskas, Romualdas. Athletes attitude towards communication between trainer and athletes (in view of basketball players and wrestlers aged 15 to 18) = Athletes' attitude towards communication between trainer and athletes (in view of basketball players and wrestlers aged 15 to 18) // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos = Current issues and new ideas in sport science [Elektroninis išteklius]: tarptautinė mokslinė konferencija, 2006 m. spalio 5-6 d. Kaunas : pranešimų tezės / Lietuvos kūno kultūros akademija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos respublikos vyriausybės. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. ISBN 9955622296. p. 26. [] [] Malinauskas, Romualdas; Dumbliauskas, Almantas. Will traits of basketball players (cadets) = Krepšininkų jaunučių valios savybės // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos=Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2006 m. spalio 5-6 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. ISBN 9955622296. p. 84. [] [] Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Social skills in schoolchildren of urban and rural basketball sports schools = Miestų ir rajonų krepšinio sporto mokyklų mokinių socialiniai įgūdžiai // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos=Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2006 m. spalio 5-6 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. ISBN 9955622296. p. 121. [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų fizinio saviveiksmingumo ypatumai // Kūno kultūros ir sveikatos ugdymo dabartis ir perspektyvos : respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedros 25-erių metų sukakčiai, pranešimų tezės, Klaipėda, 2006 m. gruodžio 1 d. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2006. ISBN 9955181524. p. 44-45. [] [] Visockas, Egidijus; Batutis, Olegas; Malinauskas, Romualdas. Moksleivių fizinės saviugdos ir psichinės sveikatos sąsaja // Kūno kultūros ir sveikatos ugdymo dabartis ir perspektyvos : respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedros 25-erių metų sukakčiai, pranešimų tezės, Klaipėda, 2006 m. gruodžio 1 d. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2006. ISBN 9955181524. p. 84-85. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Gudonis, Vytautas; Grigaitė, Bronislava; Raižienė, Saulė; Malinauskas, Romualdas. О методах стимуляции обучения : влияние различных методов обучения на развитие мыслителных операций на седьмом году жизни ребенка = Mokymo metodai: skirtingų mokymo metodų įtaka vaikų mąstymo operacijų raidai septintaisiais vaiko gyvenimo metais // Мир психологии. Воронеж. 2006, № 1 (45), p. 255-268. [] [] Gudonis, Vytautas; Grigaitė, Bronislava; Raižienė, Saulė; Malinauskas, Romualdas. Влияние различных методов обучения на развитие мыслительных операций на седьмом году жизни ребенка = Influence of different methods of education the development of childs apprehension operations at its seventh year of age = Skirtingų mokymosi metodų įtaka septynmečių vaikų mąstymo operacijų raidai // Мир психологии. Москва-Воронеж : Российская академия образования. 2006, № 1(45), p. 255-268. [] [] Vazne, Zermena; Malinauskas, Romualdas. Motivation components for students of Latvian Academy of Sport Education and Lithuanian Academy of Physical Education = LSPA ir LKKA studentų motyvacijos komponentai // LSPA zinātniskie raksti - 2005. Rīga : Latvijas Sporta Pedagogijas akadēmija. ISSN 1407-1185. 2006, p. 209-215. [] [] Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Social skills training of sport-exercising schoolchildren = Sportuojančių moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas // Mokslas ir edukaciniai procesai=Science and Processes of Education. Šiauliai : K.J. Vasiliausko leidykla Lucilijus. ISSN 1822-4644. 2006, Nr. 1(2), p. 161-168. [] []

Recenzija kitoje DB

Gudonis, Vytautas; Malinauskas, Romualdas. Migliaus Astrausko daktaro disertacija (santrauka) " Rankininkų meistriškumo ugdymo optimizavimas: detreniruotumo kitimo dinamika pereinamuoju laikotarpiu" ( socialiniai mokslai, edukologija 07 S) // Pedagogika. Vilnius. ISSN 1392-0340. 2006, Nr. 82, p. 139-140. [ CEEOL – Central and Eastern European Online Library; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Astos Lapėnienės daktaro disertacija (santrauka) "Mokymo(si) procesas mediacinėje priemonių sistemoje" (socialiniai mokslai, edukologija 07 S) // Pedagogika. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas. ISSN 1392-0340. 2006, T. 82, p. 135-138. [ CEEOL – Central and Eastern European Online Library; ] [] []

Mokomoji knyga

Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas : studijų knyga. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. 98 p. ISBN 9955622210. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Социальная готовность студентов к педагогической деятельности // Актуальные проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи Сибирского региона : материалы мждународной научно-практической конференции, Иркутск, 18-23 июня 2006 г. Иркутск : Иркутский государственный университет, 2006. ISBN 5861491291. p. 49-50. [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Морально-этические навыки юных баскетболистов // Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте=Sports in Physical training, recreation and sports : материалы IV Международной научно-практической конференции, Смоленск, Россия, 24-28 декабря 2005 г. Смоленск : Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 2006, p. 208-210. [] []

Monografija

Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų ir sportininkų socialinio psichologinio rengimo ypatumai : monografija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2006. 186 p. ISBN 9986574811. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. The influence of psychological training program on the psychological skills in elite basketball players // Scientific Management of High Performance Athletes' Training : 9th International Sports Science Conference : Book of Abstracts, Vilnius, Lithuania, 24-25 February 2006. Vilnius : Lithuanian Sports Information Centre. 2006, p. 10. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas. Динамика ценностных ориентаций Литовских студентов // Социологические исследования. Москва : Наука. ISSN 0132-1625. 2006, № 11, p. 146-150. Prieiga per internetą: <http://ecsocman.hse.ru/data/927/827/1219/020_Malinauskas_146-150.pdf>. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.016 SJR: 0.100 SJR: 0.100] [ Indėlis: 0.357]

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas; Žalienė, Irina. Socialinio rengimo reikšmė sporto pedagogų gebėjimui kurti palankų pamokos psichologinį klimatą // Pedagogika. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas. ISSN 1392-0340. 2006, T. 82, p. 80-84. [ CEEOL – Central and Eastern European Online Library; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Jaščaninas, Jonas; Sipavičienė, Saulė. Peculiarities of mental health of adolescents involved in sports // Antropomotoryka. Krakow : Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. ISSN 0860-9853. 2006, vol. 16, no. 35, p. 27-32. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Ugdymo programos įtaka sportuojančių moksleivių situaciniams socialiniams įgūdžiams = The influence of a training program on situational social skills of sport-exercising schoolchildren // Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2006, T. 17, p. 111-121. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/17/Romualdas_Malinauskas__Sarunas_Sniras.pdf> [žiūrėta 2008-03-27]. [ TOC Premier; Education Research Index; Educational Research Complete; Current Abstracts (EBSCO); CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA: International Bibliography; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Bukauskas, Gintaras; Ivaškienė, Vida. Trenerio bendravimo su sportininkais ypatumai (15-18 metų krepšininkų ir imtynininkų akimis) = Specific features of communication between coach and athletes // Sporto mokslas = Sport science: Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos, LKKI, VPU žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2006, Nr. 1(43), p. 19-23. [ Index Copernicus; ] [] [] Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Miestų ir rajonų krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių raiška // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2006, Nr. 4(63), p. 111-117. DOI: 10.33607/bjshs.v4i63.579. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Dumbliauskas, Almantas. Krepšininkų (jaunučių) valios savybės // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2006, Nr. 4(63), p. 69-75. DOI: 10.33607/bjshs.v4i63.572. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Jaunųjų krepšininkų varžybinių psichologinių įgūdžių lygio kaita dėl ugdymo programos poveikio = Evolution of competition-related psychological skills among youth basketball players under the influence of training program // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2006, Nr. 2(44), p. 31-36. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/2oov5rkxwqfd4ff3rn3r1mzspxk6c9tm> [žiūrėta 2020-11-26]. [ Index Copernicus; ] [] []

2005

Straipsnis Web of Science DB

Малинаускас, Р. К. Мотивация студентов разных периодов обучения // Социологические исследования. Москва : Наука. ISSN 0132-1625. 2005, No. 2, p. 134-138. Prieiga per internetą: <http://ecsocman.hse.ru/text/18009929.html>. [ Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.000 SJR: 0.100 SJR: 0.100] [ Indėlis: 0.357] Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Moral skills of schoolchildren // Social behavior and personality. Palmerston North : Society for Personality Research. ISSN 0301-2212. 2005, vol. 33, no. 4, p. 383-389. DOI: 10.2224/sbp.2005.33.4.383. [ Scopus; Academic Search Premier; PsycInfo; MEDLINE; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Current Contents / Social & Behavioral Sciences; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.396 SJR: 0.240 SJR: 0.240] [ Indėlis: 0.500]

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas. Didelio meistriškumo rankininkų bendravimo ypatumai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2005, Nr. 1(39), p. 33-37. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/1wi5ffm9t5m3jvcvhzpt9xe1k7tz4k7j> [žiūrėta 2020-11-26]. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Batutis, Olegas; Jetkevičius, Dainius. Aerobikos sportuotojų vidinės ir išorinės motyvacijos formavimo ypatumai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2005, Nr. 3(41), p. 51-54. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/ub79psaqwnfdrm43w3egd4dkgbzcqj1x> [žiūrėta 2020-11-26]. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Bukauskas, Gintaras. 15-18 metų krepšininkų ir imtynininkų požiūris į trenerį bei jo poveikį sportininkų įkvėpimo būsenai // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. eISSN 2538-8347. 2005, vol. 5, no. 59, p. 62-68. DOI: 10.33607/bjshs.v5i59.618. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų parengtis socialinių vaidmenų atlikimui = Sports educators training for the performance of social roles // Mokytojų ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2005, Nr. 4, p. 64-70. [ Index Copernicus; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų bendravimo ir klausymosi įgūdžiai: empirinio tyrimo rezultatai = Communicational and listening skills of sport pedagogues: results of an empirical study // Mokytojų ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2005, Nr. 5, p. 59-64. [ Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Ivaškienė, Vida; Malinauskas, Romualdas. Влияние программы психологической подготовки на психические умения и навыки легкоатлетов // Научно-методическое обеспечение физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры : сборник научных трудов. Челябинск : УралГАФК, ЧГНОЦ УрО РАО, 2005. ISBN 5932161159. p. 88-94. [] [] Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas; Jetkevičius, D. Формирование социальных навыков юных баскетболистов = Influence of social training on level of social skills of basketball- playing schoolchildren // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Москва : НИЦ "ТиПФК". 2005, № 3, p. 62-63. [] [] Ivaškienė, Vida; Malinauskas, Romualdas. Исследование влияния программы психологической подготовки на психологические умения и навыки дзюдоистов // Спортивний вiсник Приднiпров'я : наукого-теоретичний журнал Днiпропетровського державного iнституту фiзичноï культури i спорту. Днiпропетровськ : ДДIФКIС. 2005, Nr. 3, p. 47-49. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Vaikų globos namų paauglių doriniai įgūdžiai // Socialinė pagalba rizikos grupės vaikams : respublikinė mokslinė-metodinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2005 m. rugsėjo 23. Kaunas : LKKA, 2005. ISBN 9955622156. p. 20. [] [] Grincevičius, Artūras; Ivaškienė, Vida; Malinauskas, Romualdas. The influence of psychological training program on the psychological skills of Greek-Roman wrestlers // Sport a kvalita života : sborník článků a abstract mezinárodní konference konané 10.- 11. 11. 2005 v Brnĕ / Masarykova univerzita v Brnĕ. Brno : Masarykova univerzita v Brnĕ, 2005. ISBN 8021038632. p. 35. [] [] Malinauskas, Romualdas. Krepšininkų jaunučių bei jaunių nerimas ir psichinė įtampa // Sporto mokslas - 2005 : Lietuvos mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės / Lietuvos kūno kultūros akademija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės, Kaunas, 2005 m. lapkričio 10 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2005. ISBN 9955622172. p. 54. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of communication of high-mastery handball players // Scientific Management of High Performance Athletes' Training : 8th International Sports Science Conference : Book of Abstracts, Vilnius, Lithuania, 25-26 February 2005. Vilnius : Lithuanian Sports Information Centre. 2005, p. 10. [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Peculiarities of communication of high-level handball players // 10th annual congress of the European college of sport science [Elektroninis išteklius] : book of abstracts, Belgrade, Serbia, July 13-16, 2005. Belgrade. 2005, p. [1]. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Морально-этические черты юных баскетболистов = Jaunųjų krepšininkų doroviniai įgūdžiai // Теория и практика физической культуры и спорта в современных условиях развития образования : материалы VI Международной научно-практической конференции, [Калининград], 26-29 октября 2005 г. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. ISBN 5888746770. p. 20-22. [] [] Grincevičius, Artūras; Ivaškienė, Vida; Malinauskas, Romualdas. The influence of psychological training program on the psychological skills of Greek-Roman wrestlers // Sport a kvalita života=Sport and Quality of Life : mezinárodní vědecká konference : sborník příspěvků, Brno, 10. - 11. 11. 2005. Brno : Masarykova univerzita. 2005, p. 1-5. [] []

2004

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskiene, V.; Theorell, T.; Grazuleviciene, R.; Malinauskas, R.; Azaraviciene, A. Low job control and myocardial infarction risk in the occupational categories of Kaunas men, Lithuania // Journal of epidemiology and community health. Liverpool : Universidad de Alicante, University of Liverpool. ISSN 0143-005X. 2004, vol. 58, no. 2, p. 131-135. DOI: 10.1136/jech.58.2.131. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); BIOSIS Previews; Current Contents / Life Sciences; Current Contents / Clinical Medicine; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 1.622 SJR: 1.375 SJR: 1.375] [ Indėlis: 0.357]

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, V. The influence of psychological training on the self-regulation and self-control of high performance table tennis players // Scientific Management of High Performance Athletes' Training : 7th International Sports Science Conference : Book of Abstracts, Vilnius, Lithuania, 27-28 February 2004. Vilnius : Lithuanian Sports Information Centre. 2004, p. 14-15. [] [] Malinauskas, Romualdas. The influence of psychological training on the self-regulation and self-control of high performance table tennis players // 9th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of Abstracts, July 3-6, 2004, Clermont-Ferrand, France. Clermont-Ferrand. 2004, p. 39. [] []

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas. Socialinio rengimo įtaka sporto pedagogų socialiniams įgūdžiams = The influence of social training on the social skills of sport pedagogues // Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2004, T. 12, p. 61-68. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9616/7437> [žiūrėta 2008-03-27]. [ MLA; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Development of social preparedness of sports pedagogues // Socialiniai mokslai. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-0758. 2004, Nr. 3(45), p. 27-32. Prieiga per internetą: <http://www.socmokslai.ktu.lt/> [žiūrėta 2006-03-14]. [ SocINDEX with Full Text; CSA Social Science Collection; ] [] [] Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Moksleivių dorovinių įgūdžių tyrimo ypatumai // Ugdymo psichologija. Vilnius : VPU. ISSN 1392-639X. 2004, Nr. 11-12, p. 119-124. [ MLA; ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Esminiai socialiniai įgūdžiai ir jų vertinimas (remiantis sporto pedagogų tyrimo duomenimis) // Ugdymo psichologija. Vilnius : VPU. ISSN 1392-639X. 2004, Nr. 11-12, p. 197-201. [ MLA: International Bibliography; ] [] [] Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Socialinio rengimo poveikis sporto pedagogų empatijai // Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2004, T. 13, p. 162-168. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9647/7466>. [ MLA; ] [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Sportininkų požiūris į trenerį krepšinio treniruotės valdymo kontekste = Standpoint of sportsmen towards trainer in the context of basketball training management // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2004, Nr. 2(52), p. 32-37. [] [] Malinauskas, Romualdas. Psichologinio rengimo programos poveikis dvikovos sporto šakų sportininkų psichologiniams įgūdžiams = The Influence of Psychological Training program on the Psychological skills in duel sports // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2004, Nr. 3(53), p. 18-23. [] [] Malinauskas, Romualdas. Sportuojančių moksleivių vertybių ypatumai = Peculiarities of values of sport-exercising schoolchildren // Švietimas per sportą : respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto 425 metų ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 80 metų sukaktims paminėti, medžiaga, Vilnius, 2004 m. rugsėjo 14. Vilnius : VU leidykla, 2004. ISBN 9986196671. p. 104-112. [] [] Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. The peculiarities of moral skills of basketball – playing schoolchildren = Žaidžiančių krepšinį moksleivių dorovinių įgūdžių ypatumai // Sport Training in Interdisciplinary Scientific Researches. Czestochowa, 2004. ISBN 8388469827. p. 279-284. [] [] Malinauskas, Romualdas. Psichologinio rengimo reikšmė lengvaatlečių (metikų) priešvaržybinei būsenai // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2004, Nr. 4(38), p. 67-71. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/up7wwybwswzxbtxdw7bvxme6h7123weu> [žiūrėta 2020-11-26]. [] [] Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Psichologinio rengimo programos poveikis didelio meistriškumo stalo tenisininkų savireguliacijai ir savikontrolei = The influence of psychological training on the self-regulation and self-control of high performance table tennis players // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2004, Nr. 2(36), p. 53-57. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Emotional states of high mastery athletes in cyclic sports // VIII международный научный конгресс "Cовременный олимпийский спорт и спорт для всех" : материалы конгресса, Казахстан, Алматы, 3-6 июня 2004. Алматы, 2004. ISBN 9965653267. p. 268-270. [] [] Šniras, Šarūnas; Malinauskas, Romualdas. Social skills among school male athletes and non-athletes // VIII международный научный конгресс "Cовременный олимпийский спорт и спорт для всех" : материалы конгресса, Казахстан, Алматы, 3-6 июня 2004. Алматы, 2004. ISBN 9965653267. p. 251-252. [] []

Mokomosios knygos dalis

Malinauskas, Romualdas. 27 pamoka. Stresas per kūno kultūros pamoką // Fizinis aktyvumas: gyvenimo įgūdžių pamokos : studijų knyga. Vilnius : LSIC, 2004. ISBN 9986574706. p. 119-121. [] [] Malinauskas, Romualdas. 28 pamoka. Susikaupimas (dėmesio sutelkimas) // Fizinis aktyvumas: gyvenimo įgūdžių pamokos : studijų knyga. Vilnius : LSIC, 2004. ISBN 9986574706. p. 122-124. [] []

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas; Skučas, Tomas. Didelio meistriškumo stalo teninsininkų priešvaržybinių būsenų ypatumai = The peculiarities of emotional states of high performance table tennis players // Fizinis ugdymas ir sportas aukštojoje mokykloje : respublikinė mokslinė metodinė konferencija : straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegija. 2004, p. 69-74. [] []

2003

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Būsimųjų pedagogų socialinės kompetencijos raida socialinio rengimo kontekste = The development of social competence of future pedagogues in the context of social training // Aukštasis mokslas - žinių visuomenei : konferencijos, skirtos edukologijos mokslinių tyrimų KTU 40-mečiui, pranešimų medžiaga, Kaunas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955093781. p. 256-263. [] [] Malinauskas, Romualdas. Sportinės veiklos svarbiausios vertybės ir motyvacijos formavimo ypatumai = Cardinal worths of sports and peculiarities of formation of motivation // Olimpinis švietimas ir kultūra : mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 2003 m. lapkričio 7. Vilnius, 2003. ISBN 9986535425. p. 61-63. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Didelio meistriškumo dvikovos sporto šakų sportininkų ir jų rezervo motyvacijos ypatumai // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 1(31), p. 19-23. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/qybvftuuuguhna32un83xw8jtsw2ngbe> [žiūrėta 2020-11-18]. [] [] Malinauskas, Romualdas. Socialinio rengimo įtaka sporto pedagogų socialinei kompetencijai = The influence of social training on the social competence of sport pedagogues // Pedagogika. Vilnius : VPU. ISSN 1392-0340. 2003, Nr. 66, p. 44-50. [] [] Malinauskas, Romualdas. Осуществление программы формирования психологических навыков в командах по васкетболу = Krepšinio komandų žaidėjų psichologinių įgūdžių formavimo programos įgyvendinimas // Наука в олимпийском спорте. Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 2003, No 1, p. 121-124. [] []

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų socialinės parengties raida socialinio rengimo kontekstu = The development of social preparedness of sport pedagogues in the context of social training // Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2003, T. 10, p. 15-21. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9577/7398>. [ MLA; ] [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Evolution of social competence of sport pedagogues // New approaches to exercise and sport psychology: theories, methods and applications[elektroninis išteklius] : proceedings of the XIth European Congress of Sport Psychology : CD Version, Copenhagen, 22-27 July, 2003. Copenhagen. 2003, p. 1-4. [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Emotional states in endurance athletes = Ištvermės sporto šakų sportininkų emocinės būsenos // New Approaches to Exercise and Sport Psychology: Theories, Methods and Applications[elektroninis išteklius] : Proceedings of the XIth European Congress of Sport Psychology : CD Version, Copenhagen, 22-27 July, 2003. Copenhagen. 2003, p. 1-4. [] []

Mokomoji knyga

Malinauskas, Romualdas. Sporto psichologijos pagrindai : studijų knyga / Romualdas Malinauskas ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : LKKA, 2003. 168 p. ISBN 9986569869. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Malinauskas, Romualdas. Динамика социальной ответственности студентов педвузов // Социологические исследования. Москва : Международная книга. ISSN 0132-1625. 2003, No. 7, с. 135-138, p. 135-138. Prieiga per internetą: <http://ecsocman.hse.ru/data/342/829/1219/018-MALINAUSKAS_R.K.pdf> [žiūrėta 2008-04-14]. [ Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [] [] Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of emotional states of sportsmen in cyclic sports // International journal of sport psychology. Rome : Edizioni Luigi Pozzi. ISSN 0047-0767. 2003, vol. 34, no. 4, p. 289-298. [ Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.981 SJR: 0.640 SJR: 0.640] [ Indėlis: 0.714]

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Psichologinio rengimo įtaka lengvaatlečių priešvaržybinėms būsenoms // Sporto mokslas - realijos ir perspektyvos : respublikinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2003 m. lapkričio 20. Kaunas. 2003, p. 20. [] [] Malinauskas, Romualdas. Didelio meistriškumo dvikovos sporto šakų sportininkų ir jų rezervo motyvacijos ypatumai // Didelio meistriškumo sportininkų rengimo valdymas[elektroninis išteklius] : VI tarptautinės sporto mokslo konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius, 2003 m. kovo 7. Vilnius. 2003, p. [8]. [] [] Malinauskienė, Vilija; Malinauskas, Romualdas. Smoking cessation and and stress reduction: training intervention among truck drivers // Global Action for a Tobacco-free Future : 12th World Conference on Tobacco or Health : Helsinki, Finland, 3–8 August 2003 : abstract book / National Public Health Institute. Helsinki. 2003, p. 395. [] [] Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Gražulevičienė, Regina. Physical activity and myocardial infarction risk among men and women in Kaunas, Lithuania // Finnish sports and exercise medicine : the international XVII Puijo symposium "Physical activity and health: gender differences across the lifespan", scientific program and abstracts, June 25 - 28, 2003, Kuopio, Finland. Kuopio. 2003. [] []

2002

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų socialinių įgūdžių raida socialinio rengimo kontekste // Pedagogika. Vilnius : VPU. ISSN 1392-0340. 2002, Nr.59, p. 131-136. [] [] Malinauskas, Romualdas. Lengvaatlečių nuostatų į savo siekius ir varžybas (olimpines žaidynes) ypatumai // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2002, Nr 1(27), p. 19-23. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/qybvftuuuguhna32un83xw8jtsw2ngbe> [žiūrėta 2020-11-18]. [] [] Malinauskas, Romualdas; Šniras, Šarūnas. Modelio rezultatyvumo įtaka krepšininkų užsibrėžtiems ir įgyvendintiems tikslams // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2002, Nr. 3(29), p. 22-26. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/unitfsoores5qxezuhyvyh4vdg7dtn52> [žiūrėta 2020-11-13]. [] [] Malinauskas, Romualdas. Preparedness of pedagogics students to solve pedagogical conflicts // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2002, Nr.3(44), p. 34-39. [] [] Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų socialinių įgūdžių raiška socialinio rengimo kontekste // Pedagogika. Vilnius : VPU. ISSN 1392-0340. 2002, Nr. 63, p. 190-195. [] []

Straipsnis kitoje DB

Malinauskas, Romualdas. Būsimųjų sporto pedagogų socialinės atsakomybės ypatumai socialinio rengimo požiūriu // Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2002, T. 9, p. 45-51. Prieiga per internetą: <http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367163210853/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [žiūrėta 2008-03-27]. [ MLA; ] [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Kai kurie psichologiniai krepšinio treniruotės valdymo bruožai // Įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų rengimo valdymas ir perspektyvos : resp. moksl. konf. programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2002 m. birželio 14. Kaunas : LKKA. 2002, p. 28. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Готовность будущих специалистов по физической культуре и спорту к разрешению педагогичиских конфликтов = Preparedness of future specialists of sport for managing of pedagogics conflicts // Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях спортом и физической культурой : материалы V международной научно-практической конференции, Томск, 29-30 марта 2002. Томск : ТГПУ, 2002. ISBN 5882760633. p. 23-25. [] [] Malinauskas, Romualdas. Assesment of basic social skills (based on the data of the research of athletes) // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis : proceedings of the 23rd ICPAFR international sport science symposium. The measurement and testing in physical fitness, physical activity and health: new perspectives, September 5-8, 2002, Tartu, Estonia. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2002, vol. 7 (Supplement), p. 134-138. [] []

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Psichologinių įgūdžių lavinimo programos įgyvendinimas didelio meistriškumo sportininkų komandose // Programos "Atėnai 2004" įgyvendinimo klausimai : Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų, trenerių, mokslininkų, gydytojų, masažuotojų ir vadybininkų kursų medžiaga, Druskininkai, 2002 m. lapkričio 12-14. Vilnius : LTOK. 2002, p. 18-20. [] [] Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų socialinių įgūdžių raida socialinio rengimo kontekste // Edukologija: raida, aktualijos, perspektyvos : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta Klaipėdos miesto 750-ies metų jubiliejui, Klaipėda, 2002, rugpjūčio 27. Klaipėda, 2002. ISBN 9955456698. p. 11-15. [] []

2001

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of physical activity and social behavior between students at Lithuanian Academy of Physical Education // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis : Sport kinetics 2001 "Human movements as a science in the new millennium" : proceedings of the 7th International scientific conference of the International association of sport kinetics in cooperation with the faculty of exercise and sport sciences, August 30th-September 2nd, 2001, Tartu, Estonia. Tartu. 2001, Vol.6 (Supplement), p. 168-171. [] [] Malinauskas, Romualdas. Психопрофилактика психических состояний спортсменов в юношеском возрасте // Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях спортом и физической культурой : материалы 4-ой международной научно-практической конференции 27-28 апреля 2001 г. Томск. 2001, p. 215-217. [] [] Malinauskas, Romualdas. Социальная готовность студентов к педагогической деятельности = The preparation of future pedagogues to realise pedagogical bihevior // Проблемы профессионального образования по физической культуре и спорту : материалы IV Международной научно-практической конференции. Калининград. 2001, p. 139-143. [] [] Malinauskas, Romualdas. Character peculiarities of students track-and-field athletes and basketball players = Krepšininkų ir lengvaatlečių charakterio ypatumai // In the Dawn of the New Millennium : 10th World Congress of Sport Psychology : Programme and Proceedings, Skiathos, Hellas, May 28 - June 2, 2001. Skiathos, 2001. ISBN 9607577337. p. 142-144. [] [] Malinauskas, Romualdas. Профилактика психических состояний спортсменов в юношеском возрасте = Psychological prevention of emtional states of athletes in adolescens period // Проблемы физической культуры и спорта в современных условиях : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 5-летию НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, Минск. Минск. 2001, p. 349-351. [] [] Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų socialumo ypatumai socialinio rengimo kontekste = Sociability of sport pedagogues' in the context of social training // Šiuolaikinės kultūrinės dvasinės plėtros problemos : mokslo darbai : V tarpt. moksl. konf. pranešimai, Kaunas, 2001, lapkričio 15-17. Kaunas : Akademija, 2001. ISBN 9955448075. p. 114-117. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų dorovinių veiklos bruožų vertinimas socialinio rengimo kontekste = Estimation of moral features of sport pedagogues' activity in the context of social training // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2001, Nr.1, p. 38-43. [] [] Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of sport psychology development at establishments of higher education in Lithuania // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2001, Nr.4, p. 55-60. [] [] Malinauskas, Romualdas. Psichologinių įgūdžių lavinimo programos įgyvendinimas sporto mokyklų komandose // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2001, Nr. 4(26), p. 37-42. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/uavqk1dovu3m53kwspc2v5q9wgde4m9b> [žiūrėta 2020-11-12]. [] [] Malinauskas, Romualdas. Pedagogikos studentų parengtis pedagoginėms funkcijoms atlikti = The preparation of future pedagogues to realise pedagogical functions // Pedagogika. Vilnius : VPU. ISSN 1392-0340. 2001, Nr.48, p. 22-31. [] [] Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų psichologinis portretas socialinio rengimo kontekste = Psychological portrait of sport pedagogues' in the contex of social training // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. Vilnius : VPU. ISSN 1392-639X. 2001, T.4, Nr 1(8), p. 26-30. [] [] Malinauskas, Romualdas. Pedagogikos studentų parengtis atlikti socialinius vaidmenis šiuolaikinėje mokykloje = The preparation of teachers to fulfil social roles at contemporary school // Pedagogika. Vilnius : VPU. ISSN 1392-0340. 2001, T. 52, p. 180-186. [] [] Malinauskas, Romualdas. Особенности характера студентов - легкоатлетов и баскетболистов = Charakter features of students – track & field athletes and basketball players // Теория и практика физической культуры : ежемесячный научно-теоретический журнал. Москва. ISSN 0040-3601. 2001, no. 5, с. 23-25, p. 23-25. [] [] Malinauskas, Romualdas. Оссобенности психических состояний высококвалифицированных спортсменов в циклических видах спорта // Мир спорта. Минск : Академия физического воспитания и спорта Республики Беларусь. 2001, Nr.1, p. 27-29. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Peculiarities in content of social teachers training // Perspectives and Profiles: Book of Abstracts : 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, 15th Congress of the German Society of Sport Science, Cologne, 24-28 July, 2001. Köln : Sport und Buch Strauss, 2001. ISBN 3890012353. p. 850. [] []

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų socialinės kompetencijos ypatumai = Peculiarities in social competence of the sport pedagogues // Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2001 m. gegužės 29-31. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9986139937. p. 378-381. [] [] Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of social behaviour among students at Lithuanian Academy of Physical Education = LKKA studentų socialinio elgesio ypatumai // Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2001 m. gegužės 29-31. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9986139937. p. 382-385. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Sporto psichologijos raidos ypatumai Lietuvos aukštosiose mokyklose // Sporto psichologija: teorija ir taikymas : tarptaut. moksl. konf. programa ir tezės, Kaunas, 2001 m. gegužės 18. Kaunas : LKKA. 2001, p. 12. [] [] Malinauskas, Romualdas. Peculiarities of sport psychology development in Lithuanian higher schools // Sporto psichologija: teorija ir taikymas : tarptaut. moksl. konf. programa ir tezės, Kaunas, 2001 m. gegužės 18. Kaunas : LKKA. 2001, p. 14. [] []

2000

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Žmonių bendravimo ir bendradarbiavimo problemos bei pedagogų socialinio rengimo būtinybė = Проблемы общения и сотрудничества людей и необходимость социальной подготовки педагогов // Pedagogika. Vilnius : VPU. ISSN 1392-0340. 2000, Nr. 40, p. 121-135. [] [] Malinauskas, Romualdas. Pirmakursių socialinės adaptacijos ypatumai (remiantis LKKA patirtimi) = Peculiarities of social adjustment for the first year students (based on the experience of Lithuanian Academy of Physical Education) // Socialinių-humanitarinių mokslų vaidmuo universitetinio ugdymo sistemoje : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Akademija, 2000. ISBN 9955448016. p. 97-99. [] [] Malinauskas, Romualdas. Didelio meistriškumo dviratininkų psichinio patikimumo ypatumai = Peculiarities of mental reliability of the high level cyclists // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2000, Nr. 2(20), p. 42-45. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/k64ldnwpzlksh8cydh8cykpzz1mh5q1m> [žiūrėta 2020-11-11]. [] [] Malinauskas, Romualdas; Miškinis, Kęstutis. Studentų kaip būsimųjų mokytojų parengtis spręsti pedagoginius konfliktus = The preparation of future pedagogues to manage pedagogical conflicts // Pedagogika. Vilnius : VPU. ISSN 1392-0340. 2000, T. 43, p. 3-11. [] [] Malinauskas, Romualdas. Pedagoginės praktikos kokybės vertinimas socialinio rengimo požiūriu = The evaluation of the quality of teaching practice in the social training aspect // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2000, Nr. 4(37), p. 18-24. [] []

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Pedagogų socialinės parengties ypatumai = Peculiarities in social preparedness of pedagogues // Sociologija: praeitis ir dabartis : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2000 m. gegužės 23-24. Kaunas : Technologija, 2000. ISBN 9986137578. p. 260-263. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Miškinis, Kęstutis; Malinauskas, Romualdas. Gebėjimas kritikuoti, kaip sporto pedagogo pedagoginio-etinio parengimo rodiklis = Managing criticism as an indicator of edagogical-ethical preparation of sports educators // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : Mokslas - Studijos - Mokykla : VII tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai, Vilnius, 2000 m. lapkričio 22-24. Vilnius : VPU. 2000, p. 164-168. [] [] Malinauskas, Romualdas. Pedagoginės praktikos modeliai ir studentų socialinė parengtis // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : Mokslas - Studijos - Mokykla : VII tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimai, Vilnius, 2000 m. lapkričio 22-24. Vilnius. 2000, p. 94-99. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Sporto pedagogų dorinių veiklos bruožų vertinimas socialinio rengimo kontekste // Būk stipri ir dora, Lietuva! : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2000 m. lapkričio 9. Kaunas : LKKA. 2000, p. 16. [] []

1999

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Malinauskas, Romualdas. Lietuvos kūno kultūros instituto studentų charakterio bruožai // Studentų kūno kultūra ir sportas žengiant į XXI amžių : mokslinės konferencijos programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 1999 m. gegužės 12. Kaunas : LKKI. 1999, p. 22. [] []

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Priešvaržybinės emocinės būsenos ir jų įveikimo būdai = The arousal-athletic performance and its management // Lietuvos rankinio ateitis : jaunųjų sportininkų rengimo tobulinimas : Lietuvos trenerių kursai, Kaunas, 1999 m. balandžio 20-22. Vilnius : LTOK. 1999, p. 12-18. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Malinauskas, Romualdas. Pedagogikos studentų bendravimo ir bendradarbiavimo poreikiai bei galimybės = Needs and possibilities of the future pedagogues' to communicate and cooperate // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 1999, Nr. 2(31), p. 28-36. [] [] Malinauskas, Romualdas. LKKA studentų lengvaatlečių ir krepšininkų charakterio ypatumai = Character peculiarities of students - track-and-field athletes and basketball players at the Lithuanian academyof Physical Education // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 1999, Nr. 3(32), p. 22-26. [] []