Kazimieras Pukėnas

  • Profesorius
    Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra
  • Kazimieras Pukėnas
  • kazimieras.pukenas@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1973Baigė Kauno technologijos universitetą/ Graduated from Kaunas University of Technology
1979Apgynė daktaro disertaciją/ Doctor's (PhD) degree
2008Habilitacijos procedūra/ The habilitation procedure

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
1972-1993Dirbo Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute (KRMTMTI): mokslo darbuotoju, vyresniuoju mokslo darbuotoju, sektoriaus bei laboratorijos viršininku/ Worked in Kaunas Scientific Research Institute of Radio Measurement Technique as a senior researcher, head of laboratory
1993-2003Dirbo bendros Lietuvos – JAV įmonės Medical Technologies LBI direktoriumi rinkodarai/ Worked in American-Lithuanian Joint Venture Company Medical Technologies as marketing director
2003 – 2008Lietuvos sporto universiteto docentas/ Associate professor at Lithuanian Sports University
2009 iki dabarLietuvos sporto universiteto profesorius/ Professor at Lithuanian Sports University

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas/ Muscles, Motor Control and Health PromotionAplinkos veiksnių poveikis/ Effects of environmental factorsProfesorius/ Professor

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatai siejasi su magistrantams dėstomu moduliu Biomedicininių tyrimų metodologija ir statistika S274M030 bei doktorantams dėstomu taikomosios kompiuterinės statistikos moduliu B110D001

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatai siejasi su magistrantams dėstomu moduliu Biomedicininių tyrimų metodologija ir statistika S274M030 bei doktorantams dėstomu taikomosios kompiuterinės statistikos moduliu B110D001

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatai siejasi su magistrantams dėstomu moduliu Biomedicininių tyrimų metodologija ir statistika S274M030 bei doktorantams dėstomu taikomosios kompiuterinės statistikos moduliu B110D001

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatai siejasi su doktorantams dėstomu taikomosios kompiuterinės statistikos moduliu

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatai siejasi su doktorantams dėstomu taikomosios kompiuterinės statistikos moduliu

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Supažindinti doktorantus su naujausiais informacinių požymių išskyrimo iš biosignalų metodais;

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Lina Grinčikaitė-SamuolėkonsultantasLSU
Lolita DudėnienėkonsultantasLSU
Audinga KniubaitėkonsultantasLSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Dovilė SelickaitėkonsultantasLSU

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Kęstutis BunevičiuskonsultantasLSU
Laura KyguolienėkonsultantasLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2023

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Eglė KubiliūtėTarybos narys2023 m. rugpjūčio 28 d., Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Pukenas, Kazimieras. A robust algorithm to detect causality from highly noisy uni-directionally weakly coupled chaotic oscillators // Discontinuity, nonlinearity, and complexity : L and H Scientific Publishing, LLC. ISSN 2164-6376. eISSN 2164-6414. 2023, vol 12, no. 4, p. 715-722. DOI: 10.5890/DNC.2023.12.001.Pukenas, Kazimieras. Detecting hidden changes in the dynamics of noisy nonlinear time series by using the Jensen–Shannon divergence // Pramana - journal of physics. Bangalore : Indian Academy of Sciences. ISSN 0304-4289. eISSN 0973-7111. 2023, vol. 97, iss. 4, art. no. 190, p. 1-5. DOI: 10.1007/s12043-023-02668-0.