Daiva Vizbaraitė

  • Docentė
    Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra
  • Daiva Vizbaraitė
  • daiva.vizbaraite@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1994Sporto bakalauras, kūno kultūros dėstytoja, Lietuvos kūno kultūros institutas. Bachelor of sports, physical education teacher, Lithuanian Institute of Physical Education
1996Biologijos magistras, Lietuvos Kūno Kultūros akademija. Master in Biology, Lithuanian Academy of Physical Education
2000Daktaras, biomedicinos mokslai, Lietuvos Kūno Kultūros akademija. Doctor of Biomedical Sciences, Lithuanian Academy of Physical Education

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
1993-2005Kūno kultūros mokytoja metodininkė, Kauno ,,Aušros” gimnazijoje, Laisves al. 95 , LT-44221 Kaunas, Lietuva. Physical education teacher, Kaunas ,, Aušros" gymnasium
2005-2023Kūno fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, Kauno ,,Saulės” gimnazija, Savanorių 46. Physical education teacher, expert, Kaunas ,,Saulės" gymnasium
2000-2007LKKA, Taikomosios fiziologijos ir kineziterapijos katedros lektorė. Lietuvos Kūno Kultūros akademija Sporto 6, LT-44221 Kaunas, Lietuva.. Lietuvos kūno kultūros institutas, Kaunas (Lietuva), Lithuanian Academy of physical education/lector
2008 – 2012Mokslo darbuotoja,Žmogaus judesių ir sporto valdymo laboratorijoje Lietuvos Kūno Kultūros akademija
2007-2023Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra, Lietuvos sporto universitetas, Kaunas (Lietuva), docentė/Department of Health Promotion and Rehabilitation, Lithuanian Sports University(Sporto St. 6, Kaunas), Associate Professor

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas; Muscles, motor control, healthMolekulės sporte ir mityboje / Molecules in sport and nutritionMokslo darbuotojas / Researcher

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla susijusi su pedagogine veikla. Mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi studentams paskaitų metu. Tyrimų ir paskaitų medžiaga siejasi. Vadovauju studentų baigiamieiems darbams. Studentai dalyvauja mokslinėse konferencijose, rengiami straipsniai su studentais.

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla susijusi su pedagogine veikla. Mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi studentams paskaitų metu. Tyrimų ir paskaitų medžiaga siejasi. Vadovauju studentų baigiamieiems darbams. Studentai dalyvauja mokslinėse konferencijose, rengiami straipsniai su studentais.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla susijusi su pedagogine veikla. Mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi studentams paskaitų metu. Tyrimų ir paskaitų medžiaga siejasi. Vadovauju studentų baigiamieiems darbams. Studentai dalyvauja mokslinėse konferencijose, rengiami straipsniai su studentais.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla susijusi su pedagogine veikla. Mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi studentams paskaitų metu. Tyrimų ir paskaitų medžiaga siejai. Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla susijusi su pedagogine veikla. Mokslinių tyrimų rezultatai prsitatomi studentams paskaitų metu. Tyrimų ir paskaitų medžiaga siejasi. Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams.

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Visa mokslinė veikla susijusi su studijomis.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Paskaitos: ,,Mediterranean Diet, functional fod for health, Obesity: the most prevalent CVrisk factor. the big pandemic of XXI century".2 val.
„Kritinė pedagogika – įvairovę palaikančios ir bendradarbiavimu besiremiančios mokymosi aplinkos kūrimas“2 val.
Dirbtinis intelektas studijose: galimybės ir ribos".3 val.
e „(Ne)Išnaudotos MOODLE aplinkos galimybės. Aukštųjų mokyklų dėstytojų pasidalijimas gerąja patirtimi"2 val.
DĖL DALYVAVIMO RENGINYJE „PASAULINĖ ORIENTAVIMOSI SPORTO DIENA“6 val.
Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame fiziniame ugdyme“6 val.
Pažintiniai mokymai savigynos klausimais1,5 val.
Sporto forumas8 val.

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Technologijos, skatinančios sveiką mokinių gyvenseną MOOC,Battle4Health“ 2022-01-21d. 4 val. Nr. 33;4 val.
- LTOK mokymai „Olimpinių vertybių ugdymo programa“ 2022-11-03-04d. Nr. LV-2022-0936(16 val.);16 val.
Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“ 2022-11-23 Nr.EKP-13039 ( 6 val.);6 val.
- Europos šalių bendradarbiavimo partnerystė, siekiant padidinti moterų dalyvavimą fizinio aktyvumo programose Womens Hurdles, Fizinio aktyvumo trenerių mokymai 2022-11-26d.,6 val.
- Tarptautinis renginys ,,Sport Forum 2022“ 2022-12-01d.;
- Tarptautinė konferencija ,,Athlete training management“ 2022-12-02d.;
- Seminaras ,,Interaktyvūs edukaciniai žaidimai vaikų fizinio aktyvumo skatinimui„ 2022-12-12d. Lietuvos olimpinė akademija;6 val.
- Seminaras ,,Kūno rekompozicija ir maistinės medžiagos, maisto papildai ir energijos poreikiai siekiant svorio kontrolės bei trauma rizikos mažinimo” 2022-12-14d. Sportininkų mokymo centras;6 val.
- Seminaras ,,Fizinio ugdymo aktualijos, gerosios patirties sklaida po LKKMA konferencijos“ 2022-12-14d. KŠIC;6 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
2021-03-10 Nr. LV-2021 - 0427 KPKC „11–18 metų mokinių fizinio pajėgumo situacija Lietuvoje ir užsienyje, testavimo ir lavinimo galimybės esant nuotoliniam mokymui“14 val.
2021-03-24 Vilnius Nr. TSC-6465 dalyvavo programos "Olimpinių vertybių ugdymo programos" 1 dienos 6 val. Seminar
2021 m. kovo 31 d. dalyvavo 6 val. nuotoliniame simpoziume "SPORTO MOKSLAS IR TOKIJAS – 2021“ Pažyma Nr. Serija-1072;
2021-04-09 Nr. ZV-2021 – 0572 „Įvairaus amžiaus ir meistriškumo krepšininkų rengimo valdymas“ KPKC 8 val.;
2021 m. balandžio 13 d. dalyvavo 4 val. trukmės seminare ,,Pozityvaus kūno vaizdo stiprinimas fizinio ugdymo procese‘‘ LSU
2021 m. balandžio 14 d. dalyvavo 6 ak. val. nuotoliniame Olimpiniame švietimo forume 2021 „Fizinis raštingumas: kritiškai svarbus požiūris į judėjimą"
2021 m. gegužės 20 d. dalyvavo 6 akad. val. nuotoliniame Sporto, judesių ir sveikatinimo mokslo simpoziume;
2021-10-07d. dalyvavo konferencijoje ,,Mokymosi analitika bendrajame ugdyme:įžvalgos, patirtys, rekomendacijos“;
2021-10-15d. Dalyvavo mokslinėje praktinėje konferencijoje Fizinis raštingumas asmeninės ir visuomenės gerovės kontekste
2021-10-26d. KŠIC seminaras ,,Netradicinės fizinio aktyvumo formos, jų taikymas esant kontaktiniam ir nuotoliniam mokymui“ 6 val.
2021-10-27d. Mokslinis seminaras ,,Sportininkų psichologinė adaptacija COVID-19 pandemijos laikotarpiu) LSU, 2 val.;
2021-10-27d. dalyvavo seminare ,,Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka 6 val. LOA;
2021-12-02d. dalyvavo tarptautiniam sporto forume konferencijoje LSU, 6 val;
2021-12-03d. dalyvavo LSMU tarptautinėje konferencijoje ,,Exercise for helth and rehabilitation” 6 val.;
2021-12-17d.-21d. dalyvavo seminare ,,Psichoemocinę ugdytojų sveiktatą įtakojantys veiksniai ir pozityvūs veiklos rūpesčių sprendimai
2021-01-21d.seminaras ,,Microsoft TEAMS platformos naudojimas nuotoliniam dabui ir mokymuisi" 2val. LSU
2021-02-24d. seminaras ,,Sisteminė analizė: paskirtis ir atlikimas" 2 val. LSU
2021-01-28 d. seminaras apie intelektuinę nuosavybę 4val. LSU

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
- 2020-03-19d. Nr. MC-W-20-8969 paskaita ,,Nuotolinis mokymas(is: kaip dirbti nerealiuoju (asinchroniniu) laiku“ 2 val.;
- 2020-05-06d. KPKC Nr. PA-000184 metodinis renginys ,,Fizinio ugdymo mokymo nuotoliniu būdu patirtis“6 val.
- 2020-09-28-29d. LSU Nr. ŽIPD-SR-22 Seminaras ,,Virtualus mobilumas, kuo skiriasi nuo nuotolinio mokymo? Atsiskaitymų nuotoliniu būdu organizavimas”. 4 val.
- 2020-11-11d. LOA Nr. PS-438, seminaras ,Sėkminga fizinio ugdymo pamoka XXIa.” 4 val.;
- 2020-12-03-04d. LSU Sporto forumas-tarptautinė konferencija ,,Sportininkų rengimo valdymas” ;
- 2020-12-08d. KPKC, Kauno m. fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė. Metodinė diskusija: ,,Iššūkiai nuotolinėse fizinio ugdymo pamokose“ 2 val.

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
- 2019-03-21d. Forumas seminaras ,,Sportas +švietimas = 21 amžiaus galimybės“ 6 val. KPKV Nr. AV-2019-0317;
- 2019-04-24d. mokymai ,,Darbas virtualioje mokymosi aplinkoje“ (3val.) LSU Nr. 522;
- 2019-05-09d. seminaras ,,Ar Europos diena taps Sporto ir sveikatos diena Europoje? 6 val. KPKC Nr. LV-2019-0501;
- 2019-09 mėn. European School Sport Day sertifikatas
-2019-10-03 - 04d. The International Scientific Symposium ,,Physical activity against early aging and noncommunicable diseases"

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
- 2018 -02 seminaras ,,Dopingo žala” (1,5 val.);
- 2018-03-22 d. LTOK projektas ,,Visi skirtingi, bet stiprūs kartu“ (8 val.)
- 2018-04-05 d. seminaras ,,Sporto trauma kaip kelias į pergalę. Ką gali treneris? (4 val.)Nr. SM-4-10
- 2018-05-09 d. Seminaras ,,Ugdome europiečius“ (6 val.) Nr. VS-2018-0713;
- 2018-05-24 d. Pasaulinės badmintono federacijos mokymo programa (8 val.)
- 2018-06-25-27d. ,,Mokinių pasiekimų vertinimas formaliajame švietime: Lenkijos mokytojų patirtis” (24 val.) Nr. 007;
- 2018-08-23 d. seminaras ,,Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo matavimo metodika. Nr. 1118;
- 2018-08-26 d. seminaras ,,Total body integration shoulders, spine, hip joins, feet and knees” (20 val.)
2018-09-24 d. seminaras ,,Vertinimas ir įsivertinimas fiziniame ugdyme” (6val.) Nr. LV-2018-1083;
- 2018-12-05 d. mokymai ,,Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinės vertybių ugdymo programos mokymai” (16 val.) Nr. LV-2018-1715;
- 2018-12-21d. seminaras ,,Sunkių ir gabių vaikų ugdymas” (6 val.) KPKC Nr. VB-2018-1675;

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Atviros LSU dienos susitikimai su moksleiviais.
Paskaitos skirtingų sporto šakų, federacijų atstovams. atstovams

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Atviros LSU dienos susitikimai su moksleiviais.
Paskaitos skirtingų sporto šakų, federacij7 atstovams. atstovams

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Atviros LSU dienos susitikimai su moksleiviais.
Paskaitos skirtingų sporto šakų atstovams .

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Paskaitos seminarai įvairių sporto šakų federacijoms. Viešinti LSU renginius socialiniuose tinkluose. Susitikimai su mokiniais.

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Paskaitos, seminarai įvairių sporto šakų federacijoms. Viešinti LSU renginius socialiniuose tinkluose, susitikimai su mokiniais.

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Edgaras Lapinskasnarys2022-11-18d. LSU

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Inga Lukonaitienėnarė2021-04-01.d.

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikaiKiti mokslo (studentų tyrimai)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0053LMT (ES struktūriniai fondai)Koordiantorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Glasgou universiteteKiti mokslo (stažuotė)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0039LMT (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerintiMoksloNr. S-REP-18-1LMTKoordinatorius

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerintiLMT mokslo projektasNr. S-REP-18-1LMTKoordinatoriusGrupėje yra R. Žumbakytė-Šermukšnienė