Kazys Vadopalas

  • Docentas
    Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra
  • Kazys Vadopalas
  • kazys.vadopalas@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatus tiesiogiai pritaikau dėstant Sporto mediciną, patologinę fiziologiją, vidaus ligas.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Esu Sporto medicinos magistrų modulio koordinatorius. Mano publikacijos glaudžiai siejasi su Sporto medicinos dėstomu moduliu.

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Skaitau sporto medicinos paskaitas kurios susijusios su mano moksline veikla ir publikacijomis.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminarai "Teams platformos naudojimas nuotoliniam darbui" "Akademinė etika, tyrimų etika" "Šiuolaikinių technologijų panaudojimas sporte"

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mano knygos " Impact of Hyperthermia and Pre-Exercise Rehydration on Central Fatigue" populiarinimas pasauliniu mastuIšleista Vokietijoje knyga neseniai pasirodė amazon.com tinklapyjehttps://www.amazon.com/Hyperthermia-Pre-Exercise-Rehydration-Central-Fatigue/dp/3846513806/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=vadopalas&qid=1611671748&sr=8-1
Būsimo projekto viešinimasLSU tinklapyje

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Planuojam parašyti apie mūsų 2018 pateiktą projektą kuris jau praėjo 1 etapąUniversiteto tinklapyje

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2021

Straipsnis Web of Science DB

Solianik, Rima; Bružas, Vidas; Mockus, Pranas; Vadopalas, Kazys; Streckis, Vytautas. Acute effects of high-intensity interval training on cognition and retinal microcirculation in experienced amateur boxers // The journal of sports medicine and physical fitness. Milan : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. eISSN 1827-1928. 2021, vol. 61, iss. 6, p. 867-873. DOI: 10.23736/S0022-4707.20.11352-5. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CAB Abstracts; Embase; MEDLINE; ] [ CiteScore: 2.70, SNIP: 0.855 SJR: 0.537 SJR: 0.537] [ Indėlis: 0.500]

Monografijos dalis

Terentjeviene, Asta; Maciuleviciene, Edita; Vadopalas, Kazys; Mickeviciene, Dalia; Karanauskiene, Diana; Valanciene, Dovile; Solianik, Rima; Emeljanovas, Arunas; Kamandulis, Sigitas; Skurvydas, Albertas. Prefrontal cortex activity predicts mental fatigue in young and elderly men during a 2 h "Go/NoGo" task // Neuromodulation of exercise: impact on different kinds of behavior / Budde, H., Velasques, B., Ribeiro, P., Soya, H., eds. Lausanne : Frontiers Media S.A., 2021. ISBN 9782889669189. ISSN 1664-8714. p. 7-18. DOI: 10.3389/978-2-88966-918-9. [] []

2019

Straipsnis Web of Science DB

Vadopalas, Kazys; Ratkevičius, Aivaras; Skurvydas, Albertas; Sipavičienė, Saulė; Brazaitis, Marius. Pre-exercise rehydration attenuates central fatigability during 2-min maximum voluntary contraction in hyperthermia // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, 55, 3, 66, p. 1-11. DOI: 10.3390/medicina55030066. [ DOAJ; MEDLINE; Embase; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ] [ CiteScore: 1.70, SNIP: 0.595 SJR: 0.443 SJR: 0.443] [ Indėlis: 0.786]

Konferencijos pranešimo tezės

Imbrasiene, D.; Streckis, V.; Vadopalas, K.; Paunksnis, A. Investigation of retinal vessels during the long-term intense exercise with digital portable eye fundus camera // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University Education Academy, 2019. ISBN 9786094673849. p. 77-78. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.7220/9786094673849> [žiūrėta 2019-04-29]. [] [] Vadopalas, K.; Žiobaitė, Ž.; Sipavičienė, S. Effect of physical therapy and electrical muscle stimulation on pain and function condition for persons with chronic non-specific low back pain // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 139. DOI: 10.7220/9786094673849. [] []

2018

Straipsnis kitoje DB

Skurvydas, Albertas; Valančienė, Dovilė; Šatas, Andrius; Mickevičienė, Dalia; Vadopalas, Kazys; Karanauskienė, Diana. Are motor and cognitive control, impulsivity and risk-taking behaviour as well as moral decision making determined by the activity of prefrontal cortex during stroop test? // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2018, vol. 1, no. 108, p. 30-41. DOI: 10.33607/bjshs.v1i108.7. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Straipsnis Web of Science DB

Mickevičius, Mantas; Degens, Hans; Kesminas, Rolandas; Rutkauskas, Saulius; Satkunskienė, Danguolė; Vadopalas, Kazys; Pukėnas, Kazimieras; Jürimäe, Jaak; Skurvydas, Albertas; Kamandulis, Sigitas. Early anterior knee pain in male adolescent basketball players is related to body height and abnormal knee morphology // Physical therapy in sport. Edinburgh : Churchill Livingstone. ISSN 1466-853X. eISSN 1873-1600. 2018, vol. 32, p. 273-281. DOI: 10.1016/j.ptsp.2018.04.003. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; ] [ CiteScore: 2.80, SNIP: 1.183 SJR: 0.888 SJR: 0.888] [ Indėlis: 0.643] Terentjeviene, Asta; Maciuleviciene, Edita; Vadopalas, Kazys; Mickeviciene, Dalia; Karanauskiene, Diana; Valanciene, Dovilė; Solianik, Rima; Emeljanovas, Arunas; Kamandulis, Sigitas; Skurvydas, Albertas. Prefrontal cortex activity predicts mental fatigue in young and elderly men during a 2 h "Go/NoGo" task // Frontiers in neuroscience. Lausanne : Frontiers Media S.A. ISSN 1662-4548. eISSN 1662-453X. 2018, vol. 12, article no. 620, p. 1-12. DOI: 10.3389/fnins.2018.00620. [ DOAJ; Embase; BIOSIS Previews; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 5.70, SNIP: 1.191 SJR: 1.769 SJR: 1.769] [ Indėlis: 0.857]

Mokomoji knyga

Sipavičienė, Saulė; Vadopalas, Kazys; Juodžbalienė, Vilma. Funkcinės būklės vertinimas. Pirmoji pagalba : studijų knyga / Saulė Sipavičienė, Kazys Vadopalas, Vilma Juodžbalienė ; Lietuvos sporto universitetas. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. Kaunas : LSU, 2018. 226 p. ISBN 9786098200188. [] []

2017

Konferencijos pranešimo tezės

Vadopalas, Kazys. Impact of pre-exercise rehydration on central fatigue under the conditions of hyperthermia // International scientific symposium “Climbing the ladder of life, active and fit” : abstract book : 5-7 Oct, 2017, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2017. ISBN 9786098200119. p. 37-37. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/simpoziumas_2017_10_04.pdf> [žiūrėta 2017-10-11]. [] []

Mokomoji knyga

Sipavičienė, Saulė; Vadopalas, Kazys; Juodžbalienė, Vilma. Funkcinės būklės vertinimas. Pirmoji pagalba : studijų knyga / Saulė Sipavičienė, Kazys Vadopalas, Vilma Juodžbalienė ; Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : LSU, 2017. 226 p. ISBN 9786098200102. [] []

2011

Monografija

Vadopalas, Kazys. Impact of hyperthermia and pre-exercise rehydration on central fatigue: The analysis of the skeletal muscles fatigue under the conditions of hyperthermia when performing isometric exercises. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 49 p. ISBN 9783846513804. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Brazaitis, Marius; Skurvydas, Albertas; Vadopalas, Kazys; Daniusevičiūtė, Laura; Senikienė, Žibuoklė. The Effect of heating and cooling on time course of voluntary and electrically induced muscle force variation = Šildymo ir šaldymo poveikis raumenų valingosios ir elektrostimuliacijos sukeltos jėgos kaitai // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, Nr. 1, p. 39-45. Prieiga per internetą: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21681010> [žiūrėta 2016-12-27]. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; DOAJ; Index Copernicus; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.228 SJR: 0.194 SJR: 0.194] [ Indėlis: 0.500]

2010

Straipsnis Web of Science DB

Brazaitis, Marius; Skurvydas, Albertas; Vadopalas, Kazys; Daniusevičiūtė, Laura. Force variability depends on core and muscle temperature // Journal of thermal biology. Oxford : Elsevier. ISSN 0306-4565. 2010, vol. 35, iss. 8, p. 386-391. DOI: 10.1016/j.jtherbio.2010.08.002. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.686 SJR: 0.553 SJR: 0.553] [ Indėlis: 0.429]

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Vadopalas, Kazys; Skurvydas, Albertas; Brazaitis, Marius; Eimantas, Nerijus. Hipertermijos ir dehidratacijos poveikis suaugusių aktyviai sportuojančių vyrų ir moterų griaučių raumenų nuovargiui atliekant maksimalaus intensyvumo izometrinius pratimus // Kūno kultūra ir sportas universitete-2010 = Physical Culture and Sport in Universities 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-4840. 2010, p. 153-155. [] []

Straipsnis kitoje DB

Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Kavaliauskienė, Edita; Vadopalas, Kazys; Verbickas, Vaidas. Aerobinio fizinio krūvio poveikis sportuojančių ir aktyviai nesportuojančių asmenų kūno temperatūrai ir bėgimo greičiui // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2010, Nr. 2(60), p. 54-60. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2010_2.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Vadopalas, Kazys; Brazaitis, Marius; Skurvydas, Albertas; Eimantas, Nerijus. Hipertermijos ir dehidratacijos poveikis suaugusiųjų griaučių raumenų nuovargiui atliekant maksimalaus intensyvumo izometrinius pratimus // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 2(77), p. 88-96. DOI: 10.33607/bjshs.v2i77.385. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Stanislovaitienė, Jūratė; Stanislovaitis, Aleksas; Kavaliauskienė, Edita; Vadopalas, Kazys; Žemaitytė, Viktorija. Lietuvos ir pasaulio elito septynkovininkių rezultatų kaitos analizė // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2010, Nr. 3(61), p. 60-65. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/20.500.12259/112093> [žiūrėta 2020-12-21]. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Vadopalas, Kazys; Brazaitis, Marius; Skurvydas, Albertas; Stanislovaitis, Aleksas; Eimantas, Nerijus; Minderis, Petras; Kudrevičius, Justinas. Dehidratacijos ir rehidratacijos hipertermijos sąlygomis poveikis aktyviai sportuojančių suaugusiųjų periferiniam ir centriniam nuovargiui // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 4(79), p. 86-94. DOI: 10.33607/bjshs.v4i79.357. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []