Šarūnas Šniras

  • Docentas
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Šarūnas Šniras
  • sarunas.sniras@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1995 - 1999Edukologijos bakalauro laipsnis, krepšinio trenerio kvalifikacija / Studies at the Faculty of Sport Technologies and Tourism in Lithuanian Academy of Physical Education – Bachelor Degree
1999 - 2001Kūno kultūros ir sporto profesinė kvalifikacija, Sporto magistro laipsnis / Studies at the faculty of Sport Technologies and Tourism in Lithuanian Academy of Physical Education – Master Degree
2001 - 2005Socialinių mokslų, edukologijos (07S) krypties daktaras / PhD studies in Lithuanian Academy of Physical Education

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
1999 - 2005Pedagogikos ir psichologijos katedra. Asistentas / Department of Pedagogy and Psychology. Assistant.
2005 - 2007Pedagogikos ir psichologijos katedra. Lektorius / Department of Pedagogy and Psychology. Lecturer.
2007Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra. Docentas / Department of health, physical and social education. Assoc. prof.

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovė / Physical education and well-beingUgdymas per sportą / Education through sportsNarys / member

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatus bei kvalifikacijos metu įgytas žinias panaudoti dėstant ir koordinuojant modulius "Sporto psichologija ir sporto pedagogika/Sport psychology and sport pedagogy - (S273B16V) (S273B16U) (studijų programa "Treniravimo sistemos"), "Pedagogika ir psichologija" (studijų programa "Fizinis ugdymas ir sportas"), "Įgalinančioji edukologija per sportą" (antros pakopos studijų programa "Sporto edukologija").

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatus ir kvalifikacijos metu įgytas žinias stengtis panaudoti dėstant ir koordinuojant modulius: Sporto psichologija ir sporto pedagogika/Sport psychology and sport pedagogy - S273B16V; S273B16U - studijų programa "Treniravimo sistemos"; taip pat modulyje "Pedagogika ir psichologija" - studijų programa "Fizinis ugdymas ir sportas.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatus ir kvalifikacijos metu įgytas žinias stengtis panaudoti dėstant ir koordinuojant modulius "Sporto psichologija ir sporto pedagogika/Sport psychology and sport pedagogy - (S273B16V) (S273B16U) (studijų programa "Treniravimo sistemos"), taip pat modulyje "Pedagogika ir psichologija" (studijų programa "Fizinis ugdymas ir sportas"

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatus panaudoti dėstant ir koordinuojant modulius "Sporto psichologija ir sporto pedagogika/Sport psychology and sport pedagogy - (S273B16V) (S273B16U) (studijų programa "Treniravimo sistemos", taip pat modulyje "Pedagogika ir psichologija" (studijų programa "Fizinis ugdymas ir sportas"

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Šarūnas Šniras. Stengiamasi mokslinių tyrimų rezultatus panaudoti dėstant ir koordinuojant modulį "Sporto psichologija ir sporto pedagogika" (pirmoji pakopa studijų programa ,,Treniravimo sistemos".

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai yra panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose: Pedagogika ir psichologija (bendroji, sporto, specialioji) ir Sporto psichologija

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Nuotoliniai mokymai: "MOODLE įrankis - įverčių knygelė"2 a. val.
Nuotoliniai mokymai: "MS Teams pradedantiesiems: pagrindiniai įrankiai ir funkcijos"2 a. val.
Nuotoliniai mokymai: "Microsoft Excel pradedantiesiems"2 a. val.
Nuotoliniai mokymai: "Dirbtinio intelekto taikymas šiuolaikinėse sistemose"2 a. val.
Nuotoliniai mokymai: "Duomenų apsauga - mūsų bendras iššūkis"2 a. val.
Vebinaras "Full-text or abstract database? Find out what Scopus and ScienceDirect are all about"2 val.
Vebinaras "Traveling the meandering paths of... advanced searches in Scopus and ScienceDirect"2 val.
Pažymėjimas apie dalyvavimą kongrese2 val.
Pažymėjimas apie dalyvavimą kongrese2 val.
Seminaro pažyma: "Pažintiniai mokymai savigynos klausimais"1,5 a. val.
Seminaro pažyma: "Psichoemocinė asmens sveikata: problemos ir pagalbos teikimas"1,5 a. val.
Nuotoliniai mokymai: "Šiurkštūs darbo drausmės pažeidimai. Ką reikia žinoti darbuotojams dėl neteisėtų atleidimų" (2023 09 21)2 val.
LSU bibliotekos nuotoliniai mokymai (2023 11 16)1 val.
Vebinaras: "Expand your view of the global research landscape with the Emerging Sources Citation index (ESCI) Archive (2023 10 24)2 val.

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Seminaras. Kibernetinio saugumo grėsmės (2022 01 26).
Paskaita. Tips for well-being in a prolonged uncertaintly. (2022 03 09).1 val.
Seminaras. MS Forms - grįžtamojo ryšio ir registracijų įrankis. (2022 03 10).2 val.
Seminaras. Apverstos klases metodo taikymas studiju procese. (2022 02 24).2 val.
Seminaras. Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje. Kaip išlikti budriems. (2022 03 10).2 val.
Seminaras - diskusija. Psichologinis atsparumas paauglystės kontekste. (2022 03 23).2 val
Seminaras. Tėvų ir vaikų santykių krizės; kaip jas įveikti. (2022 03 02).2 val.
Seminaras. Vaizdo apdorojimo programų naudojimas rengiant paskaitų vaizdo medžiagą. (2022 03 17).2 val.
Paskaita. Socialiai priimtino elgesio formavimas vaikams turinties specialių poreikių. (2022 01 26).2 val.
Seminaras. Biomedicininių tyrimų etika. (2022 10 20).1,5 val.
Seminaras. Socialinių mokslų tyrimų etika. (2022 10 27).1,5 val.
Vebinaras. Efficient literature in ScienceDirect. Workshop for researchers (Lithuania). 2022 10 24.2 val.
Vebinaras. Creating perfect bibliography for your doctoral thesis. Workshop for PHD students [Lithuania]. 2022 10 242 val.
Vebinaras. SciVal Camp 2022 "autumn edition" (2022 11 08).2 val.
Vebinaras. How to write and publish an article. Elsevier Author Workshop. (2022 11 22).2 val.
Vebinaras. How to find a journal wisely. Elsevier Author Workshop. (2022 11 23).2 val.
Vebinaras. Facing the reporting -how you can do it in easy way! (2022 12 08).2 val.
Vebinaras. ScienceDirect for researchers: Knowledge at your fingertips. (2022 12 15).2 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Daugiakultūriškumas - išanskstinės nuostatos ir stereotipai (2021 11 11)
Sport Psychology: The mental game of champions. Seminaras nuotoliniu būdu (2021 06 30)
Prof. D.Pūro paskaita: Kokia turėtų būti teikiama pagalba problemų turintiems paaugliams? (nuotoliniu būdu, 2021 12 13)
Prof. D.Pūro paskaita „Paauglių elgesio ir emocijų ypatumai: ką reikėtų žinoti tėvams“ (nuotoliniu būdu, 2021-09-21 )
Konferencija ,,Kaip stiprinti įtrauktį projektuose? Praktiniai patarimai" (nuotoliniu būdu: 2021 12 17)
Prof. dr. J.Vveinhardt seminaras „Patyčios sporte“ (nuotoliniu būdu: 2021 09 22)
L.Fedorčenkovienė seminaras ,,Microsoft TEAMS platformos naudojimas nuotoliniam darbui ir mokymams" (nuotoliniu būdu: 2021 01 19)
Psichologės O.Mačėnaitės paskaita/diskusija ,,diskusiją „Virtualios dėstytojų ir studentų auditorijos iššūkiai“ (nuotoliniu būdu: 2021 02 11)
Senate patvirtintų dokumentų ir universiteto Trečiosios misijos gairių pristatymas. Pranešėjai: Prorektorė doc. dr. J.Požerienė ir A.Gaižauskienė (nuotoliniu būdu: 2021 01 20)
Seminaras apie intelektinę nuosavybę. Pranešėjai: VU prof. V.Mizaras, teisininkas, advokatas ir dr. M.Rimkevičius (nuotoliniu būdu: 2021 01 29)
Psichologės O.Mačėnaitės paskaita: Nuotolinis (kontaktinis) mokymas: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas (2021 09 18)
V.P. Andriukaitis paskaita: ,,Europos Sąjungos žaliasis kursas" (2021 06 09)

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvavimas seminare "Virtualus mobilumas" (2020-09-28)
Dalyvavimas seminare "Atsiskaitymų nuotoliniu būdu organizavimas, siekiant minimizuoti nusirašymo galimybes: scenarijai, rekomendacijos" (2020-09-29)
Dalyvavimas seminare: ,,Įtaigus viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas" (2020-09-07)
Dalyvavimas seminare: ,,Sudėtingų bendravimo situacijų valdymas, arba ką daryti, kad bendravimas (ne)taptų konfliktu" (2020-10-22)
Dalyvavimas seminare: ,,Akademinė etika, tyrimų etika" (2020-08-28)
Dalyvauta seminare (nuotoliniu būdu): „Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės" (2020-05-19)
Dalyvauta seminare (nuotoliniu būdu): „Mokslinio sąžiningumo ir publikavimo etikos sampratos, neetiškų mokslinių tyrimų apraiškos“ (2020-05-19)
Dalyvauta Sporto forume ir tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Sportininkų rengimo valdymas” (2020-12-3/4)

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokymai dėl duomenų apsaugos reikalavimų,( 2019 06 05)
Seminaras "Dėstytojo paveikslas sociokultūriniame kontekste", (2019 01 15)
Seminaras "Dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstas streso valdymas" (2019 12 11)
Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje: Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai". (2019 11 21).
Dalyvavimas praktiniame-moksliniame simpoziume, skirtame efektyviai pasirengti 2020 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms" (2019 12 12).
Dalyvauta Lietuvos olimpinės akademijos sesijoje: ,,Sportas ir taika - iššūkių įveikimas" (2019 11 13).
Dalyvauta mokymuose: ,,Matematinės statistikos metodų taikymas socialinių ir biomedicininos mokslų tyrimuose" (2019 birželio mėn.).

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Akademinis seminaras: Terminologijos darbo mažmožiai
Lietuvos krepšinio trenerių asocijacijos seminaras
Mokymai e-mokymo (Moodle), LSU informacinės sistemos ir Office 365 (LSU, 2018-08-11)
Seminaras dėstytojams: “Dėstytojo paveikslas Lietuvos sociokultūriniame kontekste: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas. (I dalis. 2018-10-29)
Seminaras dėstytojams: “Dėstytojo paveikslas Lietuvos sociokultūriniame kontekste: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas. (II dalis. 2018-12-17)
LSU Anglų kalbos kursai

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos nariams skaityta paskaita, teikta metodinė informacija: „Asmenų su fizine negalia treniravimo ir sportinio rengimo fiziologiniai ir psichosocialiniai aspektai“ (2023 11 24)
LSU naujienlaiškyje, socialiniuose tinkluose

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras, mokymo kursai LPF sertifikatui ,,Vaikų plaukimo treneris“ įgyti.Mokymų metu treneriai gilino trenerio žinias ir įgūdžius, suprato vaidmenį ir atsakomybes keliamus plaukimo treneriui pagal LPF standartus. Šarūnas Šniras, 2022 m. gegužės 19 d. skaitė paskaitas ir teikė metodinę informaciją kursuose plaukimo treneriams (2 akad. val.).
Lietuvos žirginio sporto federacijaLietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentas Šarūnas Šniras, Aukštadvaryje 2022 m. balandžio 9 d. skaitė paskaitas ir teikė metodinę informaciją kursuose ištvermės jojimo raiteliams (4 akad. val.)
LSU naujienlaiškyje, socialiniuose tinkluose

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LSU naujienlaiškis (2021 01 15)Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros mokslininkai doc. dr. Šarūnas Šniras, dr. Aistė Ušpurienė, prof. dr. Romualdas Malinauskas atliko tyrimą, kuriuo siekta įvertinti fizinio ugdymo mokytojų kompetencijas traumų prevencijai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad fizinio ugdymo mokytojų kompetencijos apie traumų prevenciją skiriasi priklausomai nuo lyties ir pedagoginio stažo.https://mailchi.mp/2375d6d1b867/lsu-naujienlaikis-2020-02-9515336
“Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas”https://www.facebook.com/LSUmokymai
Straipsnis: Laisvalaikis su šeima: 5 idėjos aktyviam laikui draugehttps://www.15min.lt/m/id/gyvenimas/laisvalaikis/laisvalaikis-su-seima-5-idejos-aktyviam-laikui-drauge-1038-1514414?fbclid=IwAR2TUEiWK3_myb1m4wjDkAz_rjsOYFma37zYXGV03bCQEfXXqSQRxhIKrzs
LSU naujienlaiškyje, socialiniuose tinkluose

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
“Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas”https://www.facebook.com/LSUmokymai
Mokslinių tyrimų sklaida visuomeneiLSU naujienlaiškyje, socialiniuose tinkluose

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LSU mokslininkų parengta ugdymo programa turi įtaką jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumuiStraipsnių utorių sukurta ugdymo programa siekta stiprinti krepšinio žaidėjų socialinį savaveiksmiškumą, pasitelkiant vaidmenų žaidimo scenarijus ir atsižvelgiant į tai, ar krepšininkai išmoko taikyti išsiugdytus socialinius įgūdžius sportinėje veikloje. Tyrimo rezultatai patvirtino hipotezę, kad jaunųjų krepšininkų socialinis savaveiksmiškumas didesnis po ugdymo programos nei prieš ją. Tyrimo rezultatai parodė, kad edukacinė programa buvo veiksminga eksperimentinės grupės socialiniam savaveiksmiškumui ir jo komponentams – asmeniniam savęs valdymui (streso valdymui) ir emocijų kontrolei, – ugdyti.https://www.lsu.lt/lsu-mokslininku-parengta-ugdymo-programa-turi-itaka-jaunuju-krepsininku-savaveiksmiskumui/
Rekomendacijos sportuojančių vaikų treneriams ir tėvamsSFUK rekomendacijos
Skaityti 4 kvalifikacijos tobulinimo seminarai sportuojantiems asmenims su klausos negalia (2019 spalio - lapkričio mėn.)

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Paskaitų skaitymasLSU Karjeros ir kompetencijų plėtotės centre rengiamuose kursuose kūno kultūros ir sporto veiklos leidymui įgyti skaitytos paskaitos
Rekomendacijos sportuoiančių vaikų treneriams ir tėvamsLSU internetiniame tinklapyje

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Audrius ArmasVadovasLSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
A. Armo disertacijos: ,,Bendravimo ir konkuravimo gebėjimų derinimo edukacinės prielaidos: sportinių šokių atvejis".VadovasLietuvos sporto universitetas

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Goda StonkuvienėGynimo tarybos narys2021 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Audinga KniūbaitėNarys2020-10-15, Lietuvos sporto universitetas

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Dalius JuodsnukisEdukologijos mokslo krypties gynimo tarybos pirmininkas2018-03-09, Lietuvos sporto universitetas

2016

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2016 02 12Šiaulių universitetas, Aistė ValaikienėŠarūnas Šniras
2016 11 09Jungtinė doktorantūra, Artūras AkelaitisŠarūnas Šniras

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2015 m. gegužės 8 d.V. Kontautienės daktaro disertacijos: „SAVIKONTROLĖS GEBĖJIMŲ UGDYMO KŪNO KULTŪROS PAMOKŲ METU ĮTAKA JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FIZINIAMS GEBĖJIMAMS“ Klaipėdos universitetasŠ. Šniras tarybos narys.

Vykdomi projektai

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014Sporto rėmimo fondasKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijų nacionalinisNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMPF, sporto rėmimo fondasKoordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMSM, ŠMPFKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Lerner, Aleksandras; Šniras, Šarūnas. Peculiarities of motivational expression in athletes students // V. International Cappadocia scientific research congress, November 5-7, 2023, Nevsehir, Türkiye : proceedings book / editor H. Bilgil. New York : Liberty Academic Publishers, 2023. ISBN 9781955094566. p. 1566. Prieiga per internetą: <https://f0b66e53-a298-4fa6-87c2-92ebfe26ca23.filesusr.com/ugd/d0a9b7_8af509cfc77c47229fe7b8a0757ce906.pdf> [žiūrėta 2023-11-23].Savickaite, Klaudija; Sniras, Sarunas. The effect of different educational programmes on the motivation of female football players // 8th international education and innovative sciences congress, November 24-26, 2023, Ankara, Türkiye : abstracts book / editor A. Akbarov. Ankara : Iksad Publishing House, 2023. ISBN 9786253674878. p. 214. Prieiga per internetą: <https://www.24kasim.org/_files/ugd/614b1f_5d500eef8b0644ecab4077153cbec931.pdf> [žiūrėta 2023-12-15].

2022

publikacijos

Sniras, Sarunas. Impact of the social skills training programme on adolescents attending physical education classes // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2022, vol. 11, iss. 2, p. 515-525. DOI: 10.13187/ejced.2022.2.515.Pauliukonis, Kornelijus; Šniras, Šarūnas. U-21 futbolininkų emocinė būsena po laimėtų ir pralaimėtų rungtynių // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 49. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-14].Sniras, Sarunas. Students’ conflicts, causes and ways of solution in physical education lessons // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2022, vol. 11, no. 4, p. 1212-1221. DOI: 10.13187/ejced.2022.4.1212.Šniras, Šarūnas; Klusaitis, Medas. Emotional states of people attending sports and health clubs during and after the period of the Covid-19 pandemic // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2022, vol. 4, no. 127, p. 14-20. DOI: 10.33607/bjshs.v127i4.1295.