Tomas Saulius

  • Docentas
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Tomas Saulius
  • tomas.saulius@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2011VDU įgytas filosofijos daktaro laipsnis / Doctor of Philosophy degree obtained at VDU

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2018LSU suteiktas humanitarinių mokslų docento vardas / LSU awarded the title of associate professor of humanities

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Ugdymas per sportą (vadovas Romualdas Malinauskas) / Education through sport (group leader - Romualdas Malinauskas)Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentas / Associate professor at the Department of Physical and Social Education

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi moduliai "Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija" bei "Sporto ir ugdymo filosofija", iš kurių tematikos yra rašomi moksliniai straipsniai.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Spausdinami moksliniais straipsniai, kurie savo tematika siejasi su moduliais "Sporto ir ugdymo filosofija", "Įvadas į kritinį mąstymą" ir t.t.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Spausdinami moksliniais straipsniai, kurie savo tematika sieja si su moduliais "Sporto ir ugdymo filosofija", "Įvadas į kritinį mąstymą" ir t.t.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
dalyvauta mokymuose "ScienceDirect in didactics - webinar for librarians and academics"2
dalyvauta mokymuose "Kibernetinė higiena (kaip valyti savo kibernetinius dantis)"2

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokymai "Microsoft TEAMS platformos naudojimas nuotoliniam darbui ir mokymams"
Paskaita/diskusija ,,Virtualios dėstytojų ir studentų auditorijos issukiai"
Seminaras apie intelektinę nuosavybę

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Paskaita "Akademinė etika, tyrimų etika" (2 val.)
Seminaras "Įtaigus viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas" (4 val.)
Seminaras "Sudėtingų bendravimo situacijų valdymas, arba ką daryti, kad bendravimas (ne)taptų konfliktu" (4 val.))
Seminarai "Virtualus mokymas (kas tai? kuo skiriasi nuo nuotolimnio mokymo? kaip jį organizuoti aukštojoje mokykloje?)" (2 val.) ir "Atsiskaitymų nuotoliniu būdu organizavimas, siekiant minimizuoti nusirašymo galimybes: scenarijai, rekomendacijos" (2 val.)
Erasmus + virtualus mobilumas. Rygos kūno kultūros akademijoje skaitytos paskaitos tema "Athletes’ Self-awareness and Self-control: Contemporary theoretical and practical issues" (8 val.))

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras "Dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstas streso valdymas"

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras "Terminologijos darbo mažmožiai"

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
"Savižina ir savitvarda šiandieninės neurofilosofijos požiūriu"LSU

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Rekomendacijos sportuoiančių vaikų treneriams ir tėvamsRekomendacijos tėvams. Padedant vaikams pasirinkti tinkamą sporto šaką, pirmiausia atsižvelgti, kurią lankydami jie jaustųsi laimingi, daugiau judėtų.SFUK rekomendacijos
Seminaras "Contemporary practical philosophy of mind"LSU

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Mokslinis seminaras LSU bendruomenei „,Sąmonės sunkioji problema' šiuolaikinės filosofijos požiūriu"LSU
Rekomendacijos sportuiojančių vaikų tėvams ir treneriamsLSU internetiniame puslapyje

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2022

publikacijos

Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Perceived academic stress and social support among university undergraduate students during COVID–19 pandemic // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2022, vol. 11, iss. 3, p. 807-816. DOI: 10.13187/ejced.2022.3.807.

2021

publikacijos

Saulius, Tomas; Malinauskas, Romualdas. Involvement of critical thinking education in university studies: a qualitative research // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2021, vol. 10, iss. 1, p. 113-126. DOI: 10.13187/ejced.2021.1.113.Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Peculiarities of perceived aggressiveness among youth school’s students // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2021, vol. 10, iss. 3, p. 664-669. DOI: 10.13187/ejced.2021.3.664.Saulius, Tomas. Kritinio mąstymo metodai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. 2-asis patais. ir papild. leid. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2021. 319 p. ISBN 9786098200423.

2020

publikacijos

Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Dynamics of the sociability of future PE teachers in the first decades of the 21st century // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2020, vol. 9, iss. 1, p. 67-75. DOI: 10.13187/ejced.2020.1.67.Saulius, Tomas; Valanciene, Dovile; Bilan, Svitlana. Critical thinking in contemporary business education: philosophical perspectives // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Vilnius : Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2020, vol. 19, iss. 2, p. 21-37. Prieiga per internetą: <http://www.transformations.knf.vu.lt/50/ge50.pdf> [žiūrėta 2020-06-10].Valanciene, Dovile; Saulius, Tomas; Majauskiene, Daiva; Skurvydas, Albertas; Delibasic, Milica. Mindfulness - the best way to reduce stress at work? Some theoretical and empirical insights // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Vilnius : Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2020, vol. 19, iss. 2B (50B), p. 907-922. Prieiga per internetą: <http://www.transformations.knf.vu.lt/50b/article/mind> [žiūrėta 2021-04-14].

2019

publikacijos

Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Social self-efficacy and prosocial behaviour among students of high and youth schools // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2019, vol. 8, iss. 3, p. 542-549. DOI: 10.13187/ejced.2019.3.542.Saulius, Tomas. Homero „matomas ir apčiuopiamas žmogus“: Ką svarbaus praleido Rorty? // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 100, p. 56-67. DOI: 10.24101/logos.2019.50.Saulius, Tomas; Malinauskas, Romualdas K. Students’ experiences of philosophy classes in higher education: a case study // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2019, vol. 8, iss. 4, p. 879-888. DOI: 10.13187/ejced.2019.4.879.Malinauskas, Romualdas; Saulius, Tomas; Kaufmanas, Giedrius. Emotional intelligence and stress coping strategies among students of physical education and sport study programs // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2019, vol. 4, no. 115, p. 29-36. DOI: 10.33607/bjshs.v4i115.820.Saulius, Tomas. Descartes’o antinomijos ir standartinė kartezinio dualizmo interpretacija // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 101, p. 20-31. DOI: 10.24101/logos.2019.68.

2018

publikacijos

Saulius, Tomas. „Descartes’o dualizmas“: sinoptinio žmogaus-pasaulyje vaizdinio link // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 96, p. 6-16. DOI: 10.24101/logos.2018.42.Saulius, Tomas. Kartezinio dualizmo recepcija Richardo Rorty kūrinyje Filosofija ir gamtos veidrodis // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 97, p. 6-16. DOI: 10.24101/logos.2018.62.

2017

publikacijos

Saulius, Tomas. „Sielos hipotezė“: kai kurie šiandieninio dualizmo aspektai // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 92, p. 33-44. DOI: 10.24101/logos.2017.45.Saulius, Tomas. Descartes’o ar Ryle’o mitas? // Problemos. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1126. 2017, vol. 92, p. 90-101. DOI: 10.15388/Problemos.2017.92.10903.Saulius, Tomas. Ar „sielos hipotezė“ laikytina moksline hipoteze? // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 93, p. 57-68. DOI: 10.24101/logos.2017.68.