Tomas Saulius

  • Docentas
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Tomas Saulius
  • tomas.saulius@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2011VDU įgytas filosofijos daktaro laipsnis / Doctor of Philosophy degree obtained at VDU

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2018LSU suteiktas humanitarinių mokslų docento vardas / LSU awarded the title of associate professor of humanities

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Ugdymas per sportą (vadovas Romualdas Malinauskas) / Education through sport (group leader - Romualdas Malinauskas)Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentas / Associate professor at the Department of Physical and Social Education

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstant modulius "Ugdymo filosofija", "Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija", "Olimpinis judėjimas ir sporto etika"

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi moduliai "Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija" bei "Sporto ir ugdymo filosofija", iš kurių tematikos yra rašomi moksliniai straipsniai.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Spausdinami moksliniais straipsniai, kurie savo tematika siejasi su moduliais "Sporto ir ugdymo filosofija", "Įvadas į kritinį mąstymą" ir t.t.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Spausdinami moksliniais straipsniai, kurie savo tematika sieja si su moduliais "Sporto ir ugdymo filosofija", "Įvadas į kritinį mąstymą" ir t.t.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
dalyvavo 2023 m. gegužės 23 d. eLABa konsorciumo organizuotame 2 ak. val. praktiniame seminare „Duomenų apsauga – mūsų bendras iššūkis“2 val.
dalyvavo 3 a. val. nuotoliniuose mokymuose „Dirbtinis intelektas studijose: galimybės ir ribos"3 val.
dalyvavo 2 a. val. nuotoliniuose mokymuose „(Ne)Išnaudotos MOODLE aplinkos galimybės2 val.
dalyvavo 1,5 val. trukmės seminare LSU bendruomenei "Psichoemocinė asmens sveikata: problemos ir pagalbos trikimas"1,5 val.
dalyvavo 2 a. val. nuotoliniuose mokymuose „Dirbtinio intelekto taikymas šiuolaikinėse sistemose".2 val.

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
dalyvauta mokymuose "ScienceDirect in didactics - webinar for librarians and academics"2
dalyvauta mokymuose "Kibernetinė higiena (kaip valyti savo kibernetinius dantis)"2

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokymai "Microsoft TEAMS platformos naudojimas nuotoliniam darbui ir mokymams"
Paskaita/diskusija ,,Virtualios dėstytojų ir studentų auditorijos issukiai"
Seminaras apie intelektinę nuosavybę

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Paskaita "Akademinė etika, tyrimų etika" (2 val.)
Seminaras "Įtaigus viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas" (4 val.)
Seminaras "Sudėtingų bendravimo situacijų valdymas, arba ką daryti, kad bendravimas (ne)taptų konfliktu" (4 val.))
Seminarai "Virtualus mokymas (kas tai? kuo skiriasi nuo nuotolimnio mokymo? kaip jį organizuoti aukštojoje mokykloje?)" (2 val.) ir "Atsiskaitymų nuotoliniu būdu organizavimas, siekiant minimizuoti nusirašymo galimybes: scenarijai, rekomendacijos" (2 val.)
Erasmus + virtualus mobilumas. Rygos kūno kultūros akademijoje skaitytos paskaitos tema "Athletes’ Self-awareness and Self-control: Contemporary theoretical and practical issues" (8 val.))

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras "Dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstas streso valdymas"

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras "Terminologijos darbo mažmožiai"

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslinio tyrimo viešinimas LSU tinklapyje 2023 m. balandžio 7 d.Lietuvos sporto universiteto (LSU) mokslininkų doc. dr. Tomo Sauliaus ir prof. dr. Romualdo Malinausko straipsnis empiriškai pagrindžia, kad Racionalios emocinės elgesio terapijos metodų taikymas gali padėti pagerinti būsimų trenerių psichologinę adaptaciją po pandemijos.Tyrimas atskleidžia, kokiomis priemonėmis galėtų būti stiprinamas sportininkų bei sporto trenerių psichologinis atsparumas ir tobulinami jų emocijų valdymo įgūdžiai. Darytina apibendrinanti išvada, kad suvokus neigiamų minčių reikšmę neadaptyvių emocijų atsiradimui, tampa aiškesnės sportininkų bei sporto trenerių emocinių problemų prevencijos galimybėhttps://stats.sender.net/browser_preview/FGO9GSs7Ph_AU4S2
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
"Savižina ir savitvarda šiandieninės neurofilosofijos požiūriu"LSU

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Rekomendacijos sportuoiančių vaikų treneriams ir tėvamsRekomendacijos tėvams. Padedant vaikams pasirinkti tinkamą sporto šaką, pirmiausia atsižvelgti, kurią lankydami jie jaustųsi laimingi, daugiau judėtų.SFUK rekomendacijos
Seminaras "Contemporary practical philosophy of mind"LSU

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Mokslinis seminaras LSU bendruomenei „,Sąmonės sunkioji problema' šiuolaikinės filosofijos požiūriu"LSU
Rekomendacijos sportuiojančių vaikų tėvams ir treneriamsLSU internetiniame puslapyje

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteteMoksloNr. 2023-K-032CPVA Kvietimas teikti paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gautiKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Pupkis, Algirdas; Saulius, Tomas. Education of critical thinking of university students // Humanities studies. Zaporozhzhia : Publishing House Helvetica. ISSN 2708-0390. eISSN 2708-0404. 2023, vol.15 (92), p. 112-119. DOI: 10.32782/hst-2023-15-92-13.Martinkėnas, Paulius; Saulius, Tomas. Olimpinių vertybių ugdymo tyrimų metmenys // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2023, p. 37. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2023-12-23].Surdokaitė, Kristina; Saulius, Tomas. Autistiškų vaikų socialinių įgūdžių ugdymo tendencijos // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2023, p. 44. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2023-12-23].Pupkis, Algirdas; Saulius, Tomas. Higher education: academic freedom and social responsibility // Humanities studies. Zaporozhzhia : Publishing House Helvetica. ISSN 2708-0390. eISSN 2708-0404. 2023, vol. 17 (94), p. 127-136. DOI: 10.32782/hst-2023-17-94-13.

2021

publikacijos

Saulius, Tomas. Kritinio mąstymo metodai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. 2-asis patais. ir papild. leid. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2021. 319 p. ISBN 9786098200423.

2020

publikacijos

Saulius, Tomas; Valanciene, Dovile; Bilan, Svitlana. Critical thinking in contemporary business education: philosophical perspectives // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Vilnius : Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2020, vol. 19, iss. 2, p. 21-37. Prieiga per internetą: <http://www.transformations.knf.vu.lt/50/ge50.pdf> [žiūrėta 2020-06-10].Valanciene, Dovile; Saulius, Tomas; Majauskiene, Daiva; Skurvydas, Albertas; Delibasic, Milica. Mindfulness - the best way to reduce stress at work? Some theoretical and empirical insights // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Vilnius : Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2020, vol. 19, iss. 2B (50B), p. 907-922. Prieiga per internetą: <http://www.transformations.knf.vu.lt/50b/article/mind> [žiūrėta 2021-04-14].

2019

publikacijos

Saulius, Tomas. Homero „matomas ir apčiuopiamas žmogus“: Ką svarbaus praleido Rorty? // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 100, p. 56-67. DOI: 10.24101/logos.2019.50.Saulius, Tomas. Descartes’o antinomijos ir standartinė kartezinio dualizmo interpretacija // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 101, p. 20-31. DOI: 10.24101/logos.2019.68.

2018

publikacijos

Saulius, Tomas. „Descartes’o dualizmas“: sinoptinio žmogaus-pasaulyje vaizdinio link // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 96, p. 6-16. DOI: 10.24101/logos.2018.42.Saulius, Tomas. Kartezinio dualizmo recepcija Richardo Rorty kūrinyje Filosofija ir gamtos veidrodis // Logos. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 97, p. 6-16. DOI: 10.24101/logos.2018.62.