Andrius Šatas

  • Mokslo darbuotojas
    Sporto mokslo ir inovacijų institutas
  • Andrius Šatas
  • andrius.satas@lsu.lt

Papildomos pareigos

Lektorius dr., Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2016Įgytas neurobiologijos magistro laipsnis / Graduated master studies in neurobiology
2022Įgytas biologijos krypties mokslo daktaro laipsnis / Graduated PhD studies in biology

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2019Jaunesnysis mokslo darbuotojas / Junior researcher
2019Lektorius / Lecturer
2023Mokslo darbuotojas / Researcher

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas / Muscles, motor control and health promotionAplinkos veiksnių poveikis / Effects of environmental factorsMokslo darbuotojas / Researcher

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų naujausius rezultatus pristatau studentams teorinėse paskaitose. Mokslinių tyrimų metodus pristatau praktinėse paskaitose.

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų metu gautos žinios pristatomos dėstomuose moduliuose bakalauro ir magistrantūros studijų studentams.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai tiesiogiai susiję su dėstomu moduliu "Judesių valdymas ir mokymas"

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi moduliai tiesiogiai susiję su moksline veikla.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Sporto mokslo ir inovacijų instituto vykdomų tyrimų rezultatais papildau savo dėstomų modulių "Smegenys ir stresas" B001M025, "Judesių valdymas ir mokymas" S273B16S medžiagą. Moduliuose "Įvadas į sporto mokslą" S273B17C ir "Research methods and Empirical observation" S274M042 pristatau instituto laboratorijas, naudojamus tyrimų metodus.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymai dėstytojams66

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
BrainVision Analyzer 2 Webinar: Phase and connectivity analysis
BrainVision Analyzer 2 Webinar: Time-frequency analysis with Wavelets

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Instituto laboratorijų ir tyrimų pristatymasPristatymas Erasmus studentams, moksleiviams, užsienio svečiams
Mobilios laboratorijos išvykos
Laboratorijų pristatymasUniversitete pagal poreikį
Mobiliosios laboratorijos išvykosPagal poreikį

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mobilios laboratorijos išvykos
SMII laboratorijų pristatymas moksleiviams, svečiams iš užsienioPristatomi SMII vykdomi tyrimai, galimybės, naudojama įranga
Mobiliosios laboratorijos išvykosMokyklos, mokslo ir studijų parodos, sporto renginiai visuomenei
SMII laboratorijų pristatymas moksleiviams, užsienio svečiamsSMII

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
SMII laboratorijų pristatymas Universiteto svečiams, moksleiviams
Mobilios laboratorijos projektasPagal poreikį
SMII laboratorijų pristatymasPagal poreikį

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Sporto mokslo ir inovacijų instituto laboratorijų pristatymas moksleiviams, svečiamsLietuvos Sporto Universiteto interneto puslapis

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Sporto mokslo ir inovacijų instituto laboratorijų pristatymaiMoksleiviams, Universiteto svečiams buvo pristatomos instituto laboratorijos, vykdomi tyrimai, tyrimų rezultatai
Sporto mokslo ir inovacijų instituto laboratorijų pristatymasLSU

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti moksloNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti mokslo (infrastruktūra)Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius
Jauno ir pagyvenusio amžiaus vyrų griaučių raumenų atrofijos ir hipertrofijos molekulinių bei metabolinių žymenų paieškaMoksloNr. S-MIP-19-54Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektas)Koordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Straipsnis Web of Science DB

Brazaitis, Marius; Satas, Andrius. Regular short-duration breaks do not prevent mental fatigue and decline in cognitive efficiency in healthy young men during an office-like simulated mental working day: An EEG study // International journal of psychophysiology. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0167-8760. eISSN 1872-7697. 2023, vol. 188, p. 33-46. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2023.03.007. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSIS Previews; Embase; ] [ CiteScore: 4.80, SNIP: 1.041 SJR: 0.854 SJR: 0.854] [ Indėlis: 1.000]

Konferencijos pranešimo tezės

Venckūnas, T.; Šatas, A.; Černych, M.; Eimantas, N.; Brazaitis, M.; Kamandulis, S. Positive correlation between whole body maximal oxygen uptake and non-invasively (NIRS) measured muscle mitochondrial power // Current trends in sports sciences and physical education : 16th conference of Baltic Society of Sport Sciences : May 24–25th, 2023, Biała Podlaska, Poland : programme and abstracts. Biała Podlaska. 2023, p. 69-70. Prieiga per internetą: <https://bsss.awf-bp.edu.pl/download/abstracts.pdf> [žiūrėta 2023-10-20]. [] []

2022

Daktaro disertacija

Šatas, Andrius. Motor and mental fatigue development during performance of prolonged unilateral and bilateral motor control and coordination tasks = Fizinio ir protinio nuovargio kaita atliekant ilgalaikes unilateralines ir bilateralines judesių valdymo ir koordinacijos užduotis, 2022. 176 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:139074800/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-09-19]. [] []