Vida Ostasevičienė

  • Lektorė dr.
    Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra
  • Vida Ostasevičienė
  • vida.ostaseviciene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1989 – 1993Kūno kultūros dėstytojo kvalifikacija, Lietuvos kūno kultūros institutas
1993 – 1995Biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos kūno kultūros institutas

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2022- iki dabarLSU Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros lektorė
2009 – 2022LSU Taikomosios biologijos ir reabilitacijos, vėliau Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros e. doc.p.
2002 – 2009LKKA Taikomosios fizinės veiklos katedros lektorė
1994 – 2002LKKA Pedagogikos ir psichologijos katedros asistentė
1988-1989Kauno raj. Vaikų ir jaunių sporto mokykla, lengvosios atletikos trenerė.

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimasSpecialiųjų poreikių asmenų įgalinimas per sportąGrupės vadovė

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Pedagoginė veikla tiesiogiai susijusi mokslinių tyrimų kryptimi.

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla tiesiogiai susijusi su pedagogine veikla, su dėstomais dalykais: Taikomosios fizinės veiklos konceptualizacija; Įtraukusis fizinis ugdymas; Vaikų iš pažeidžiamų grupių integracija per sportą.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
I pakopoje dėstau studijų dalykus - "Specialioji pedagogika ir psichologija", "Gydomasis masažas"; II pakopoje -" Inkliuzinis fizinis aktyvumas", TFV konceptualizacija". Visi studijų dalykai susiję su moksline veikla, nes mokslinių tyrimų objektas - žmonių, turinčių įvairių specialiųjų poreikių sveikatos, fiznės ir psichologinės būklės, socialinio gyvenimo, sporto aspektai. Visa tai ir dėstoma minėtuose studijų dalykuose.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
I pakopoje dėstau studijų dalykus - "Specialioji pedagogika ir psichologija", "Gydomasis masažas"; II pakopoje -" Inkliuzinis fizinis aktyvumas", TFV konceptualizacija". Visi studijų dalykai susiję su moksline veikla, nes mokslinių tyrimų objektas - žmonių, turinčių įvairių specialiųjų poreikių sveikatos, fiznės ir psichologinės būklės, socialinio gyvenimo, sporto aspektai. Visa tai ir dėstoma minėtuose studijų dalykuose.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mosklinė veikla tiesiogiai susijusi su dėstomais dalykais: Specialiąja pedagogika ir psichologija (KKU, TRS bakalaurams); Bendrasis ir taikomasis masažas (TRS, KIN bakalaurams); Inkliuzinis fizinis aktyvumas (TFV magistrantams); Taikomosios fizinės veiklos konceptualizacija (TFV magistrantams).

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla susijusi su LSU dėstomais dalykais "Specialioji pedagogika ir psichologija", "Socialinio elgesio ir įgūdžių ugdymo technologijos"

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Dalyvavimas ŽIPD paskaitose5 val.
XXI edukacijos forumas tema „Ko išmokstame iš negalios tyrimų?“2 val.
Dalyvavimas 6-toje LSU tarptautinėje savaitėjeSunku įvertinti, nes tai kelių dienų renginys, rūpinimasis svečiais.
Kvalifikacijos tobulinimo programa "Skaitmeninių kompetencijų tobulinimo C lygio mokymai dėstytojams"66 val.
Tarptautinis eTwinning seminaras1 val.
Kvalifikacijos tobulinimo renginys "Nacionalinė autizmo konferencija 2023"8 val.
Dalyvauta Nordplus projekte "Integrative Care for the Elgerly", vestos praktinės pratybos studentamsProjektas truko kelias dienas.
Dalyvauta VII-ojoje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) organizuojamoje konferencijoje „UGDYMAS IR ŠVIETIMAS: ĮVAIROVĖS VERTĖ“Vyko dvi dienas

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Dalyvauta Europos taikomosios fizinės veiklos kongrese ir skaitytas pranešimas tema "The Effects of an Adapted Physical Activity Program on Gait, Balance and Quality of Life in Persons with Parkinson's Disease "5 val (su pranešimo paruošimu ir pristatymu)
Dalyvauta online Taikomosios fizinės veiklos vebinare "Adapted Physical Educational post COVID from a global perspective"2
Baigti anglų kalbos kursai86 val.+ 43 val.
Dalyvautanuotoliniuose mokymuose „Google įrankių naudojimas"2 val.
Dalyvauta paskaitoje „The dark side of physical activity: exercise addiction, eating disorder, injuries“ (The psychosocial risk and protective factors in competitive sport).1,5 val.
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kaip komunikuoti, kad būtum išgirstas?“8 val.
Dalyvauta paskaitoje visuomenei "Lietuvos jaunų žmonių fizinio aktyvumo, mitybos įpročių ir socialinio kapitalo sąsajos"2 val.
Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS“, parengti ir skaityti du pranešimai.2 val.
Dalyvauta VI-oje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) mokslinėje konferencijoje "ŠVIETIMO PRAKTIKA IR TYRIMAI TURBULENTINIAME PASAULYJE"6 val. (pirma diena); 3 val. (antra diena).
Dalyvauta konferencijoje LR seime "AUKŠTASIS MOKSLAS: PASIEKIMAI, IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS"4 val.
Dalyvauta mokslinėje konferencijje "ŽMONIŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ, SVEIKATINIMO, SLAUGOS IR REABILITACIJOS AKTUALIJOS“.5 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Anglų k. kursai
Seminaras "Mikrosoft TEAMS platformos naudijimas nuotoliniam darbui ir mokymams"
Paskaita "Europos sąjungos žaliasis kursas"
Seminaras "Virtualios dėstytojų ir studentų auditorijos iššūkiai"
Nuotoliniai metodologiniai mokymai "Klasifikaciniai metodai kiekybinėje duomenų analizėje:diskriminantinė analizė"
Tarptautinė konferencija "Moterų autizmas:atpažinimas ir pagalba"
Paskaita "VUCA aplinkos kariai"
Paskaita "Daugiakultūriškumas-išankstinės nuostatos ir stereotipai"
LETA edukacijų tyrimų konferencija Mokslinis pilietiškumas neapibrėžtame pasaulyje"
Mokymai " Staff training activity"
Seminaras " Mokslinis stilius:teorinės įžvalgos ir kalbos ypatumai"

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras (12.02.2020): EBSCO Training in Kaunas - Kaunas County Public Library
Praktinis mokslinis simpoziumas (27.02.2020). 2020: nefarmakologinės geru mokslu grįstos sveikatinimo technologijos Lietuvos žomonėms".
Vebinaras: (09. 04.2020). Lėtinio streso priežastys ir fizinės priemonės jo valdymui
Vebinaras (28.04.2020). Lėtinio streso valdymo būdai: sumani treniruotė.
Vebinaras (30.04.2020). Linkedin galimybės: universitetui, bendruomenei ir kiekvienam asmeniškai.
Vebinaras (05.05.2020). SAGE Research Methods Video.
Vebinaras (13.05.2020). SAGE Knowledge Books & Reference.
Vebinaras (09.06.2020). Negalės įvairovė: pažink mane.
Vebinaras (12.11.2020). Visuomenės švietimas apie kurčiuosius
Vebinaras (17.11.2020). Kūrybiškos smegenys
Mokymo kursai (spalis-lapkritis, 2020). Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A1.1.
Vebinaras (19.05.2020). Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės.
Nuotolinė konferencija (22.10.2020). EUCAPA 2020
Nuotolinė konferencija (03.12.2020). Adapting
Seminaras (08.09.2020). Įtaigus viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas.
Vebinaras (07.12.2020). Universalus prieinamumas: kaip architektūra gali pašalinti barjerus ir skatinti įtrauktį
Vebinarai (04-05. 08.2020). Bendravimo su žmonėmis, turinčiais negalią, ypatumai.
Seminaras (22.10.2020). Sudėtingų bendravimo situacijų valdymas.
Vebinaras (30.09.2020). Virtualus mobilumas.
Seminaras online (03.12.2020). Promoting Inclusive Environments through Adapted Physical Activity

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Kvalifikacijos kėlimo mokymai LSU dėstytojams 2019 04 24
Baltijos šalių seminaras (skaitytas pranešimas, dalyvauta mokymuose ir diskusijose)
Seminaras paie vakuuminių taurių naudijomą sveikatingumo procedūrose (masažuotojo kvalifikacijos kėlimas)
Dalyvavimas pirmoje Lietuvos masažuotojų konferencijoje (klausyta pranešimai, dalyvauta diskusijose)
Mokslinins seminaras "Adapted Physical Activity on Inclusion from an American Perspective"
Anglų kalbos kursai
Mini-simpoziumas "Taikomoji fizinė veikla ir neįgaliųjų sportas" (simpoziumo organizacija, klausyti pranešimai, diskusijos)
Mokymai apie Rosen metodo panaudojimą sveikatinimo procedūrose
Mokslinė konferencija "The International Symposium on Adapted Physical Activity 2019 (ISAPA 2019)". 14-18 June, 2019, Charlottesville, Virginia, USA. https://www.xcdsystem.com/isapa/program/n4q96Zt/index.cfm?pgid=872
Mokslinė konferencija "Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai"

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Anglų k. kursai
Dėstytojpo paveikslas Lietuvos sociokultūriniame kontekste: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas"

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Šiuo metu užsakytų ar numatytų veiklų nėra.

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Du skyriai į knygą Fizinio ugdymo organizacijai FIEPKnyga: “Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs: Researches - Best Practices - Situation”

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Sporto mokslas – Lietuvos žmonių gerovei: baltoji knyga (2019) / sudaryt. Albertas Skurvydas. ISSN 2538-905X.Kartu su bendraautoriais parengtas knygos skyrelis "Fizinio aktyvumo ir sporto rekomendacijos žmonėms, patyrusiems nugaros smegenų pažeidimus"https://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2019/07/2019-Sporto-mokslas-Lietuvos-zmoniu-gerovei-IKELIMUI.pdf
Parengti skyrių LSU mokslo populiarinimo knygaiBaltoji knyga
LSU mokslininkų darbų viešinimasSocialiniai tinklai
TFV mokslo ir studiijų laboratorijoje atliekamų tyrimų pristatymas moksleiviams, atvykstantiems interesantams ir kt.TFV laboratorija

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Baltoji knyga lietuvos visuomeneiParuošta skyrelis į knygą "Fizinio aktyvumo ir sporto rekomendacijos žmonėms su nugaros smegenų pažeidimais"

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Dovilė SelickaitėNarė2019 06 04

2016

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2016 12 07LSMUTarybos narė

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
-----

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Empowering primary school teacher to include pupils with special education needs into physical education classes using digital tools (SENDIteach)Studijų (T)Nr. KA220-SCH-AE7826A3Erasmus+Koordinatorius

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in UkraineStudijų (T)Nr. 2018-2963/001-001Erasmus+Partneris
Empowering primary school teacher to include pupils with special education needs into physical education classes using digital tools (SENDIteach)Studijų (T)Nr. KA220-SCH-AE7826A3Erasmus+Koordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Young Ordinary and Disable sports Athletes Mentors (YODA Mentors)StudijųNr. 2018-2972/001-001Erasmus+Partneris
Nordic-Baltic Master: Rights on Sustainable Development of Adapted Physival Activity 2019StudijųNr. NPHE-2019/10251NordPlusKoordinatorius
Sport Empowers Disabled Youth 2StudijųNr. 613130-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCPErasmus+Partneris
School and Community Based Sports for the Social Inclusion of Vulnerable Target Groups (KINESIS)StudijųNr. 613266-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SCPErasmus+Partneris
Integrative Care for Elderly 2020StudijųNr. NPHE-2020/10136NordPlusKoordinatorius
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014Sporto rėmimo fondasKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in UkraineStudijųNr. 2018-2963/001-001Erasmus+Partneris
Young Ordinary and Disable sports Athletes Mentors (YODA Mentors)StudijųNr. 2018-2972/001-001Erasmus+Partneris
Nordic-Baltic Master: Rights on Sustainable Development of Adapted Physival Activity 2019StudijųNr. NPHE-2019/10251NordplusKoordinatorius
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijų nacionalinisNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMPF, sporto rėmimo fondasKoordinatorius
School and Community Based Sports for the Social Inclusion of Vulnerable Target GroupsStudijųNr. 613266-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SCPErasmus+Partneris
Integrative Care for Elderly 2020StudijųNr. NPHE-2020/10136NordplusKoordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in UkraineStudijųNr. 2018-2963/001-001Europos Komisija, Erasmus+Partneris
Young Ordinary and Disable sports Athletes Mentors (YODA Mentors)StudijųNr. 2018-2972/001-001Europos Komisija, Erasmus+Partneris
Nordic-Baltic Master: Rights on Sustainable Development of Adapted Physival Activity 2019StudijųNr. NPHE-2019/10251NordplusKoordinatorius
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMSM, ŠMPFKoordinatorius

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Ecological Approach in Adapted Physiacl Activity/2017Studijų projektasNr. NPHE-2017/10364NordplusKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Mažeika, Mantas; Ostasevičienė, Vida. Gimnastikos poveikis kurčių paauglių gebėjimams bendrauti // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2538-7952. 2023, p. 73. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2024-01-02].Miškauskaitė, Silvija; Ostasevičienė, Vida. Vaikų, turinčių nežymų intelekto sutrikimą, fizinių ypatybių ir kognityvinių funkcijų lavinimas taikant interaktyvią fizinę veiklą // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2538-7952. 2023, p. 74. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2024-01-02].Zigmantavičiūtė, Rūta; Ostasevičienė, Vida. Ableizmo samprata ir jo raiška Lietuvos neįgaliųjų sporte // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2538-7952. 2023, p. 75. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2024-01-02].

2022

publikacijos

Marcinkevičiūtė, Karolina; Ostasevičienė, Vida; Greimaitė, Renata. Mokinių netinkamo elgesio keitimas pagal pepis sistemą įtraukiojo fizinio ugdymo pamokose // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 45. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-14].