Pranas Mockus

  • Docentas
    Treniravimo mokslo katedra
  • Pranas Mockus
  • pranas.mockus@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1989Aukštasis/

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
1989Dėstytojas

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Sportininkų rengimo technologijosAerobinio pajėgumo adaptacija/Sportininkų fizinių krūvių rizikos ankstyvoji diagnostikaDocentas

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Praktinis mokslinių tyrimų taikymas treniravimo vyksme

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Straipsnis Web of Science DB

Bruzas, Vidas; Venckunas, Tomas; Kamandulis, Sigitas; Snieckus, Audrius; Mockus, Pranas; Stasiulis, Arvydas. Metabolic and physiological demands of 3 x 3-min-round boxing fights in highly trained amateur boxers // The journal of sports medicine and physical fitness. Milan : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. eISSN 1827-1928. 2023, vol. 63, iss. 5, p. 623-629. DOI: 10.23736/S0022-4707.22.13661-3. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CAB Abstracts; Embase; MEDLINE; ] [ CiteScore: 3.30, SNIP: 0.800 SJR: 0.496 SJR: 0.496] [ Indėlis: 0.500]

2022

Straipsnis Web of Science DB

Venckunas, Tomas; Bruzas, Vidas; Stasiulis, Arvydas; Snieckus, Audrius; Mockus, Pranas; Kamandulis, Sigitas. Cardiorespiratory responses to specific and nonspecific exercise in high-profile amateur boxers // Journal of strength and conditioning research. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1064-8011. eISSN 1533-4287. 2022, vol. 36, iss. 3, p. 717-722. DOI: 10.1519/JSC.0000000000003496. [ Embase; Academic Search Premier; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SPORTDiscus; MEDLINE; ] [ CiteScore: 6.00, SNIP: 1.669 SJR: 1.474 SJR: 1.474] [ Indėlis: 0.429]

2021

Straipsnis Web of Science DB

Solianik, Rima; Bružas, Vidas; Mockus, Pranas; Vadopalas, Kazys; Streckis, Vytautas. Acute effects of high-intensity interval training on cognition and retinal microcirculation in experienced amateur boxers // The journal of sports medicine and physical fitness. Milan : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. eISSN 1827-1928. 2021, vol. 61, iss. 6, p. 867-873. DOI: 10.23736/S0022-4707.20.11352-5. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CAB Abstracts; Embase; MEDLINE; ] [ CiteScore: 2.70, SNIP: 0.855 SJR: 0.537 SJR: 0.537] [ Indėlis: 0.500]

2020

Straipsnis kitoje DB

Mockus, Pranas; Mockienė, Asta; Karanauskienė, Diana; Česnaitienė, Vida Janina. Relationships between the psychoemocial state of middle-aged people and their physical activity levels // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2020, vol. 1, no. 116, p. 10-19. DOI: 10.33607/bjshs.v1i116.898. [ Index Copernicus; SPORTDiscus with Full Text; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); ] [] []

2019

Konferencijos pranešimo tezės

Liorančas, Robertas; Mockus, Pranas. Boksininkų bendrojo ir specialiojo fizinio parengtumo kaita parengiamuoju treniruočių laikotarpiu // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 50. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-23]. [] []

2018

Straipsnis Web of Science DB

Bružas, Vidas; Kamandulis, Sigitas; Venckūnas, Tomas; Sniečkus, Audrius; Mockus, Pranas. Effects of plyometric exercise training with external weights on punching ability of experienced amateur boxers // Journal of sports medicine and physical fitness. Torino : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. eISSN 1827-1928. 2018, vol. 58, iss. 3, p. 221-226. DOI: 10.23736/S0022-4707.16.06674-3. [ MEDLINE; Embase; CAB Abstracts; Pascal; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.70, SNIP: 0.569 SJR: 0.477 SJR: 0.477] [ Indėlis: 0.429] Kamandulis, Sigitas; Bruzas, Vidas; Mockus, Pranas; Stasiulis, Arvydas; Snieckus, Audrius; Venckunas, Tomas. Sport-specific repeated sprint training improves punching ability and upper-body aerobic power in experienced amateur boxers // Journal of strength and conditioning research. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1064-8011. eISSN 1533-4287. 2018, vol. 32, no. 5, p. 1214-1221. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002056. [ Dialnet; SPORTDiscus; MEDLINE; Embase; Academic Search Premier; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 4.20, SNIP: 1.385 SJR: 1.366 SJR: 1.366] [ Indėlis: 0.571]

Konferencijos pranešimo tezės

Juchnevičiūtė, Vilma; Bulotienė, Daiva; Mockus, Pranas; Alekrinskis, Aleksandras; Zuoza, Aurelijus Kazys. Šiuolaikinės penkiakovės bėgimo ir šaudymo rungties ypatumai ir aerobinio pajėgumo sąsajos // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : respublikinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti : programa, plenariniai pranešimai, pranešimų tezės : Kaunas, 2018 m. gruod. 20 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2018, p. 21-21. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/46>. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Juchnevičiūtė, Vilma; Bulotienė, Daiva; Mockus, Pranas; Alekrinskis, Aleksandras; Zuoza, Aurelijus Kazys. Šiuolaikinės penkiakovės bėgimo ir šaudymo rungties ypatumai ir aerobinio pajėgumo sąsajos // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (XI) : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. eISSN 2538-7944. 2018, p. 35-45. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/57> [žiūrėta 2019-02-06]. [] []

2017

Konferencijos pranešimo tezės

Bružas, Vidas; Kamandulis, Sigitas; Venckūnas, Tomas; Sniečkus, Audrius; Mockus, Pranas; Stasiulis, Arvydas. The influence of sport-specific repeated sprint training on punching ability and upper-body aerobic power in experienced amateur boxers // Multiplicity of sports science in practice : abstracts of the 10th conference of the Baltic Sport Science Society, Riga, Latvia, 26-28 April 2017. Riga : Latvian academy of sport education, 2017. ISBN 9789934520334. p. 84-84. [] [] Bružas, Vidas; Kamandulis, Sigitas; Venckūnas, Tomas; Sniečkus, Audrius; Mockus, Pranas. Effects of plyometric exercise on punching ability of boxers // Multiplicity of sports science in practice : abstracts of the 10th conference of the Baltic Sport Science Society, Riga, Latvia, 26-28 April 2017. Riga : Latvian academy of sport education, 2017. ISBN 9789934520334. p. 85-85. [] []

2015

Konferencijos pranešimo tezės

Birgiola, Žygimantas; Auzinš, Lukas; Mockus, Pranas. Effects on leg muscle explosive power after application of tibial nerve neurodynamics in young females during vertical jump // International conference Exercise for health and rehabilitation : book of abstracts : Kaunas, 18th December, 2015. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2015. ISBN 9789955154167. p. 22-24. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/8466/bookofabstracts.pdf>. [] []

2014

Straipsnis Web of Science DB

Bružas, Vidas; Stasiulis, Arvydas; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas; Statkevičienė, Birutė; Subačius, Vitalijus. Aerobic capacity is correlated with the ranking of boxers // Perceptual and Motor Skills. Missoula : Ammons Scientific. ISSN 0031-5125. 2014, vol.119, no. 1, p. 50-58. Prieiga per internetą: <http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/30.29.PMS.119c12z9>. [ Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.20, SNIP: 0.541 SJR: 0.314 SJR: 0.314] [ Indėlis: 0.643]

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Dudėnienė, Lolita; Skarbalius, Antanas; Mockus, Pranas. Lietuvos dziudo moterų 2014 metų čempionato varžybinės veiklos ypatumai = Lithuanian women’s judo championship matches (time-motion) peculiarities // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (VII) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. ISSN 2029-1590. 2014, p. 369-375. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Dudėnienė, Lolita; Skarbalius, Antanas; Mockus, Pranas. Lietuvos dziudo moterų čempionato varžybinės veiklos (kovos laiko ir technikos) analizė // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. Konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 80-mečiui paminėti ir Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms pasirengti : Treniravimo mokslo katedros [respublikinė] mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2014 m. gruodžio 18 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2014, p. 26-28. [] [] Mockienė, Asta; Mockus, Pranas. Akademinio irklavimo irkluotojų kojų raumenų jėgos poveikis varžybų rezultatams irkluojant irklavimo ergometru // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. Konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 80-mečiui paminėti ir Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms pasirengti : Treniravimo mokslo katedros [respublikinė] mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2014 m. gruodžio 18 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2014, p. 54-56. [] [] Volungevičius, Gintautas; Mockus, Pranas; Mockienė, Asta. Jaunųjų dviratininkų parengtumo kaita per parengiamąjį treniruotės laikotarpį // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. Konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 80-mečiui paminėti ir Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms pasirengti : Treniravimo mokslo katedros [respublikinė] mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2014 m. gruodžio 18 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2014, p. 88-90. [] []

2013

Konferencijos pranešimo tezės

Mockienė, Asta; Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas. Studenčių širdies susitraukimų dažnio ir jo variabilumo lėtosios adaptacijos eiga dėl aerobinių pratybų poveikio // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Treniravimo mokslo katedros mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2013 m. gruodžio 19 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2013, p. 43-44. [] []

Straipsnis kitoje DB

Matulevičiūtė, Birutė; Žumbakytė-Šermukšnienė, Renata; Mockus, Pranas; Bieliūnaitė, Agnė. Effect of two different methods reducing body mass (rapid and medium rapid) on professional wrestlers’ changes in body composition and force // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 1(88), p. 40-46. DOI: 10.33607/bjshs.v1i88.144. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; SPORTDiscus; ] [] []

2012

Konferencijos pranešimo tezės

Volungevičius, Gintautas; Mockus, Pranas; Mockienė, Asta; Mockienė, Asta. 15–16 metų dviratininkių batų fiksavimo prie pedalo įtaka važiavimo treku rezultatui // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Treniravimo mokslo katedros mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2012 m. gruodžio 20 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2012, p. 92-93. [] [] Savonis, Aurelijus; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas. Lietuvos krašto apsaugos sistemos profesionalių karių fizinio parengtumo testo rezultatai 2007–2012 metais // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Treniravimo mokslo katedros mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2012 m. gruodžio 20 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2012, p. 69-70. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Savonis, Aurelijus; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas. Lietuvos krašto apsaugos sistemos profesionalių karių fizinio parengtumo testo rezultatai 2007–2012 metais // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (V) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2012, p. 113-123. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/54> [žiūrėta 2020-04-09]. [] []

2011

Straipsnis kitoje DB

Mockienė, Asta; Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas; Zabotkienė, Daiva Marija. Kvėpavimo funkcijos kaita dėl reguliarių aerobinių pratybų poveikio = The effect of aerobic exercises performed on regular basis on the dynamics of the respiratory function // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2011, nr. 1(63), p. 66-70. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=12>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

Mokomoji knyga

Mockienė, Asta; Mockus, Pranas. Aerobinių pratybų poveikis aerobinio pajėgumo ir metabolizmo komponentams : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. 68 p. ISBN 9789955127000. Prieiga per internetą: <https://eltalpykla.vdu.lt/1/221>. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Čepulėnas, Algirdas; Bružas, Vidas; Mockus, Pranas; Subačius, Vitalijus. Impact of physical training mesocycle on athletic and specific fitness of elite boxers // Archives of Budo. ISSN 1643-8698. 2011, vol. 7, no. 1, p. 33-39. Prieiga per internetą: <http://www.archbudo.com/fulltxt.php?ICID=881460&refid=a>. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Jonikaitė, Kristina; Šližauskienė, Laimutė; Mockus, Pranas; Talačka, Edmundas. 2009–2010 metų pasaulio irklavimo čempionato Irkluotojų varžybinės veiklos analizė // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (IV) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Treniravimo mokslo katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2011, p. 98-104. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/53> [žiūrėta 2020-04-08]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Jonikaitė, Kristina; Šližauskienė, Laimutė; Mockus, Pranas; Talačka, Edmundas. 2009–2010 metų pasaulio irklavimo čempionato Irkluotojų varžybinės veiklos analizė // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Treniravimo mokslo katedros mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2011 m. gruodžio 20 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011. ISBN 9786098040678. p. 17-18. [] [] Mockus, Pranas; Rybakovaitė, Kristina; Mockienė, Asta; Puodžiūnas, K. Skirtingo amžiaus jaunųjų orientacininkų aerobinio pajėgumo rodiklių kaita per daugiametį rengimą // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Treniravimo mokslo katedros mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2011 m. gruodžio 20 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011. ISBN 9786098040678. p. 16-17. [] [] Volungevičius, Gintautas; Mockus, Pranas; Talačka, Edmundas. Jaunųjų dviratininkų aerobinio pajėgumo rodiklių kaita per daugiametį rengimą // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Treniravimo mokslo katedros mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2011 m. gruodžio 20 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011. ISBN 9786098040678. p. 18-19. [] []

2010

Straipsnis Web of Science DB

Stasiulis, Arvydas; Mockienė, Asta; Vizbaraitė, Daiva; Mockus, Pranas. Aerobic exercise-induced changes in body composition and blood lipids in young women // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, T. 46, nr. 2, p. 129-134. DOI: 10.3390/medicina46020019. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Index Copernicus; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.381 SJR: 0.242 SJR: 0.242] [ Indėlis: 0.429]

Straipsnis kitoje DB

Mockienė, Asta; Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas. Dviejų mėnesių aerobinių pratybų poveikis merginų pagrindinei medžiagų apykaitai = The influence of two months of aerobic exercise on basal metabolic rate In young women // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2010, nr. 2(60), p. 49-53. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=12>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Jonikaitė, Kristina; Šližauskienė, Laimutė; Mockus, Pranas. 2009 m. pasaulio irklavimo čempionato irkluotojų varžybinės veiklos analizė // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (III) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2010, p. 160-168. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/52> [žiūrėta 2020-04-06]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Volungevičius, Gintautas; Mockus, Pranas; Stasiulis, Arvydas; Talačka, Edmundas. Skirtingo amžiaus jaunųjų dviratininkų kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų maksimalios jėgos rodikliai, esant skirtingam susitraukimo greičiui // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. LKKA Orientavimosi sporto specializacijai - 25 metai! : Individualių sporto šakų katedros mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2010 m. gruodžio 16 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. ISBN 9786098040517. p. 18-19. [] [] Jonikaitė, Kristina; Šližauskienė, Laimutė; Mockus, Pranas. 2009 metų pasaulio irklavimo čempionato irkluotojų varžybinės veiklos analizė // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. LKKA Orientavimosi sporto specializacijai - 25 metai! : Individualių sporto šakų katedros mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2010 m. gruodžio 16 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. ISBN 9786098040517. p. 65-66. [] [] Mockus, Pranas; Volungevičius, Gintautas; Talačka, Edmundas; Mockienė, Asta. Lietuvos didelio meistriškumo orientacininkų darbo intensyvumo kaita varžybiniame nuotolyje // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. LKKA Orientavimosi sporto specializacijai - 25 metai! : Individualių sporto šakų katedros mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2010 m. gruodžio 16 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. ISBN 9786098040517. p. 74. [] []

2009

Straipsnis kitoje DB

Bružas, Vidas; Čepulėnas, Algirdas; Mickevičienė, Dalia; Mockus, Pranas. Skirtingų svorio kategorijų boksininkų reakcijos, rankų judesių greitumo ir tikslumo lyginamoji analizė // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2009, Nr. 1(72), p. 20-26. DOI: 10.33607/bjshs.v1i72.447. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Asta, Mockienė; Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas. Dviejų mėnesių skirtingos trukmės aerobinių pratybų poveikis merginų anaerobinės apykaitos slenksčiams // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2009, Nr. 3(74), p. 59-65. DOI: 10.33607/bjshs.v3i74.423. [ Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Bružas, Vidas; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas; Naudžius, A.; Subačius, Vitalijus. 16-17 metų boksininkų specialiojo fizinio parengtumo kaita varžybų laikotarpiu // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Individualių sporto šakų katedros mokslinė konferencija, skirta LKKA 75-mečiui ir Plaukimo sporto bazės 50-mečiui, Kaunas, 2009 m. gruodžio 4 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009. ISBN 9789955622987. p. 11-12. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Bružas, V.; Čepulėnas, A.; Mockus, P.; Naudžius, A.; Subačius, V. 16–17 metų boksininkų specialiojo fizinio parengtumo kaita varžybų laikotarpiu // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (II) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2009, p. 22-28. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/51> [žiūrėta 2020-04-03]. [] []

2008

Straipsnis kitoje DB

Mockus, Pranas; Jusas, Giedrius; Mockienė, Asta; Venckūnas, Tomas. Skirtingo amžiaus ir lyties orientacininkų kojų raumenų galingumas ir vargstamumas atliekant vertikalius šuolius = Muscle power and fatigue resistance during vertical jumping in orienteers of different age and gender // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 2(52), p. 53-58. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2008-2.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Česnaitienė, Vida Janina; Sipavičienė, Saulė; Juodžbalienė, Vilma; Mockus, Pranas; Lietuvninkaitė, Lineta. Amžiaus ir fizinio aktyvumo poveikis kojų raumenų funkcinei būklei ir pusiausvyrai // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2008, Nr. 2(69), p. 11-17. DOI: 10.33607/bjshs.v2i69.497. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Volungevičius, Gintautas; Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas. Skirtingo amžiaus ir meistriškumo Lietuvos jaunųjų dviratininkų aerobinis pajėgumas = Aerobic capacity of Lithuanian young cyclists of different age and performance level // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2008, Nr. 3(70), p. 95-102. DOI: 10.33607/bjshs.v3i70.494. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Bružas, Vidas; Mockus, Pranas; Čepulėnas, Algirdas; Mačiulis, Virgilijus-Vytautas. Lietuvos rinktinės boksininkų kūno sudėjimo atletinio ir specialiojo fizinio parengtumo tyrimo duomenys bei jų sąsajos ryšiai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 4(54), p. 50-57. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2008-4.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Mockienė, Asta; Stasiulis, Arvydas; Vizbaraitė, Daiva; Mockus, Pranas. Time course of body composition, blood lipids and lipoprotein changes during aerobic cycling training in young women // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos = Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : II tarptautinė mokslinė konferencija , Kaunas, 2008 m. spalio 16-17 d. : pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 87-87. [] [] Volungevičius, Gintautas; Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas. Aerobic capacity in Lithuanian young cyclists of different age and performance level // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos = Current issues and new ideas in sport science [Elektroninis išteklius] : II tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2008 m. spalio 16-17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 155. [] [] Bružas, Vidas; Mickevičienė, Dalia; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas. Skirtingo meistriškumo boksininkų reakcijos, judesių greitumo ir tikslumo raiškos ypatumai // Individualių sporto šakų sportininkų rengimo technologijos : mokslinė konferencija, Kaunas, 2008 m. gruodžio 17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955390367. p. 12-13. [] [] Talačka, Edmundas; Mockus, Pranas. Skirtingo meistriškumo irkluotojų kūno svorio poveikio į sėdinėlę traukio metu analizė // Individualių sporto šakų sportininkų rengimo technologijos : mokslinė konferencija, Kaunas, 2008 m. gruodžio 17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955390367. p. 27-28. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Bružas, Vidas; Mickevičienė, Dalia; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas. Skirtingo meistriškumo boksininkų reakcijos, judesių greitumo ir tikslumo raiškos ypatumai // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (1) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. 2008, p. 5-11. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/68> [žiūrėta 2020-03-30]. [] [] Talačka, Edmundas; Mockus, Pranas. Skirtingo meistriškumo irkluotojų kūno svorio poveikio į sėdynėlę traukio metu analizė // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (1) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. 2008, p. 177-186. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/68> [žiūrėta 2020-03-30]. [] []

2007

Straipsnis kitoje DB

Čepulėnas, Algirdas; Subačius, Vitalijus; Bružas, Vidas; Mockus, Pranas. The alteration of young boxers' athletic and special physical fitness during the first year of their physical training // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2007, Nr. 4(67), p. 5-11. DOI: 10.33607/bjshs.v4i67.526. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] []

2006

Mokomoji knyga

Talačka, Edmundas; Alekrinskis, Aleksandras; Mockus, Pranas; Papievienė, Vilma. Turizmo pradmenys : studijų knyga. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. 74 p. ISBN 9955622245. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Volungevičius, Gintautas; Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas. The effect of pedalling rate on the cardiorespiratory response to increasing workload in cyclists = Mynimo dažnio poveikis dviratininkų širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų pokyčiams sunkėjančio krūvio metu // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos=Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2006 m. spalio 5-6 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. ISBN 9955622296. p. 131. [] []

2004

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Satkunskienė, Danguolė; Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas. Elastinės raumenų savybės po trumpalaikio bėgimo skirtingu greičiu laktato slenksčio atžvilgiu = Muscle stiffness and viscoelasticity after running with different relative to the lactate threshold intensity // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2004, Nr. 2(52), p. 61-69. [] []

2003

Metodinė priemonė

Alekrinskis, Aleksandras; Stasiulis, Arvydas; Barisas, Antanas; Mockus, Pranas. Baidarių ir kanojų irklavimo treniruotės metodikos fiziologiniai ypatumai : mokomoji priemonė / A. Alekrinskis, A.Stasiulis, A.Barisas, P.Mockus ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : LKKA, 2003. 46 p. [] [] Talačka, Edmundas; Alekrinskis, Aleksandras; Mockus, Pranas. Vandens turizmas : mokomoji priemonė / Edmundas Talačka, Aleksandras Alekrinskis, Pranas Mockus ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : LKKA, 2003. 45 p. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Baginskas, Marius; Mockus, Pranas. Orientacininkų varžybinio nuotolio klaidų skaičiaus ir laktato kaupimosi slenksčio priklausomybė // Sportas ir kūno kultūra: naujos perspektyvos : sporto mokslo konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2003 m. balandžio 24. Kaunas : LKKA. 2003, p. 10-11. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Mockus, Pranas; Stasiulis, Arvydas; Talačka, Edmundas; Alekrinskis, Aleksandras. Lietuvos didelio meistriškumo orientacininkų aerobinis pajėgumas = Aerobic capacity of elite Lithuanian orienteers // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2003, Nr. 4(49), p. 31-34. [] []

2002

Straipsnis kitoje DB

Stasiulis, Arvydas; Dubininkaitė, Loreta; Mačiūnienė, Žaneta; Mockus, Pranas. Influence of a prior anaerobic load on the heart rate kinetics during intermittent exercise of progressive intensity // Journal of Human Kinetics. Katowice : Academy of Physical Education. ISSN 1640-5544. 2002, vol. 8, p. 23-36. [ Index Copernicus; ] [] [] Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas. Intervalinės trumpų tarpų treniruotės poveikis orientacininkų aerobiniam pajėgumui // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2002, Nr. 1(29), p. 20-23. [ Index Copernicus; ] [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Volungevičius, Gintautas; Mockus, Pranas. Dviratininkų pajėgumą lemiančių veiksnių dinamika daugiametės treniruotės cikle // Įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų rengimo valdymas ir perspektyvos : resp. moksl. konf. programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2002 m. birželio 14. Kaunas : LKKA. 2002, p. 46. [] [] Stasiulis, Arvydas; Alekrinskis, Aleksandras; Mockus, Pranas; Liaugminienė, Ramunė. Baidarių ir kanojų irkluotojų rankų ergometrijos rodikliai per metinį treniruotės ciklą // Įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų rengimo valdymas ir perspektyvos : resp. moksl. konf. programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2002 m. birželio 14. Kaunas : LKKA. 2002, p. 90. [] [] Stasiulis, Arvydas; Mockus, Pranas. Effect of short aerobic interval training on heart rate kinetics during incremental exercise // 7th Annual Congress of the European College of Sport Science : Proceedings, Athens, Greece, 24-28 July, 2002. Athens : ECSS, University of Athens. 2002, p. 742. [] []

2001

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Mockus, Pranas; Stasiulis, Arvydas; Alekrinskis, Aleksandras. 12-18 metų orientacininkų anaerobinio pajėgumo nustatymas Wingate testu = Anaerobic perfomance during Wingate test in 12-18 years orienteers // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2001, Nr. 2(24), p. 42-45. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/uge985r6awq5q2d8sfmncvscgtu142f8> [žiūrėta 2020-11-13]. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Stasiulis, Arvydas; Alekrinskis, Aleksandras; Mockus, Pranas. Irkluotojų rankų aerobinis-anaerobinis pajėgumas parengiamuoju metinės treniruotės etapu // Įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų rengimo valdymas ir perspektyvos : resp. moksl. konf. programa ir parnešimų tezės, Kaunas, 2001 m. birželio 29. Kaunas : LKKA. 2001, p. 35. [] []

Daktaro disertacija

Mockus, Pranas. Orientacininkų aerobinio ir anaerobinio pajėgumo rodiklių adaptacijos kartotiniams treniruotės krūviams ypatumai : dr. dis. (biomedicinos m., biologija(01B) / Pranas Mockus ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas, 2001. 116 p. [] []