Kristina Mejerytė-Narkevičienė

  • Lektorė
    Sporto ir turizmo vadybos katedra
  • Kristina Mejerytė-Narkevičienė
  • kristina.mejeryte-narkeviciene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2005Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto bakalauras, Kūno kultūros ir šokių mokytojo profesinė kvalifikacija/Lithuanian Academy of Physical Education, Bachelor of Sports, Professional Qualification of Physical Education and Dance Teacher
2008Kauno technologijos universitetas Edukologijos magistras, Švietimo vadyba/Kaunas University of Technology, Master of Education, Education Management
nuo 2009 (nebaigta)Vytauto didžiojo universitetas, Socialinių mokslų srities, Edukologijos krypties doktorantūros doktorantė/Vytautas Magnus University, doctoral student of social sciences, the field of education

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
Nuo 2010 / since 2010Lektorė, Lietuvos sporto universitetas, Sporto ir turizmo vadybos katedra/ Lecturer, Lithuanian Sports University, Department of Sport and Tourism Management
2009 - 2012Asisitentė, Vytauto Didžiojo universitetas, Edukologijos katedra / Assistant, Vytautas Magnus University, Department of Education
2008 - 2010Asistentė, Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra / Assistant, Lithuanian Academy of Physical Education, Department of Sport Management, Economics and Sociology
2008 - 2010Asistentė, Marijampolės kolegija, Verslo ir vadybos katedra / Assistant, Marijampole Collage, Department of Business and Management
2007 - 2010Katedros administratorė, Lietuvos kūno kultūros akademija, Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedra / Administrator of department, Lithuanian Academy of Physical Education, Department of Recreation, Tourism and Sport Management
2006 - 2007Kūno kultūros ir šokių mokytoja, Kauno .m. lopšelis-darželis "Ežiukas" / Physical education and dance teacher, Kaunas Kindergarten "Eziukas"
2004 - 2005Renginių organizatorė, K. Kurmanavičiaus ind. veikla / Event manager, Individual activity of K. Kurmanavicius

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Sporto ir turizmo vadyba/Sports and Tourism ManagementSocialiniai žmogiškųjų išteklių valdymo iššūkiai/Social Challenges of Human Resource ManagementMokslinės grupės narė/ member of scientific group

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai apie studijų turinio tobulinimą ir bendradarbiavimą aukštųjų mokyklų su socialiniais partneriais, kas integruojama per žmogiškųjų išteklių vadymo paskaitas ir karjeros planavimo paskaitas.

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai apie studijų turinio tobulinimą ir bendradarbiavimą aukštųjų mokyklų su socialiniais partneriais, kas integruojama per žmogiškųjų išteklių vadymo paskaitas ir karjeros planavimo paskaitas.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Vykdomų tyrimų rezultatai yra integruojami į paskaitų medžiagą moduliuose "Renginio vadyba", "Vadybos sistemos ir teisė", "Sporto ir turizmo vadybos pagrindai", "Akademinė komunikacija ir karjeros planavimas" ir "Inovacijos ir moksliniai projektai".

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Vykdomų tyrimų rezultatai yra integruojami į paskaitų medžiagą moduliuose "Renginio vadyba", "Vadybos sistemos ir teisė", "Sporto ir turizmo vadybos pagrindai" ir "Akademinė komunikacija ir karjeros planavimas".

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinėje grupėje atlieku tyrimus apie sportininkų antrąją karjerą, tyrimo rezultatus integruoju į modulį "Akademinė komunikacija ir kalbos kultūra", šiame modulyje studentams pristatau kaip planuoti savo karjerą šiandienai ir kaip jai pasirengti. Tai pat atlieku tyrimus apie universitetų ir verslo bendradarbiavimą, šių tyrimų rezultatai dalinai pristatomi modulyje "Organizacinės inovacijos ir moksliniai projektai", kuriame studentai mokomi kūrybiškai mąstyti, kuriant inovacijas, ieškant bendradarbiaujančių pusių, sukurtos paslaugos ar produkto tolesniam vystymui. Apie organizacijų bendradarbiavimo galimybes, naudas ir privalumus pristatoma ir modulyje "Vadybos sitemos ir teisė". Taip pat projekte "Promoting health enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events" atleiku tyrimus apie bėgimo renginius ir šias žinias integruoju į modulį "Renginių vadyba".

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinėje grupėje atlieku tyrimus apie sportininkų antrąją karjerą, tyrimo rezultatus integruoju į modulį "Akademinė komunikacija ir kalbos kultūra", šiame modulyje studentams pristatau kaip planuoti savo karjerą šiandienai ir kaip jai pasirengti. Tai pat atlieku tyrimus apie universitetų ir verslo bendradarbiavimą, šių tyrimų rezultatai dalinai pristatomi modulyje "Organizacinės inovacijos ir moksliniai projektai", kuriame studentai mokomi kūrybiškai mąstyti, kuriant inovacijas, ieškant bendradarbiaujančių pusių, sukurtos paslaugos ar produkto tolesniam vystymui. Apie organizacijų bendradarbiavimo galimybes, naudas ir privalumus pristatoma ir modulyje "Vadybos sitemos".

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
2023 05 04 dalyvauta Inovacijų agentūros organizuotame nuotoliniame seminare "Kuriu socialinį verslą: tikslinės auditorijos identifikavimas"2
2023 06 01 10th EAS Cafè “Dual career as European sports diplomacy”1
2023 03 16 dalyvauta LieDM nuotoliniuose mokymuose "Kaip nesunkiai išmokti grafinio dizaino su CANVA programa?"1,5
2023 03 23 dalyvauta LieDM nuotoliniuose mokymuose "Dėstytojo aiškinimas ir studento supratimas - ar tikrai tolygu?"1,5
2023 03 16 KIMEP-QED online seminar "An Introduction to International Business School Accreditation"!2
2023 03 09 ir 2023 06 21 Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“) NR. ŠMSM-V-004-0001 lankyti mokymai tema "Darbas su vaizdo medžiaga"66
2023 09 20 Bibliotekos organizuojamas seminaras dėstytojams ir mokslo darbuotojams
2023 10 31 CVENT webinaras "Zombie-proofing your events - tips for engaging attendees"1
2023 10 26 dalyvauta LSU organizuotame SPORT FORUM 20236

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
2022 12 08 Informacinis seminaras "Europos bendradarbiavimo projektai"2
2022 01 26 seminaras "Kibernetinio saugumo grėsmės"2
2022 01 26 LSU seminaras "Praktiniai pastebėjimai apie akademinį sąžiningumą"1,5
2022 10 konferencija "Etika akademinėje aplinkoje 2022"3
2022 09 13 Elsvier mokymai2
2022 09 06 seminaras "2022m. rudens semestro virtualiosiosmokymosi aplinkos Moodle naujovių pristatymas. Kas naujo?"1,5
2022 10 25 Online vebinaras „Išaugęs Kaunas: karjera, švietimas, nauja gyvenimo kokybė"1
2022 08 29 online semiaras-konsultacija "Interview Skills Workshop for Candidates by Atlassian"3
2022 03 30-31 Digital Marketing Europe 2022 Conference8
2022 06 14-16 seminarų ciklas "Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL): A learner-Centered Pedagogy""9

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
2021 10 22 European Sport Platform 2021
2021 03 12 seminaras "Ekologinis turizmas" (2 val.)
2021 02 02 seminaras "Kaip išgyventi pandemiją verslui? Valstybės pagalba." (1,15 val.)
2021 03 18 Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija "Eko mąstymo svarba šiuolaikinėje visuomenėje" (6 ak.val.)
2021 01 27 mokymai "Teams for education - Teaching and learning day" (4 val.)
2021 01 21 seminaras LSU "Microsoft Teams platformos naudojimas nuotoliniam darbui ir mokymui" (2 val.)
2021 02 10 mokymai "MS Teams pažengusiems" (1,5 val.)
2021 10 06 paskaita LSU “VUCA aplinkos kariai” (1,5 val.)
2021 09 22 seminaras LSU „Patyčios sporte“ (1val.)
2021 02 24 seminaras LSU "Sisteminė analizė: paskirtis ir atlikimas" (6 val.)
2021 03 24 "BLC Summer Conference: Digital Evolution"
2021 06 06 "KQ Conference 2021 // The Future of Knowledge: Building Back Together" (3 val.)
2021 09 09-10 "Social Outcomes Conference 2021" (2*5 val.)
2021 12 02 "Sport forum 2021" (5,5 val.)
2021 04 09 seminaras "Employability Skills. Getting a seat at the table" (45 min.)
2021 04 14 LieDM organizuojamus mokymus „Interaktyvaus turinio kūrimas virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE naudojant veiklą H5P“ (1,5 val.)
2021 03 25 "European Platform for Sport Innovation (EPSI)" (2 val.)
2021 04 12 seminaras "Social Media Marketing Strategy" (2,5 val)
2021 03 30-31 mokymai "Horizon Europe: Opportunities for Lithuania" (2*2 val.)

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
2020 02 12 mokymai "EBSCO training".
2020 04 30 vebinaras „Linkedin galimybės: universitetui, bendruomenei ir kiekvienam asmeniškai” (2 val.) 2020-05-06 Nr. ŽIPD-SR-08
2020 12 06 Teamhood webinaras "Proaktyvus darbų organizavimas nutolusioms komandoms"
2020 12 10 virtualus renginys "EIT Manufacturing Summit 2020 & BoostUp! final"
2020 12 17 ISM Executive School webinaras „Išmoktos pamokos. Ką padarėme, kad išgyventume 2020?”
2020 11 25 RSVK virtualus seminaras "Kodėl vieni prekių ženklai - mylimi, o kiti - ne?"
2020 09 29 WCEFonline seminaras
2020 12 10 ENOS seminaras "Bringing nature back to our #BeActive lives"
2020 12 03 dalyvavimas kaip klausytojos The 4th iCoachKids International Conference - Talent Development
2020 11 29 Creative Shock | Social Business Conference 2020
2020 11 27 Run for Health Virtual Conference
2020 11 25 NVTA vebinaras "Asmeninio prekės ženklo stiprinimas skaitmeninėje erdvėje"
2020 11 04 seminaras "Developing Your Students' Debating Skills Via Ment.io"
2020 10 22 virtualus seminaras ENOS "The power of the outdoors"

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvavimas LSU organizuotuose mokymuose "Darbas virtualioje mokymosi aplinkoje", 2019 04 24.
Dalyvavimas seminare „Dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstas streso valdymas“, 2019 12 11, LSU.
Dalyvauta seminaruose "Veik.Valdyk. Vadovauk/19" (KTU), 2019 03 23-24. Kaunas.
Išlaikyti "Išgyvenimo kursai I lygis" (12 val.) 2019 04 14. LKA keliautojų klubas, Pabradė.
Dalyvauta užbaigiamąjame renginyje "Demo Day: Kaunas Startups Pitch to Investors" 2019 12 16. Kaunas.
Dalyvauta mokymuose "Skaitmeninė rinkodara: nuo pirmo paspaudimo iki pirkimo", 2019 11 27. Kaunas.
Dalyvauta mokymuose "DARBDAVIO ĮVAIZDIS: dėl ko šypsosi darbuotojai?", 2019 11 26, Kaunas.
Dalyvauta ENOS asociacijos mokymuose "The BOSS Project Toolkit Workshop", 2019 11 28. Briuselis, Belgija.
Dalyvauta posėdyje-seminare "PASIRENGIMAS NAUJAM „ERASMUS+“ PROGRAMOS ETAPUI 2021-2027 M. " , 2019 12 06-07. „Eglės“ sanatorija, Birštonas.
Dalyvauta "Sporto forume", LSU, 2019 11 21. Kaunas.
Dalyvauta informaciniame renginyje “NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO GALIMYBĖS”, 2019 11 19, LSU.
Dalyvavimas paskaitų cikle "Startup Founder Stories", 2019 11 21, Kaunas.

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvavimas Elsevier seminare "Scopus: how to choose a good journal wisely?" ir "Scopus" a tool for scholarly output evaluation" 2018-09-20
Dalyvavimas LSU, Karjeros ir kompetencijų centro seminare "Dėstytojo paveikslas lietuvos sociokultūriniame kontekste: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas", 2018-10-29
Dalyvavimas ir praktinių užduočių vykdymas 4-tajame STM žiemos metodologijos seminare "Kritiniais įvykiais grįstas ir tradicinis naratyvas: kas, kaip ir kodėl?" ir "Kokybinio straipsnio kokybiškas parengimas:nuo...iki", 2018-03-01/02
Dalyvavimas VDU, Karjeros centro organizuotame seminare "Aš ir kitas aš socialiniuose tinkluose", 2018-10-01
Dalyvavimas LMT informaciniame renginyje pareiškėjams pagal priemonę NR. 09.3.3-LMT-K-712 "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą" veiklos "Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas" 2018-01-25

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Rengiamas straipsnis "Maršrutų planavimo programų įtaka vartotojams kelionės planavimo etape"TDB žurnale

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Studijų programos "Sportinė rekreacija ir turizmas" pristatymas renginyje "Moksleivių diena su LSU 2019", atskiruose susitikimuose su moksleiviais pristatyta programa su SRT studentais, pasidalinta Erasmus patirtimis ir atliekamais tyrimais bvei darbais LSU. 2019 03 29, LSU.Pristatyta programa su SRT studentais, pasidalinta Erasmus patirtimis ir atliekamais dėstytojų bei studentų tyrimais bei darbais LSU.https://www.lsu.lt/ivykis/moksleiviu-diena-su-lsu-2019/
Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą leminatys veiksniai", 2019 11 21, LSU.

Vykdomi projektai

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Promoting health enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events (RUN FOR HEALTH)StudijųNr. 2018-2947/001-001Erasmus+Partneris

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Promoting health enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events (RUN FOR HEALTH)StudijųNr. 2018-2947/001-001Europos Komisija, Erasmus+Partneris

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir sprendimo galimybės: Lietuvos ir užsienio universitetų patirtisMokslo-studijų projektasNr. S-301ŠMMKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Fominienė, Vilija Bitė; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Employee attitude to teamwork in sport organizations: case of Lithuania // Global and local perspectives of sport management : 4th world association for sport management world conference, Doha, Qatar, 5–8 March, 2023 : book of abstracts / editors-in-chief: Hannah H. Bo, Irena Valantine, Sean Seiler, Devin J. F. Anderson, Troy T. Zhao, Caroline Hogg, Trish Bradbury, Kamilla Swart-Arries, James J. Zhang. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2023. eISBN 9786098200492. p. 110-111. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/111> [žiūrėta 2023-01-26].Grunskis, Lukas; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Vartotojų pasitenkinimas tarptautinėmis sportinių šokių varžybomis „Kėdainiai open 2023“ // Managerial, social and technological innovations – the basis of the public good : collection of theses of the international scientific - practical conference, 30 May 2023–31 May 2023 [Marijampolė] = Управлінські, соціальні та технологічні інновації в основі суспільного блага; Vadybinės, socialinės ir technologinės inovacijos – visuomenės gerovės pagrindas. Marijampolė : Marijampolės kolegija, 2023. ISBN 9789955645825. p. 33-34. Prieiga per internetą: <https://marko.lt/wp-content/uploads/2023/09/Tesis-book_Marijampole_2023_pdf-1.pdf> [žiūrėta 2023-12-18].Saudargas, Karolis; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Jonavos miesto šventės organizavimo vertinimas // Managerial, social and technological innovations – the basis of the public good : collection of theses of the international scientific - practical conference, 30 May 2023–31 May 2023 [Marijampolė] = Управлінські, соціальні та технологічні інновації в основі суспільного блага; Vadybinės, socialinės ir technologinės inovacijos – visuomenės gerovės pagrindas. Marijampolė : Marijampolės kolegija, 2023. ISBN 9789955645825. p. 70-71. Prieiga per internetą: <https://marko.lt/wp-content/uploads/2023/09/Tesis-book_Marijampole_2023_pdf-1.pdf> [žiūrėta 2023-12-19].Skopas, Jasonas; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Virtualios realybės paslaugų taikymo galimybės Lietuvos muziejuose // Managerial, social and technological innovations – the basis of the public good : collection of theses of the international scientific - practical conference, 30 May 2023–31 May 2023 [Marijampolė] = Управлінські, соціальні та технологічні інновації в основі суспільного блага; Vadybinės, socialinės ir technologinės inovacijos – visuomenės gerovės pagrindas. Marijampolė : Marijampolės kolegija, 2023. ISBN 9789955645825. p. 71-72. Prieiga per internetą: <https://marko.lt/wp-content/uploads/2023/09/Tesis-book_Marijampole_2023_pdf-1.pdf> [žiūrėta 2023-12-19].Mejeryte-Narkeviciene, Kristina; Skirbantaite, Nicole Cleopatra. Assesment of the needs of users of accomodation services during the waning of the COVID-19 pandemic // Філософія в сучасному світі : mатеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 листопада 2023 р. / pед. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, О.О. Дольська [та ін.]. Харків : Національний технічний університет «ХПІ». ISSN 2409-5982. 2023, p. 165-167. Prieiga per internetą: <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/fc6c5c02-35ac-49e5-9474-512d831bf882/content> [žiūrėta 2023-12-20].

2022

publikacijos

Mejeryte-Narkeviciene, Kristina; Paulauskas, Pihanakealoha. The evaluation of integrated innovations in rural tourism organizations // Humanities studies. Zaporozhzhia : Zaporizhzhia National University. ISSN 2708-0390. eISSN 2708-0404. 2022, vol. 11(88), p. 193-202. DOI: 10.26661/hst-2022-11-88-20.

2020

publikacijos

Mejeryte-Narkeviciene, Kristina. The importance of innovation in football sport: from the perspective of Lithuanian women football players in A and I leagues // The development of modern science and education: realities, problems of quality, innovations : materials of the International scientific and practical internet conference, May 27-29, 2020, Melitopol, Ukraine = Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., Мелітополь, 27-29 травня 2020 р. Melitopol : Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University. 2020, p. 199-202. Prieiga per internetą: <http://www.tsatu.edu.ua/vmf/wp-content/uploads/sites/17/zbirnyk-tdatu-melitopol-1.pdf> [žiūrėta 2020-06-26].Zabolotnaja, Karolina; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Inovacijų svarba futbolo sporte: Lietuvos moterų futbolo A lygos ir I lygos žaidėjų požiūriu // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė ir Kaunas, 2020 m. gegužės 21-22 d. = Theory and practice: problems and prospects : international scientific-practical conference, Marijampole and Kaunas, Lithuania, 2020 May 21st–22nd : book of abstracts / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2020. ISBN 9786098200294. p. 129-130. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/77> [žiūrėta 2020-07-02].

2019

publikacijos

Juodviršis, Simas; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Lietuvos kartingų žiemos čempionato organizavimo vertinimas: organizatorių požiūriu // Theory and practice: problems and prospects : international scientific-practical conference, Kaunas, Lithuania, 2019 May 9–10th : book of abstracts = Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, Lietuva, 2019 m. gegužės mėn. 9–10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2019. ISBN 9786098200225. p. 26. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/62> [žiūrėta 2019-05-28].Matuliauskaitė, Amanda; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Turisto motyvai, lemiantys sveikatingumo stovyklų pasirinkimą // Theory and practice: problems and prospects : international scientific-practical conference, Kaunas, Lithuania, 2019 May 9–10th : book of abstracts = Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, Lietuva, 2019 m. gegužės mėn. 9–10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2019. ISBN 9786098200225. p. 50. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/62> [žiūrėta 2019-06-03].Pakamanytė, Rasa; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Šeimų, auginančių pradinio mokyklinio amžiaus vaikus, aktyvaus laisvalaikio motyvacija // Theory and practice: problems and prospects : international scientific-practical conference, Kaunas, Lithuania, 2019 May 9–10th : book of abstracts = Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, Lietuva, 2019 m. gegužės mėn. 9–10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2019. ISBN 9786098200225. p. 58. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/62> [žiūrėta 2019-06-04].

2018

publikacijos

Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Laisvalaikio organizacijų bendradarbiavimo motyvai studijų turinyje su universitetais // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė, 2018 m. gegužės 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegija, 2018. ISBN 9789955645757. p. 34-35. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2018/05/TEZES_2018_05_10_11_II.pdf>.Kaunaitė, Kotryna; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Organizacijų bendradarbiavimo veiklos turizmo klasteryje // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė, 2018 m. gegužės 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegija, 2018. ISBN 9789955645757. p. 25-25. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2018/05/TEZES_2018_05_10_11_II.pdf>.Krukytė, Dominyka; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Darbuotojų bendradarbiavimo vertinimas formuojant organizacinę kultūrą // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė, 2018 m. gegužės 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegija, 2018. ISBN 9789955645757. p. 25-26. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2018/05/TEZES_2018_05_10_11_II.pdf>.Neverdauskaitė, Guostė; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Turizmo vadybininkų adaptaciją lemiantys veiksniai turizmo organizacijose // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė, 2018 m. gegužės 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegija, 2018. ISBN 9789955645757. p. 35-36. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2018/05/TEZES_2018_05_10_11_II.pdf>.Kaunaitė, Kotryna; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Organizacijų bendradarbiavimo veiklos turizmo klasteryje // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys (elektroninis leidinys) / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2018, p. 72-78. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/32> [žiūrėta 2018-06-26].Krukytė, Dominyka; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Darbuotojų bendradarbiavimo vertinimas formuojant organizacinę kultūrą // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys (elektroninis leidinys) / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2018, p. 78-84. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/32> [žiūrėta 2018-06-26].Neverdauskaitė, Guostė; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Turizmo vadybininkų adaptaciją lemiantys veiksniai turizmo organizacijose // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys (elektroninis leidinys) / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2018, p. 109-117. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/32> [žiūrėta 2018-06-26].Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. University collaboration with business in curriculum development // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя : ЗДIА. ISSN 2072-1692. eISSN 2072-7941. 2018, no. 74, p. 199-210. DOI: 10.30839/2072-7941.2018.149679.Mejerytė-Narkevičienė, K. Benefits of business and university collaboration in curriculum development // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя : ЗДIА. ISSN 2072-1692. eISSN 2072-7941. 2018, no. 75, p. 132-142. DOI: 10.30839/2072-7941.2018.155559.