Edita Maciulevičienė

  • Lektorė dr.
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Edita Maciulevičienė
  • edita.maciuleviciene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2000Edukologijos bakalauro laipsnis, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija (LKKA) / Bachelor's degree of Education
2002Edukologijos magistras (LKKA) / Master of Education
2013Socialinių mokslų (edukologija, 07S) daktaras (LSU, KTU, ŠU jungtinė doktorantūra) / Doctor of Social Sciences (Education, 07S).

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Parengtos publikacijos, atliktų tyrimų rezultatai siejasi su dėstomais moduliais - Fizinio ugdymo pamokos didaktika, Fizinio ugdymo mokslo naujovės.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Parengtos publikacijos, atliktų tyrimų rezultatai siejasi su dėstomais moduliais - Fizinio ugdymo pamokos didaktika, Fizinio ugdymo mokslo naujovės, Įvadas į sporto mokslą.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Rengiamos ir atspausdintos publikacijos susiję su mokinių fiziniu ugdymu ir problematika.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Parengtos publikacijos, atliktų tyrimų rezultatai siejasi su dėstomais moduliais - Kūno kultūros pamokos didaktika, Fizinio ugdymo teorija, Fizinio ugdymo mokslo naujovės, Įvadas į sporto mokslą.

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Parengtos publikacijos, atliktų tyrimų rezultatai siejasi su dėstomais moduliais - Kūno kultūros pamokos didaktika, Fizinio ugdymo teorija, Fizinio ugdymo mokslo naujovės. Studentai yra supažindinami su tyrimų rezultatais paskaitose ir seminaruose.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Nuotoliniai mokymai „MS Outlook - ne tik elektroninis paštas". Lektorius dr. Saulius Preidys (Vilniaus universitetas) 2022 02 10, Nr. 2022-01352
Nuotoliniai mokymai „Vaizdo apdorojimo programų naudojimas rengiant paskaitų vaizdo medžiagą". Lektoriai A. Urbaitytė (KTU), dr. S. Preidys (VU), A. Okunytė (VilniusTech), E. Vainikevičienė (LKA) Nr2
Konferencija „Fizinio ugdymo patirtis sporto forume Italijoje“, 2022 12 02, EKP-130858

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
LSU seminaras 2021 m. sausio 19 d. Lekt. L. Fedorčenkienė - Microsoft TEAMS platformos naudojimas nuotoliniam darbui ir mokymams (7 priedas).
VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojami nuotolinių kvalifikaciniai kursai - Pedagogų streso valdymo ypatumai (40 val., 2021 02 08-2021 02 21, pažymėjimo nr. 17769).
Dalyvavimas praktinėje nuotolinėje konferencijoje „Laimingas mokytojas =„“ (6 val.; akreditacijos pažyma KT3-21; 2021 m. sausio 14 d.) (6 priedas).
Seminaras apie intelektinę nuosavybę. Pranešėjai: VU prof. Vytautas Mizaras (Vyko LSU, Teams platformoje, 2021 01 29).
Paskaitoje-seminaras “VUCA aplinkos kariai” (lektorė Rima Vanagė)

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvauta Sporto forume ir tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Sportininkų rengimo valdymas” (2020-12-3/4)
Dalyvavimas vebinare „Linkedin galimybės: universitetui, bendruomenei ir kiekvienam asmeniškai" (2 val.; Pažymėjimas Nr. ŽIPD-SR-08; 2020 04 30)..
Dalyvavimas IT skyriaus organizuotame vebinare – MS Teams mokymai (2020 08 27)
Dalyvavimas ŽIPD organizuotame seminare "Tyrimų etika, akademinė etika" (2 val.; pažyma Nr. ŽIPD-SR-16; 2020 08 28)
Dalyvavimas seminare "Įtaigus viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas" (6 val.; pažyma Nr. ŽIPD-SR-17; 2020 09 07). Lektorius Donaldas Duškinas.
Dalyvavimas VDU seminare 2020 m. spalio 15 d. dalyvavo (4 akad. val.; Pažyma Nr. PT5-1855) - „Naujos kartos mokytojų rengimo tendencijos, grįstos naujausiais tarpdisciplininio mokslo pasauliniais pasiekimais”.
Dalyvavimas VDU konferencijoje 2020 m. spalio 28 d. dalyvavo (6 val.; Pažyma Nr. PT5-2178) - "LINK BALANSO: virtualus ir gyvasis mokymasis".
Dalyvavimas nuotolinių mokymų kurse „Patyčių prevencija ir intervencija“ (8 val.; pažymėjimas - Nr. MVG-PKTPC-2020-3066; 2020 12 28).
Dalyvavimas Nacionalinės švietimo agentūros organizuotuose teoriniuose - praktiniuose mokymuose (2020-04-20 iki 2020-05-05) pagal projektą Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra (8 val.; pažyma - 59; 2020 05 05).
Dalyvavimas vebinare "Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės" (2 val.; pažymėjimas - ŽIPD-SR-09; 2020 05 20).
Dalyvavimas nuotoliniuose andragogikos mokymosi sistemos kursuose - "Efektyvi komunikacija, suaugusiųjų mokymo metodai, mokymų programos rengimo principai ir tikslinės auditorijos" (16 val.; pažymėjimas; 2020 06 27).

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvavimas teorinėje-praktinėje RIUKKPA konferencijoje (8 val.) - Motyvuotas ugdytojas - aktyvus ugdytinis (Pažymėjimas Nr. K6-44; 2019 12 12)
IT mokymai - LSU informacinės sistemos, Office365, IT saugumo ir e-mokymo (Moodle) galimybės (2019 08 28).
Dalyvavimas paskaitoje (2019.09.23) LSU - Movement Impairments of Every Activities as a Cause of Musculoskeletal Pain – The Evidence paskaitoje (SHIRLEY A. SAHRMANN, PT. PHD. FAPTA, Washington University School of Medicine, St. Louis, USA). Pridedama pažyma (1,5 val.)
Dalyvavimas seminare LSU - Ar Europos diena taps Sporto ir sveikatos diena Europoje (2019 05 09; 6 val.) Pridedamas pažymėjimas - Nr. LV-2019-0499) .
Mokymai Žinių ir inovacijų perdavimo departamente - Matematinės statistikos metodų taikymas socialinių ir biomedicinos mokslų tyrimuose (2019 07 03; 4 val.). Pažymėjimo Nr. KKPC- SR-70.

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
IT mokymai - Mokymai e-mokymo (Moodle), LSU informacinės sistemos ir Office 36 (2018 08 23).
LSU seminaras dėstytojams tema - Mokymosi stiliai ir vidinė motyvacija (prof. habil. dr. A.Skurvydas - 2018 08 28).
Seminaras LSU dėstytojams - “Dėstytojo paveikslas lietuvos sociokultūriniame kontekste”. Lektorė - psichologė Oksana Liutkevičienė (2018 12 17).
Seminaras LSU dėstytojams - “Dėstytojo paveikslas lietuvos sociokultūriniame kontekste: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas - II dalis” Lektorė - psichologė Oksana Liutkevičienė (2018 10 29).
Seminaras LSU dėstytojams – Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros doc. dr. Antanas Smetona skaitys paskaitą Terminologijos darbo mažmožiai. Tai bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo nemokamas seminaras (2018 10 22 - pažymėjimas).
Seminaras 6 akad. val. – Kaip mokyti ir kurti ryšį su paaugliu. KPKC akreditacijos pažymėjimas 2018 11 06 Nr. VS-2018-1796

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2020

publikacijos

Širvytė, Monika; Maciulevičienė, Edita. Vyresniųjų klasių mokinių požiūris į fizinio ugdymo pamokas // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (XIII): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. eISSN 2538-7944. 2020, t. 13, p. 77-87. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/84> [žiūrėta 2021-05-19].

2019

publikacijos

Maciulevičienė, Edita; Paužaitė, Simona. Būsimųjų kūno kultūros mokytojų sveikos gyvensenos įpročiai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 53-54. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-23].Maciulevičienė, Edita; Paužaitė, Simona. Būsimų kūno kultūros mokytojų sveikos gyvensenos įpročiai // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (XII) : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. eISSN 2538-7944. 2019, T. 12, p. 24-35. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/76> [žiūrėta 2020-05-26].