Vaiva Balčiūnienė

  • Lektorė dr.
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Vaiva Balčiūnienė
  • vaiva.balciuniene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1998 – 2002Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete baigė maisto technologijos ir inžinerijos studijų programą, įgijo chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. / Completed the food technology and engineering study program at the Faculty of Chemical Technology of the Kaunas University of Technology and obtained a bachelor's degree in chemical engineering.
2002 – 2004Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete baigė maisto produktų technologijos studijų programą, įgijo chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. / Completed the food technology study program at the Faculty of Chemical Technology of Kaunas University of Technology, obtained a master's degree in chemical engineering, and the professional qualification of an engineer.
2012 – 2014Lietuvos sporto universitete baigė fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos studijų programą, įgijo visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį. / Completed the study program of physical activity and public health at the Lithuanian Sports University, and obtained a master's degree in public health.
2014 – 2021Lietuvos sporto universitete Fizinio ir socialinio ugdymo katedroje parengė mokslo daktaro disertaciją (socialiniai mokslai, edukologija, S 007) pagal Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto jungtinės edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą. / In the Department of Physical and Social Education of the Lithuanian Sports University, prepared a doctoral thesis (social sciences, educology, S 007) in accordance with the regulations of the Lithuanian University of Education, Kaunas University of Technology, Lithuanian Sports University, and Šiauliai University in the joint field of education.

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2014 – 2015LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra, dėstytojas valandininkas / LSU Department of Health, Physical and Social Education, part-time teacher
2014 – 2019LSU Sporto edukologijos fakultetas, studijų programos “Physical Activity and Lifestyle” direktorė / LSU Faculty of Sports Education, director of the "Physical Activity and Lifestyle" study program
2015 – 2016LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra, asistentė / LSU Department of Health, Physical and Social Education, assistant
2022 iki dabarLSU Fizinio ir socialinio ugdymo katedra, lektorė / LSU Department of Physical and Social Education, lecturer

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovė / Physical education and well-beingMotyvacija fiziniam aktyvumui / Motivation for physical activitydoktorantė / PhD student

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliktų tyrimų rezultatų pristatymas.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
„Duomenų apsauga – mūsų bendras iššūkis". Viktoras Bulavas (Vilniaus universitetas)2 a. val.
„Dirbtinio intelekto taikymas šiuolaikinėse sistemose". Lektorius: doc. dr. Pavel Stefanovič (VILNIUS TECH)2 a. val.
„MS Teams pradedantiesiems: pagrindiniai įrankiai ir funkcijos". Lektorė: Sigita Radzevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)2 a. val.
„Komunikacijos ypatumai. kodėl mes kartais nesusikalbame?“2 a. val.
„Microsoft EXCEL pradedantiesiems". Lektorius: Tomas Greičiūnas (Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija)2 a. val.
Studijų dalyko / modulio parengtumo VMA „MOODLE“ lygių pristatymas ir pasiekiamumas3 a. val.
„Sveikatos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei“3 a. val.

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LMT finansuojamas projektas „Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto fizinio aktyvumo intervencijos poveikis jaunų moterų pozityviam kūno vaizdui“ (S-MIP-22-25)LMT finansuojamo projekto „Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto fizinio aktyvumo intervencijos poveikis jaunų moterų pozityviam kūno vaizdui“ (S-MIP-22-25) veiklų pristatymas.https://www.lsu.lt/lsu-mokslininkiu-vykdomame-projekte-panoro-dalyvauti-per-150-jaunu-moteru/
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei susijusi su LMT finansuojamu projektu „Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto fizinio aktyvumo intervencijos poveikis jaunų moterų pozityviam kūno vaizdui“ (S-MIP-22-25).

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
-----

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Konferencijos pranešimo tezės

Belukhina, Irina; Balčiūnienė, Vaiva. The pilot study: body mass index, body weight perception, and leisure time physical activity among Lithuanian students // Akdeniz 9th international conference on applied sciences, April 1-2, 2023, Adana, Turkey : abstract book / ed. by M. M. Heydarlou. Adana : Academy Global Publishing House, 2023. ISBN 9786256393455. p. 19. [] [] Garniene, Ervina; Balciuniene, Vaiva. Disordered eating, compensatory behaviors, and eating disorder risk among Lithuanian students (the pilot study) // AICMES 2nd international conference on interdisciplinary Middle East studies April 6-9, 2023, Tel Aviv, Israel : conference book : Academy Global Publishing House, 2023. ISBN 9786256393530. p. 19. [] [] Bacevičienė, Miglė; Jankauskienė, Rasa; Balčiūnienė, Vaiva. Associations between mindfulness in physical activity, exercise motivation, body appreciation and body functionality in young adults involved in sports and exercise // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2538-7952. 2023, p. 85. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2024-01-03]. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Baceviciene, Migle; Jankauskiene, Rasa; Balciuniene, Vaiva. Mindfulness, physical activity and sports participation: validity evidence of the Lithuanian translation of the state mindfulness scale for physical activity 2 in physically active young adults // Behavioral sciences. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-328X. 2023, vol. 13, iss. 10, art. no. 820, p. 1-17. DOI: 10.3390/bs13100820. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Academic Search Premier; DOAJ; ] [ CiteScore: 3.00, SNIP: 0.965 SJR: 0.597 SJR: 0.597] [ Indėlis: 1.214]

2022

Straipsnis Web of Science DB

Balciuniene, Vaiva; Jankauskiene, Rasa; Baceviciene, Migle. Effect of an education and mindfulness-based physical activity intervention for the promotion of positive body image in Lithuanian female students // Eating and weight disorders. New York : Springer Nature. ISSN 1124-4909. eISSN 1590-1262. 2022, vol. 27, p. 563-577. DOI: 10.1007/s40519-021-01195-4. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; PsycInfo; MEDLINE; Embase; ] [ CiteScore: 5.30, SNIP: 1.400 SJR: 0.733 SJR: 0.733] [ Indėlis: 1.071]

Daktaro disertacija

Balčiūnienė, Vaiva. Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės = Enhancing body image in university students: opportunities for education, 2022. 289 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:127980313/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-05-27]. [] []

Daktaro disertacijos santrauka

Balčiūnienė, Vaiva. Enhancing body image in university students: opportunities for education = Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės, 2022. 59 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:127981221/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-05-27]. [] []

2021

publikacijos

Balciuniene, Vaiva. Gender differences in body image concerns, disordered eating, and quality of life in the sample of Lithuanian students: the results of the pilot study // 9th International scientific conference on kinesiology, Opatija, Croatia, September 15-19, 2021 : proccedings / eds.-in-chief Sanja Šalaj, Dario Škegro. Zagreb : University of Zagreb, 2021. ISBN 9789533170657. p. 547-553. Prieiga per internetą: <https://www.kif.unizg.hr/_news/16755/9-Conference-Kinesiology-2021-Proceedings-final.pdf> [žiūrėta 2021-09-20].