Developing Sports Managers and Leaders Employability Across Europe No. 622709-EPP-1-2020-1-UK-SPO-SCP

TITLE OF THE PROJECT Developing Sports Managers and Leaders Employability
Across Europe
PROJECT REFERENCE NUMBER 622709-EPP-1-2020-1-UK-SPO-SCP
DURATION 01-01-2021 – 31 12-2022
PROJECT COORDINATOR Cardiff Metropolitan University (UK)
PROJECT PARTNERS Chartered Institute for the Management of Sport and
Physical Activity (UK),
Universite De Strasbourg (FR),
Katholieke Universiteit Leuven (BE),
Lietuvos Sporto Universitetas (LT),
Natsionalna Sportna Akademiya Vassil Levski (BG),
Brunel University London (UK),
European Observatoire of Sport and Employment (FR),
European Association for Sport Management (NL),
Stichting Hanzehogeschool Groningen (NL).
PROJECT FUNDING SOURCE/
PROGRAMME, KEY ACCTION
Programme: Erasmus+
Key Action: Sport
Action Type: Collaborative Partnerships
CONTACT PERSON FOR MORE INFORMATION Irena Valantine irena.valantine@lsu.lt

Sporto vadybininkų ir lyderių ugdymas visoje Europoje

Šis projektas – tai Europos finansuojamas mokslinių tyrimų projektas, kuriuo siekiama parengti nacionaliniu ir Europos mastu reikšmingas gaires ir rekomendacijas, kaip planuoti, įgyvendinti ir įtvirtinti įsidarbinimo sistemas sporto vadybos aukštosiose mokyklose ir kitose švietimo organizacijose, siekiant sukurti efektyvią ir tvarią darbo jėgą, kuri būtų įgali valdyti ir skatinti sporto sektoriaus plėtrą, įtraukiant ekonominį vystymąsi, sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą bei socialinį gerbūvį visoje Europoje.

Projekto tikslinės grupės, kurioms yra naudingas projektas yra: sporto politikai ir sprendimus priimančios institucijos,  privačios sporto organizacijos, aukštojo mokslo įstaigos, vykdančios sporto vadybos ir (arba) verslo programas, Universitetų studentai, siekiantys sporto vadybos ir (arba) verslo laipsnio, sporto specialistai, dalyvaujantys visų lygių sporto valdyme – mokami ir savanoriškai.

Gruodžio mėnesį Lietuvos sporto universitete vyko projekto rezultatus plačiai visuomenei pristatantis renginys, kurio metu renginio dalyviai buvo supažindinti su tyrimų rezultatais, praktikoje egzistuojančiais sporto vadybos mokymo modeliais nacionaliniu lygmeniu.

Renginio metu buvo pristatyta nacionalinė sporto vadybininkų rengimo sistema, sulaukusi daug diskusijų bei pasiūlymų dėl jos tobulinimo bei atitikimo ateities iššūkiams. Renginio metu buvo pristatytos pagrindinės tyrimo išvados, ypatingą dėmesį skiriant keitimuisi praktika ir skatinimui naudotis rezultatais. Šiuo renginiu buvo siekiama aptarti sporto vadybos mokymo ir tobulinimo būklę bei sporto vadybos studentų ir praktikuojančių sporto vadybininkų karjeros suvokimą. Didelio dėmesio ir diskusijų sulaukė sporto vadybininkų kompetencijos bei karjeros adaptacijos gebėjimai. Taip pat buvo pristatytos projekto partnerių (Cardiff Metropoliteno Universiteto, Strasbūro Universiteto, Wolverhamphon Universiteto ir kt.) gerosios patirtys vykdant sporto vadybininkų rengimą, akcentuojant antreprenerystę, mokymą darbo vietoje bei mokymąsi visą gyvenimą.